Reference

Vysoce odolné prosévací lžíce spoléhají na trubky z oceli Hardox®

28. ledna 2021 6 min čtení

Prosévací lžíce Remu do náročného prostředí

Podrobnosti reference

Produkt Trubky Hardox®
Země Finsko
Společnost Remu
Odvětví Zpracování surovin

Společnost Remu Oy používá ocel Hardox® již dlouho a o špičkové úrovni tohoto materiálu odolného proti opotřebení nemá pochybnosti. Důkazem je vysoká produktivita a dlouhodobý výkon finálních výrobků.

Trubky Hardox® jsou pouze jedním z důmyslných příkladů využití oceli Hardox® ve společnosti Remu. Trubky Hardox® jsou důležitou součástí prosévacích lžic. Prosévání obstarávají hydraulicky poháněné prosévací rotory, jež oddělí větší částice, anebo nabraný materiál rozmělní na menší frakci.

Prosévací lžíce zasypává zeminou potrubí na staveništi.

Prosévací lžíce Remu jsou vyrobeny ke zvládání i nejnáročnější práce – díky dobře navržené pevné konstrukci a využití abrazivzdorných ocelových trubek či otěruvzdorného plechu Hardox®.

Podrobnosti reference

Produkt Trubky Hardox®
Země Finsko
Společnost Remu
Odvětví Zpracování surovin

Navrženo pro odolnost

Rotory tvoří těsně v řadách umístěné nože z otěruvzdorného plechu Hardox® 500 tloušťky mezi 6 až 25 mm. Nože jsou přivařeny k trubce z oceli Hardox® 500 napojené k systému pohonu.

„Výroba vyžaduje hodně svařování a k optimalizaci procesu jsme proto přizvali technickou podporou společnosti SSAB. Doporučila nám při procesu MAG použít nerezový drát, aby se nemuselo před svařováním předehřívat. Dílo se podařilo“, shrnuje Jussi Saari, technik ze společnosti Remu.

Zpočátku společnost Remu využívala navařované trubky z oceli S355. Toto řešení však nebylo vyhovující, výroba trvala déle a neposkytla požadovanou životnost. Přechod na trubkový materiál Hardox® 500 zredukoval tloušťku trubek, celkovou hmotnost a prodloužená životnost naplnila vysoká očekávání společnosti Remu.

Prosévací lžíce se využívají v řadě různých aplikací, například k produkci zásypového materiálu na stavbách pro ochranu plynového či ropného potrubí, k úpravám ornice, mísení a provzdušňování kontaminované půdy, k drcení uhlí na menší frakce a prosévání demoličního odpadu, sádrokartonu či skla. Částice požadované velikosti projdou sítem, kdežto nadměrný materiál zůstane ve lžíci.

Prosévací lžíce Remu mohou být instalovány na všechny typy rypadel pomocí přizpůsobeného adaptéru. Hydraulické hadice se připojí k hydraulickému systému rypadla k zajištění pohonu rotorů.

Nože prosévací lžíce vyrobené z otěruvzdorného plechu Hardox 500 jsou přivařeny k trubce z materiálu Hardox 500

Nože z otěruvzdorného plechu Hardox® 500 jsou přivařeny k trubkám z oceli Hardox® 500.

Trubky Hardox® – jak se liší?

Materiál lze charakterizovat termínem trubky nebo potrubí – technický rozdíl mezi nimi není. Hovoříme-li o trubkách, jedná se většinou o konstrukční aplikaci. Termínem potrubí obvykle popisujeme díly k čerpání abrazivních materiálů, například tekutého betonu. V kontextu produktů Remu hovoříme o trubkách Hardox®, neboť se používají jako konstrukční komponenty v prosévacích lžicích. Oficiální názvy našich trubek Hardox tedy znějí: trubky Hardox® 400 a trubky Hardox® 500. Odolnost vůči opotřebení a houževnatost jsou vždy téže kvality jako v případě otěruvzdorného plechu Hardox®. Materiál se dodává v kruhovém tvaru o průměru od 76,1 do 133 mm, s tloušťkou stěny od 3 do 6 mm a délkou až 6 000 mm.

Hromada na délku přiříznutých trubek z oceli Hardox 500

Trubky z oceli Hardox® 500 jsou před dodáním společnosti Remu přiříznuty na požadovanou délku.

Rodinný podnik s mezinárodním zastoupením

Remu je rodinná firma se sídlem ve finském městě Ähtäri. Všechny výrobky se navrhují a vyrábí ve Finsku. Posláním společnosti je vyrábět vysoce kvalitní produkty pro zemní práce, čili produkty, jež svým zákazníkům poskytnou přidanou hodnotu. Výrobky procházejí neustálým zdokonalováním, aby byly pevnější, bezpečnější a produktivnější.

Způsob podnikání společnosti Remu samozřejmě přinesl plody. Společnost procházela trvalým rozvojem s několika tisíci prodanými jednotkami. Více než 95 % jejího současného obratu vzniká v zemích mimo Finsko. Společnost má pobočku v USA a širokou síť prodejců pokrývající stěžejní trhy společnosti včetně Spojeného království, Německa, Francie, Norska, Švýcarska a Austrálie.

Prosévací lžíce Remu do náročného prostředí

Trubky Hardox® – optimální tvar k čerpání abrazivních hmot a k zajištění konstrukční pevnosti

Trubky Hardox® 400 a Hardox® 500 jsou všestrannými a neúnavnými dříči v čerpacích systémech spoléhajících na tvrdost oceli nebo v konstrukčním využití, kdy se kombinace vysoké pevnosti a příznivého profilu kruhového průřezu osvědčuje v lehkých a odolných projektech. V aplikacích vyžadujících odolnost vůči opotřebení a skvělé konstrukční vlastnosti se trubkám z otěruvzdorné oceli Hardox® pravděpodobně žádný jiný materiál nevyrovná. Odolné vůči opotřebení jsou stejně zvenku i zevnitř a mez kluzu i tvrdost jsou vskutku působivé.