Průvodce povětrnostně odolnou ocelí
Průvodce povětrnostně odolnou ocelí

Průvodce povětrnostně odolnou ocelí

Vysokopevnostní nízkolegovaná svařitelná konstrukční ocel s výjimečnou odolností vůči korozi.

Co je povětrnostně odolná ocel?

Definice povětrnostně odolné oceli: jedná se o materiál s chemickou úpravou podporující tvorbu ochranné vrstvy patiny (vzhledově podobné rzi), jež eliminuje nutnost provádění nátěru. Hutná vrstva oxidové patiny povětrnostně odolnou ocel chrání před atmosférickými vlivy. Pokud se panel z povětrnostně odolné oceli poškrábe, patina se sama zacelí. Povětrnostně odolná oceli není chráněna jen proti další korozi: zajistí také jedinečnou estetickou povrchovou úpravu s teplým, tmavě hnědým strukturovaným vzhledem, jenž nevyžaduje žádnou nebo jen minimální údržbu.

Proces tvorby patiny povětrnostně odolné oceli

proces tvorby patiny povětrnostně odolné oceli

Při expozici střídavě vlhkým a suchým podmínkám začne povětrnostně odolná ocel korodovat stejným způsobem jako běžná ocel bez povětrnostní odolnosti. Postupem času se však vrstva rzi změní ve vrstvu patiny a barva přejde z čerstvě nově vzniklé oranžovohnědé na světle až tmavě hnědou.

Rychlost změny a konečná barva povětrnostně odolného ocelového plechu závisí na místních atmosférických podmínkách a úrovni znečištění ovzduší. Vzduch s vyšším obsahem síry proces oxidace urychlí a výsledkem bude tmavší patina. Oxidaci urychluje také časté střídání mokrých a suchých podmínek prostředí. Celý proces oxidace této korozivzdorné oceli trvá obvykle 2–6 let.

chemické složení oceli povětrnostně odolné oceli
Povětrnostně odolná s patinou koroze

Koroze – nejlepší ochrana

Proces patinování oceli vlivem povětrnostních vlivů nemá žádný vliv na mechanické vlastnosti oceli včetně pevnosti. Konstrukce vyrobené z povětrnostně odolné oceli SSAB tedy vyžadují jen minimální nebo žádnou údržbu po celou dobu instalace konstrukce. Povětrnostně odolná ocel SSAB je pevný, spolehlivý a zaručeně odolný materiál s trvanlivým živým přírodní vzhledem.

Plechy z povětrnostně odolné oceli, silné plechy, pásy, trubky a profily

Společnost SSAB nabízí povětrnostně odolnou ocel v široké škále pevností (od 345 do 960 MPa YS) a konfigurací, včetně povětrnostně odolných plechů, za tepla či za studena válcovaných pásů, trubek a profilů. Chcete-li si s výběrem jakosti ušetřit čas, kontaktujte nás, abychom mohli společně určit nejvhodnější konfigurace, třídy a tloušťky.
profily z povětrnostně odolné oceli

Společnost SSAB nabízí tři typy povětrnostně odolné oceli

COR-TEN®

OcelCOR-TEN® je proslulá svým výrazným zastoupením v umění a architektuře, kde nabídne dlouhotrvající krásu obytným budovám, muzeím, centrálám, galeriím, návštěvnickým centrům, víceúčelovým budovám či dokonce elektrárnám. Distributoři společnosti SSAB jsou výhradními licencovanými dodavateli oceli COR-TEN® pro Evropu a nabízejí širokou nabídku plechů a trubek.

Povětrnostně odolná ocel SSAB

mostů či výrobě železničních vagonů a přepravních kontejnerů.Povětrnostně odolná ocel SSAB nabízí komplexní výběr řešení s nízkými až nulovými nároky na údržbu pro průmyslové využití, například při stavbě mostů či výrobě železničních vagonů a přepravních kontejnerů. Díky své schopnosti odolávat plynům s vysokou teplotou bohatým na síru je vhodná pro komíny/výfuková potrubí, výměníky tepla, předehřívače vzduchu a plynové ohřívače.

Povětrnostně odolná ocel Strenx®

Nízkoúdržbové až bezúdržbové nosné oceli s mezí kluzu 700 a 960 MPa. Tyto výrobky mohou být ideální pro dlouhodobé, korozivzdorné konstrukční využití v návěsových podvozcích, kontejnerech, železničních vagonech, jeřábech atp.

Zvolte správný typ povětrnostně odolné oceli pro své odvětví

povětrnostně odolná ocel pro konstrukce a mosty

Konstrukce a mosty

Povětrnostně odolná ocel pro přepravu těžkých nákladů

Přeprava těžkých nákladů

Povětrnostně odolná ocel pro zpracovatelský průmysl

Zpracovatelský průmysl

povětrnostně odolná ocel pro umění a parky

Umění a parky

Časté otázky k povětrnostně odolné oceli

Rozbalit vše

Jaká je definice povětrnostně odolné oceli?

Povětrnostně odolná ocel (známá též pod ochrannou známkou COR-TEN®) je navržena k vytvoření ochranné oxidové vrstvy – patiny tvořené pevně přilnavým, hustým a texturovaným povlakem připomínajícím vzhledově rez. Patina je velmi odolná vůči další korozi v prostředí se střídáním vlhkosti a sucha – vůbec není nutné ošetřovat ji nátěrem.

Kde se povětrnostně odolná ocel využívá?

S povětrnostně odolnou ocelí se setkáte v obytných domech, budovách, mostech, konstrukcích, v oblasti těžké dopravy (kontejnery, návěsové podvozky), ve zpracovatelském průmyslu a u tepelných výměníků. Lemování z povětrnostně odolné oceli je velmi oblíbené v krajinářské architektuře. Povětrnostně odolná ocel reaguje na potřebu pevných stavebních materiálů s nízkými či nulovými nároky na údržbu a estetika tohoto materiálu s teplou, tmavě hnědou patinou.

Jak dlouho potrvá, než se na povětrnostně odolné oceli vytvoří patina?

Povětrnostně odolná ocel SSAB získá konečný vzhled obvykle během 2 až 6 let. Síra v atmosféře proces oxidace urychluje a vytvoří tmavší patinu. Povětrnostně odolná ocel SSAB je vlastně vhodná pro aplikace bohaté na síru, například v odvodech spalin.

Jaké je chemické složení oceli povětrnostně odolné oceli?

Klíčovými prvky povětrnostně odolné oceli jsou malá množství mědi, chromu, niklu, křemíku a fosforu. Při střídavém vystavení vlhkým a suchým podmínkám tyto prvky vytvoří ochrannou vrstvu oxidu – patinu povětrnostně odolné oceli.

Lze povětrnostně odolnou ocel svařovat?

Povětrnostně odolná ocel se snadno svařuje. Chcete-li, aby se patina svaru rychle sladila s okolní patinou oceli, zvolte nízkolegované ocelové výplně, jež soulad barev usnadní.