Reference

Ocel Hardox® představuje zlom v oblasti zařízení na recyklaci skla

17. dubna 2020 6 min čtení

Recyklace skla

Podrobnosti reference

Odvětví Recyklace

Recyklační odvětví představuje jedno z nejnáročnějších provozních prostředí z hlediska nároků na výkon zařízení a strojů. Oblast recyklace skla jako jednoho z nejčastějších recyklačních postupů je doprovázena množstvím výzev. Ocel Hardox® Extreme použitá v recyklačním zařízení pro zpracování skla poskytuje extrémní výkon, a proto lze počítat s nasazením takového zařízení v provozu i s jeho delším životním cyklem.

Sklo je 100% recyklovatelné a lze je recyklovat nekonečně dlouho bez ohrožení kvality a čistoty. V recyklačním zařízení však působí bezpochyby abrazivně. Prvním krokem v podniku pro recyklaci skla je rozdrcení a rozemletí skla na jednotnou velikost a pískovou konzistenci, aby k recyklaci mohlo dojít. Zařízení na recyklaci skla, jako jsou drtiče, se mohou rychle opotřebovat a vyžadují časté a zároveň nákladné opravy a výměnu dílů.

Ani samotné společnosti zabývající se recyklací a regenerací materiálu nejsou ušetřeny. Vysoká hmotnost skla vede k vysokým nákladům na přepravu a další zátěží na bedrech recyklačních společností jsou problémy se separací a kontaminací.

Celkově vzato, okleštěné ziskové marže, přísnější ekologické předpisy a rostoucí množství šrotu a odpadu vytvářejí celou řadu výzev.

SSAB’s wear test drum image
Toto testovací zařízení společnosti SSAB se nachází v jejím středisku pro výzkum a vývoj ve švédském Oxelösundu.

Podrobnosti reference

Odvětví Recyklace

Způsob snížení odpadu u podniků na recyklaci skla

Likvidace odpadu znamená každodenní zpracování odpadů zařízením, ale také spousty ztraceného času a peněz v důsledku prostojů zařízení. Mnoho odborníků v oblasti recyklace a obnovy zjišťuje, že jednou z možností dokonalejších postupů při zpracování odpadu je kvalita zařízení, které provozují.

Konkurenceschopnost podniků v oblasti recyklace skla vyžaduje minimalizaci opotřebení zařízení. Výsledkem je neustálé hledání optimální rovnováhy mezi životností a náklady na životní cyklus.

Materiály odolné proti opotřebení používané v zařízeních a podnicích na recyklaci skla – stejně jako ochranná keramická vrstva a navařovaný plech – mají vysokou odolnost proti opotřebení. Jsou však drahé, a to jak pro jejich pořizovací hodnotu, tak i na údržbu. Takže pouhé dosažení maximální životnosti není tou nejvhodnější strategií pro zajištění prosperity. Je třeba vzít v úvahu také náklady na životní cyklus. Ty jsou dány podílem nákladů na zařízení a jeho údržbu a životností zařízení. Třetím faktorem je údržba, tedy náklady na materiál a práci potřebnou k udržení zařízení v provozu.

Zároveň nesmí dojít k znehodnocení konečného produktu prachem z otěruvzdorného materiálu.

SSAB’s wear test rig
Zařízení pro testování opotřebení od společnosti SSAB potvrdilo, že ocel Hardox® Extreme je vůči opotřebení odolnější než návarový plech.

Extrémní výkon u zařízení a strojů na recyklaci skla

Závazek společnosti SSAB vyrábět extrémně čistou ocel nám umožňuje nabízet produkt, který daleko přesahuje typické druhy ocelí s tvrdostí od 450 do 500 HBW odolné proti opotřebení. Ocel Hardox® Extreme od společnosti SSABS díky nominální tvrdosti 60 HRC (Rockwell) a typické tvrdosti od 650 do 700 HBW jako nejtvrdší otěruvzdorný plech na světě splňuje náročné požadavky podniků na recyklaci skla.

Ocel Hardox® Extreme drtí konkurenci v testu opotřebení drceným sklem

Pro úplné pochopení abrazivního prostředí v oblasti recyklace skla a výkonu různých materiálů odolných proti opotřebení vyvinula společnost SSAB svůj vlastní test pro zjištění opotřebení drceným sklem. Některé z našich závěrů byly dokonce publikovány ve zvláštním čísle časopisu Wear u příležitosti 20. mezinárodní konference o opotřebení materiálu v Torontu.

Zkušební zařízení na opotřebení společnosti SSAB tvoří ocelový buben o rozměrech 800 x 100 mm, do nějž lze umístit až 34 vzorků v držácích upevněných po vnitřním obvodu bubnu. Všechny testy byly provedeny za stejných podmínek.

Řada materiálů odolných proti opotřebení byla testována za podmínek kluzného opotřebení pomocí drceného skla ze závodu na recyklaci skla ve Švédsku. Test ukázal, že otěruvzdorná ocel Hardox® Extreme od společnosti SSAB vykazuje dobrý výkon a překonává takový materiál, jakou je návarový plech.

Service life of Hardox Extreme relative to structural steel and other Hardox grades
test drum box
Pro stanovení životnosti různých materiálů odolných proti opotřebení se jejich vzorky umístí do bubnu a podrobí se účinkům abrazivního materiálu, v tomto případě drcenému sklu.

Úspěch v provozu

Jedním z prvních závodů na recyklaci skla, které testovaly ocel Hardox® Extreme, byl podnik ve Skotsku. Tým technického rozvoje společností SSAB a Hardox Wearparts Center Stirling Ltd. ve skotském Stirlingu úzce spolupracovaly se zákazníkem. Výsledky byly vynikající. Testy prokázaly snížení nákladů na životní cyklus a prodloužení životnosti. Projekt se osvědčil také jako platforma pro zkoušení dalších problematických a otěrem namáhaných oblastí u zařízení, jako jsou záchytné systémy v nárazových zónách.

Ocel Hardox® Extreme si zachovává vysokou udržitelnost a nízké opotřebení

Sklo je 100% recyklovatelné a lze je recyklovat nekonečně dlouho bez ohrožení kvality a čistoty. Je tedy perfektním kandidátem pro výnosnou recyklaci?
glass recycling image

Více řešení pro vyšší produktivitu a udržitelnost

WearCalc App image

Stáhnout aplikaci WearCalc

Vypočítejte, jak zvýšit užitečné zatížení a životnost vašeho zařízení pomocí otěruvzdorného plechu Hardox®.
trailer image

Rozum v bedně

Vysvětlíme vám, jak tento návěs na přepravu odpadu řady SSAB Ecoupgraded šetří palivo a snižuje CO2 během své životnosti a také během výroby oceli. Produkt s označením „SSAB Ecoupgraded“ znamená zařízení, které bylo modernizováno vysoce pevnou ocelí za účelem zvýšení výkonu a snížení dopadu na životní prostředí.
recycling container

Přepravuj náklad, ne ocel

Tento kontejner na recyklaci šrotu je lehčí a poskytuje dvojnásobnou životnost ve srovnání s předchozí konstrukcí. Produkt s označením „SSAB Ecoupgraded“ představuje zařízení, které bylo modernizováno vysoce pevnou ocelí za účelem zvýšení výkonu a snížení dopadu na životní prostředí.
excavator

Ocel Hardox® Extreme s extrémní odolností proti otěru

Ocel Hardox® Extreme na světě nejtvrdší otěruvzdorný plech s jmenovitou tvrdostí 60 HRC (Rockwell) a obvyklou tvrdostí od 650 do 700 HBW.

Výhody vyplývající z použití otěruvzdorného plechu Hardox® v recyklačním odvětví

Drtiče vyrobené z materiálu Hardox® HiTuf – fantastický úspěch

Australská společnost Pacific Shredder projektuje a vyrábí ocelové drticí stroje, které během pár sekund rozdrtí autovrak na šrot.
shredders made of hardox hituf

Reálná a závažná fakta o oceli ve vašem recyklačním zařízení

Recyklační odvětví představuje jedno z nejnáročnějších provozních prostředí z hlediska nároků na výkon zařízení a strojů. Stroje se každodenně potýkají s extrémním zatížením, znečištěním prachem, padajícími úlomky a kolísáním teploty. Všichni tito „dříči“ mají naléhavou potřebu citlivé a láskyplné péče zvané řádná údržba.
recycling equipment