Reference

Společnost Austin Engineering inovuje velké těžební vozy pomocí oceli Hardox® 500 Tuf

10. června 2020 6 min čtení

Velké těžební vozy společnosti Austin mají o 25 % nižší hmotnost díky oceli Hardox 500 Tuf

Podrobnosti reference

Země USA
Společnost Austin Engineering
Odvětví Výroba přívěsů a koreb

Zní možnost prodloužení životnosti již tak lehké korby obřích rozměrů těžebního nákladního vozidla bez zvýšení celkové hmotnosti jako nemožné? Pokud je vyrobena z oceli Hardox 500 Tuf, pak nikoliv. Těžební společnosti se mohou rozhodnout přepravit více materiálu během méně jízd s menším množstvím paliva a při vyšší kapacitě, nebo přepravit stejné množství materiálu při zachování delší životnosti korby nákladních vozidel s konstrukcí tzv. na míru, jak je tomu u koreb značky Westech a JEC od společnosti Austin Engineering, a to díky oceli Hardox 500 Tuf. Tato ocel přináší výjimečnou pevnost, extrémní tvrdost a zaručenou houževnatost v jediném otěruvzdorném plechu – perfektní volba do náročného těžebního průmysl.

T282C Control Flow Body společností Austin a Westech v uhelném dole Peabody's North Antelope Rochelle. Důl se nachází v povodí řeky Powder v americkém státě Wyoming a co do rezerv se jedná o největší uhelný důl na světě.

Podrobnosti reference

Země USA
Společnost Austin Engineering
Odvětví Výroba přívěsů a koreb

Společnost Austin Engineering rozebírá formy každého projektu a přináší jedinečné vybavení a řešení pro těžební nákladní vozidla do budoucna. Není tedy žádným překvapením, že díky otěruvzdornému plechu Hardox® vyvíjí odolné a trvanlivé nástavby těžebních nákladních vozidel.

Téměř před půl stoletím se některá největší těžební nákladní vozidla s rachotem valila terénem jako super těžkotonážní kolosy ve své třídě, a přitom přepravovaly pouhých 91 tun materiálu. Běžně se vyráběly z oceli s mezí kluzu 690 MPa (100 ksi). Jakákoliv snaha o rekonstrukci, která by odlehčila těmto neefektivním vozidlům, se díky konvenčnímu myšlení dostala na vedlejší kolej a bylo téměř nemožné pokusit se zvýšit efektivitu užitečného zatížení, aniž by došlo k drastickému zvýšení hmotnosti vozidel.

Samotná hmotnost velkého objemu oceli vyžadovala opatrnost při přepravě nákladu, což přispělo k omezení používání těchto sklápěčů v těžebním průmyslu. Prodloužení životnosti pak technici řešili přidáním řádné dávky ocelového otěruvzdorného obložení namontovaného na korbu pro ochranu před ostrým materiálem, jako jsou žulové, křemenné a pískové kaše nebo kamenné balvany a valouny. Navíc použití konvenčního otěruvzdorného plechu znamenalo strávit dlouhé dny v provozu zkoumáním křehkostí, prasklin a nekonzistencí doprovázených špatnými vlastnostmi při tváření a svařování.

Tyto faktory omezovaly smysluplné inovace nákladních vozidel až do 80. let. Tehdy společnost WESTECH, nyní známá jako Austin Engineering, navrhla a implementovala své první obložení z plechu Hardox 400.

Plně naložený sklápěč v akci

První na trhu, první v čele pokrokových těžebních nákladních vozidel a zařízení

Společnost Austin si zpočátku všimla snadné zpracovatelnosti otěruvzdorného plechu Hardox ve výrobě ve srovnání s vlastnostmi vyvinutými v průběhu let. To inspirovalo globálního manažera společnosti Ricka Reynoldse k odvážnému kroku. Navrhl plechy pro výrobu koreb z oceli Hardox 400, čímž eliminoval potřebu původního materiálu s mezí kluzu 690 MPa (100 ksi). Společnost Austin tak mohla dramaticky snížit hmotnost korby nákladního vozidla a okamžitě zvýšit užitečné zatížení.

„Tento krok byl obrovským úspěchem a skutečně zrychlil přechod z velmi těžkého, neefektivního zařízení na lehčí a efektivnější,“ vysvětluje Reynolds. „Austin byla první společnost v tomto odvětví, která tento krok učinila. V nové roli průkopníka v oblasti konstrukce těžebních nákladních vozidel a vybavení jsme se rozhodli uzavřít se společností SSAB partnerství a zavádět inovace společně.“

o 25 % nižší hmotnost. o 25 % delší životnost

Extrémní tvrdost a zaručená houževnatost pro velká těžební vozidla

Ocel Hardox 500 Tuf se vyznačuje vynikající svařitelností, tvářitelností a rázovou houževnatostí, přináší výjimečnou pevnost, extrémní tvrdost a zaručenou houževnatost v jediném otěruvzdorném plechu, což perfektně odpovídá požadavkům náročného těžebního průmyslu.

Společnost Austin dnes používá ocel Hardox 500 Tuf u různě velkých těžebních vozidel a aplikací a je schopna snížit hmotnost dílů až o 25 %, aniž by došlo ke snížení jejich životnosti. V ostatních případech může společnost Austin nabídnout prodlouženou životnost až o 25 % bez zvýšení hmotnosti.

„V současné době vyrábíme korby z oceli Hardox 500 Tuf ve třech strategických oblastech Severní Ameriky v aplikacích pro nejchladnějších prostředí až po ty, které odolávají trvale vysokým nárazům. Kromě toho zavádíme konstrukce využívající ocel Hardox 500 Tuf také v Austrálii a Jižní Americe,“ říká Reynolds. „Do dnešního dne u těchto aplikací zaznamenáváme neutuchající úspěchy. S pomocí společnosti SSAB budeme i nadále v tomto odvětví podporovat pokrok a spolupracovat na vývoji inovativních řešení pro budoucnost.“

nápis hardox 500 tuf na ocelovém plechu

Mobilní aplikace Hardox® WearCalc definuje výhody modernizace

Mobilní aplikace společnosti SSAB pro výpočet opotřebení, Hardox®WearCalc, uvádí konkrétní srovnání a umožňuje stanovit celkové potenciální úspory, zvýšení životnosti a snížení hmotnosti.

Například při porovnání stejných tlouštěk ocelí Hardox 450 a Hardox 500 Tuf se za použití zlaté rudy (bohaté na křemen) jako typu horniny a abraziva zvýší životnost až o 33 %. Pokud se rozhodnete zachovat stejnou současnou životnost během opotřebení, lze tloušťku snížit při současném snížení hmotnosti o 25 %, čímž se zvýší užitečné zatížení.

Další informace najdete v grafice zobrazující výsledky výpočtu. Tyto kalkulace získáte použitím softwarových nástrojů WearCalc:

Snímek obrazovky aplikace Hardox WearCalc, která pomáhá společnostem vypočítat potenciální úspory, zvýšení životnosti a snížení hmotnosti při používání otěruvzdorné oceli Hardox

Projekty na zakázku představují speciální postupy

Zatímco se provozovatelé dolů těší výhodám plynoucím z výroby zakázkových zařízení, zajištění dodávky materiálu může být občas složité, protože výrobu je třeba provést v šibeničních termínech. Testování nových druhů oceli se může jevit jako skličující úkol, pokud by měl výsledek znamenat zastavení přepravy materiálu a nákladné prostoje, zvláště pokud se jedná o nově navržené vozidlo pro těžební odvětví nebo jiné zařízení.

„Každý důlní areál má jedinečné materiály a podmínky vyžadující neméně jedinečnou konstrukci technického vybavení. Je skutečně potěšením dodat zákazníkovi jedinečné vozidlo, které odpovídá jeho přesným potřebám,“ vysvětluje Austin Johnny Greer, manažer dodavatelského řetězce pro Severní a Jižní Ameriku. „Ve společnosti Austin nečekáme na to, s čím ocelářský průmysl přijde. Takže když společnost SSAB reagovala na náš požadavek vyvinout houževnatější materiál řady AR500, naše konstrukční koncepty se staly skutečností. Spolupráce se společností SSAB nám dává příležitost neustále poskytovat inovativní konstrukce, které přinášejí lepší výkon a konzistentní kvalitu a které byly dříve považovány za nemožné.“

T282C Control Flow Body společností Austin a Westech v uhelném dole Peabody's North Antelope Rochelle. Důl se nachází v povodí řeky Powder v americkém státě Wyoming a co do rezerv se jedná o největší uhelný důl na světě.

Společnost Austin se v roce 2012 zapsala do Guinnessovy knihy světových rekordů se svým produktem Westech T282C Flow Control Body jako největší těžební vůz s objemem 470,4 metrů krychlových při objemové hmotnosti uhlí 0,86 tuny/m3. Rekord byl předveden a změřen v dole North Antelope Rochelle Mine ve Wyomingu dne 14. června 2011.

Vlastnosti oceli těžebního vozu podporují inovace sklápěcích vozidel

Při porovnání svařitelnosti a tvářitelnosti ocelí Hardox 500 Tuf a Hardox 450 byly zjištěny podobné vlastnosti. Při použití tenčího materiálu Hardox 500 Tuf však může dojít ke snížení ohýbací síly a zachování minimální potřeby předehřívání materiálu před svařováním. Může to také vést k významnému zvýšení životnosti a kapacity užitečného zatížení.

Společnost Austin například použila k vytvoření řešení na míru ocel Hardox 450 o tloušťce 25,4 mm, ale při modernizaci na Hardox 500 Tuf přešla na tloušťku 19 mm. Pomocí oceli Hardox 500 Tuf o tloušťce 19 mm, dokázala snížit hmotnost dílů o 25 %.

„U těchto typů projektů je důležitý každý nejdrobnější detail, abychom zajistili, že výsledek bude podle očekávání. Nabízíme mnoho nástrojů a odborných znalostí, abychom našim zákazníkům pomohli. Nesledujeme pouze prodlouženou životnost nebo snížení hmotnosti, zkoumáme také všechny další kroky, jako je svařování, dodávka zkušebního materiálu nebo výpočty pnutí, které je třeba pečlivě prozkoumat před zahájením sériové výroby,“ říká Jonas Allebert, specialista na opotřebení materiálu u společnosti SSAB.

Svařování otěruvzdorného plechu Hardox®

Těžební přepravní technika se neustále vyvíjí

Austin Engineering s provozovnami po celém světě vyrábí zakázkové korby sklápěčů, lopaty, nádrže na vodu, manipulátory pneumatik a další pomocné produkty používané v celosvětovém těžebním průmyslu. Společnost poskytuje svým zákazníkům také opravy a údržbu na pracovišti i mimo něj. Podle společnosti Austin bude vývoj pokračovat. Doly po celém světě se mohou spolehnout na efektivnější výrobu, částečně díky přizpůsobení projektu a avantgardním technikům, jako je Reynolds.

„Dokud budou k dispozici nové materiály s výhodami, které zlepšují výkon, efektivitu a dokonce i bezpečnost, budeme je i nadále v nových projektech testovat,“ říká Reynolds. „Zaměřujeme se na výzvy, které nám přinášejí provozovatelé dolů k vyřešení, přičemž využíváme každý aspekt projektu pro zajištění úspěchu. Například naše technologie Flow Control Body s jedinečnou patentovanou konstrukcí podlahy a použitím materiálu ilustruje naši opakovanou dodávku vybavení na zakázku, což je i nadále průmyslovým standardem. Očekáváme, že ocel Hardox 500 Tuf nám pomůže zůstat popředu, tedy na špici, kde chceme být neustále.“

Důlní rypadlo a nákladní vozidlo vyrobené z otěruvzdorného plechu Hardox®

Stanovení standardů pro inovace v těžebním průmyslu

Od prvního okamžiku společnost Austin v průběhu následujících desetiletí nadále posouvá hranice v oblasti konstrukce nákladních vozidel až po jejich současnou kapacitu pro přepravu více než 363 tun. Společnost představila ještě další způsoby, jak dosáhnout odlehčení vozidel pomocí použití oceli Hardox 450 a 500 u nejdůležitějších dílů a nadále určovat standard pro náročné aplikace v těžebním průmyslu. Aby společnost Austin pokročila v nabídce konstrukcí na zakázku ještě dále, Reynolds a Johnny Greer, manažer dodavatelského řetězce pro Severní a Jižní Ameriku, pokračovali v hledání konkrétních vylepšení některých vlastností oceli 500 Brinell (HBW), které v té době ocelářský průmysl nenabízel.

„Naše požadavky jsme probírali se společností SSAB a věděli jsme, že vývoj produktu bude obtížný,“ říká Reynolds. „Pokud by jich bylo možné dosáhnout, umožnilo by nám to poskytnout těžebním společnostem řešení, která si opravdu přejí, tedy buď prodloužit životnost nebo ještě více snížit hmotnost vozidel, aby byla schopna přepravovat větší náklady. S takovým materiálem bychom mohli dále pokročit ve vývoji zařízení pro těžební průmysl.“

Společnost SSAB chce i nadále zůstat v čele ocelářského průmyslu, proto neustále investuje do výzkumu a vývoje, technické podpory a společných iniciativ pro zákazníky, aby co nejlépe využila své moderní vysokopevnostní oceli. Úzká spolupráce vede k hlubšímu pochopení potřeb trhu a podporuje nové produktové iniciativy. Společnost SSAB díky oceli Hardox 500 Tuf jako první v ocelářském průmyslu představuje ocelový plech řady 500 Brinell s vlastnostmi srovnatelnými s konstrukční ocelí.

„Porozumění potřebám našich zákazníků napříč mnoha aplikacemi a segmenty nám poskytuje předpoklady k vývoji zcela nových produktů,“ vysvětluje Tobias Appelkvist, manažer těžebního segmentu SSAB speciální oceli pro Severní Ameriku. „Uvedení jedinečného typu oceli, jakým je ocel Hardox 500 Tuf je výsledkem úzké spolupráce s našimi zákazníky a ilustruje náš závazek pomáhat jim v inovaci a rozvoji jejich průmyslových odvětví.“

Zástupci výrobce oceli SSAB a společnosti Austin Engineering, která na celosvětový trh uvedla zakázkové těžební zařízení vyrobené z otěruvzdorného plechu Hardox 500 Tuf

Na snímku produktová manažerka společnosti SSAB pro produkt Hardox® Jenny Brandberg-Hurtigová (uprostřed) společně s Rickem Reynoldsem, manažerem globálního inženýrství, a Johnnym Greerem, manažerem dodavatelského řetězce pro Severní a Jižní Ameriku za společnost Austin, uvedli novou generaci oceli Hardox® 500 Tuf pro zakázková těžební zařízení po celém světě.

Požádejte o konzultaci na téma modernizace

Zjistěte, jaký může mít přechod na ocel Hardox® 500 Tuf vliv na vaši těžební techniku a provoz. Rádi se s vámi setkáme a zjistíme konkrétní podmínky způsobující opotřebení ve vašem provozu a vaše potřeby tak, abychom našli nejlepší a nákladově nejvýhodnější řešení pro vaši společnost.

obrázek zákazníka

Koncoví uživatelé po celém světě používají pro výrobu těžební techniky ocel Hardox 500 Tuf

Nakládací lžíce Winkelbauer

Společnost Winkelbauer modernizuje – zjistěte, čeho dosáhli

Využitím oceli Hardox® 500 Tuf umožnilo rakouskému výrobci Winkelbauer vyrábět vysoce odolné nakládací lžíce s hmotností sníženou až o 16 %.

Argentinský výrobce těžkých nákladních sklápěcích vozidel se díky svým produktům z oceli Hardox 500 Tuf odlišuje

Nový sklápěč vyrobený z oceli Hardox 500 Tuf má kónickou konstrukci bočnic. Díky tomu je vykládka jednodušší, protože materiály, zejména hlína a písek, se sypou snadněji než u standardního obdélníkového provedení korby nákladního vozidla.

Sklápěcí vozidlo společnosti Industrias Baco