Co je konstrukční ocel?

Pojmem „konstrukční ocel“ se obvykle označuje materiál k tváření za studena s mezí kluzu přibližně 350 až 1 300 MPa. Oceli s vyšší mezí kluzu – obvykle od 600 MPa – bývají často označovány jako vyspělé vysokopevnostní oceli (AHSS)

Vysokopevnostní ocel lze v porovnání s nízkouhlíkovou ocelí použít v tenčích rozměrech, a přesto jsou produkty pevnější. Například ohnutím a svařením oceli do dutého obdélníkového nosníku získáte komponentu s vynikajícím poměrem pevnosti a hmotnosti.

Díky snížené tloušťce jsou součásti z konstrukční oceli lehčí. Modernizace jeřábového výložníku přechodem od 650MPa oceli na 1 300MPa ocel otevírá brány novým konstrukčním možnostem. Pevnost výložníku jeřábu lze například zvýšit o 70 % pro vyšší nosnost, přičemž množství materiálu potřebného k výrobě poklesne o 40 %. 

Přechod na pevnější a tenčí ocel zvýší užitečné zatížení a ušetří palivo při provozu. Omezí se tak uhlíková stopa zařízení. Při výrobě je třeba manipulovat s menší hmotou oceli, svařování je rychlejší a vyžaduje méně svařovacího materiálu v nákladově a zdrojově efektivnější výrobě.

Výhody používání vysokopevnostní konstrukční oceli

Vysokopevnostní ocel lze v porovnání s nízkouhlíkovou ocelí použít v tenčích rozměrech, a přesto jsou produkty pevnější. Například ohnutím a svařením oceli do dutého obdélníkového nosníku získáte komponentu s vynikajícím poměrem pevnosti a hmotnosti.

Díky snížené tloušťce jsou součásti z konstrukční oceli lehčí. Modernizace jeřábového výložníku přechodem od 650MPa oceli na 1 300MPa ocel otevírá brány novým konstrukčním možnostem. Pevnost výložníku jeřábu lze například zvýšit o 70 % pro vyšší nosnost, přičemž množství materiálu potřebného k výrobě poklesne o 40 %. 

Přechod na pevnější a tenčí ocel zvýší užitečné zatížení a ušetří palivo při provozu. Omezí se tak uhlíková stopa zařízení. Při výrobě je třeba manipulovat s menší hmotou oceli, svařování je rychlejší a vyžaduje méně svařovacího materiálu v nákladově a zdrojově efektivnější výrobě.

Konstrukční ocel se dodává v různých tvarech

  • Za tepla válcované tlusté plechy
  • Za tepla válcované pásy
  • Za studena válcované pásy
  • Pokovená ocel
  • Trubky a profily
 

Kde se vysokopevnostní konstrukční ocel Strenx® používá

Vysokopevnostní konstrukční ocel je mimořádně univerzálním materiálem. Používá se pro ocelové konstrukce čerpající užitek z vysoké pevnosti a tažnosti, které jsou pro tento typ oceli charakteristické. Má také vysokou houževnatost prokázanou rázovou zkouškou podle Charpyho. Tato ocel vykazuje vlastnosti odpovídající běžným normám: ASTM A1011, ASTM A1018, ASTM A514, EN 10149 a EN 10025.

Nalezne uplatnění ve stavebních strojích, v rámech vozidel a dalších nosných součástech. Přeprava těžkých nákladů konstrukční ocel běžně využívá k výrobě podvozkových nosníků a příčníků – s využitím pevnosti oceli pro snížení celkové hmotnosti vozidla a spotřeby paliva.

Výroba zvedací techniky spoléhá na konstrukční ocel při návrzích vysoce výkonných mobilních a manipulačních jeřábů. Jeřábové výložníky unesou větší zátěž a dosáhnou výše, budou-li zhotoveny z pevné oceli tenčích rozměrů

Z využívání vysokopevnostní konstrukční oceli mají užitek i zemědělské stroje. Pevná a lehká zařízení zajistí lepší nosnost a jsou šetrnější k půdě při přesunech bez nákladu. Širší záběr pokryje větší plochu s nižším počtem přejezdů techniky a zvýší tak produktivitu zemědělců.

Výrobci karoserií osobních a nákladních automobilů se neustále snaží snižovat hmotnost a zároveň zvyšovat bezpečnost vozidel. V této oblasti nachází ultravysokopevnostní ocel (UHSS) stále častěji uplatnění.

Vysokopevnostní ocel Strenx® pro pevnější a lehčí zařízení

Vysokopevnostní ocel Strenx® představuje jednu z nejširších řad konstrukčních ocelí na světě z hlediska pevnosti a rozměrového rozsahu. Je k dispozici s hodnotou meze kluzu od 600 do 1 300 MPa.

Vysokozdvižné autoplošiny dosáhnou s ocelí Strenx® až do oblak

Vysokozdvižné autoplošiny Horyong dosahují nových výšin s vysokopevnostní ocelí Strenx® – zákazníkům zajistí požadovanou kvalitu, bezpečnost a odolnost.

Lisování automobilových 1 500 a 1 700MPa ocelí za studena

Japonští OEM výrobci automobilů a jejich dodavatelé Tier 1 nyní za studena lisují některé nátěrem neošetřené automobilové díly z ocelí s pevností v tahu 1,5 GPa. 

Další konstrukční oceli SSAB

Ocel Docol® se specializuje na automobilové aplikace

Pevné a lehké aplikace z ocelí Docol® AHSS a UHSS pomáhají konstruktérům a výrobcům vozidel omezovat emise CO ₂, snižovat celkové náklady a zajišťovat bezpečnost.

Ocel SSAB Laser® zachovává při dělení rovinnost

SSAB Laser® je moderní vysokopevnostní konstrukční ocel k dělení laserem – se zaručenou maximální odchylkou rovinnosti 3,0 mm/m (před i po dělení laserem).

SSAB Domex® – ocel optimalizovaná k všestrannému použití

Ocel SSAB Domex® představuje širokou řadu univerzálních konstrukčních ocelí (220–550 MPa) s vynikajícími vlastnostmi pro tváření za studena, strojní obrábění a svařování.

Ocel SSAB Multisteel pokrývá rozsah 355 MPa

Ocel Multisteel SSAB je konstrukční ocel splňující řadu evropských i amerických norem, loďařských norem a norem pro výrobu tlakových nádob ze 355MPa oceli.