Trubka Duroxite® 100

Stáhnout datový list

Zvolte jazyk

Get datasheet by email
Zavřít

Get datasheet by email

Na této stránce

Obecný popis produktu

Trubky Duroxite® 100 se vyrábějí navařováním abrazivzdorných materiálů s vysokým obsahem chromu na nízkouhlíkový podkladový materiál tradičním elektrickým obloukem. Trubky s tvrdou návarovou vrstvou byly navrženy s extrémní schopností vzdorovat opotřebení při práci v nejnáročnějším prostředí. Trubky Duroxite® 100 jsou k dispozici s dvojitými čí vícevrstvými návary. Ocelové trubky Schedule 40 a Schedule 80 lze opatřit návarovou vrstvou. Trubky s návarovou vrstvou lze vyrobit v provedení přechodu z čtyřhranného profilu na kulatý, jako kolena, T nebo Y díly nebo jako dlouhé oblouky.

Hlavní výhody

 • Záruka konzistentní odolnosti vůči opotřebení od povrchu až do 75% hloubky návaru
 • Optimální složení karbidů zajišťuje dobrou kombinaci odolnosti vůči opotřebení a homogenní vazby

Typické aplikace

Trubky Duroxite® 100 se široce využívají v těžbě, cementárenství, při zpracování ropných písků, bagrování, recyklaci a v ocelářském průmyslu. Některé z konkrétních aplikací:

Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
Vybrat sloupce k zobrazení
  Těžba, cementárenství, ropné písky Kalová čerpadla, skluzy
  Dobývání Bagrovací potrubí
  Recyklace Drtičky skla
  Ocel Vzduchové potrubí, potrubí k praní uhlí, sací potrubí, žlaby
  Porovnat parametry

  Zvolte jeden parametr k porovnání

  Porovnání

   Těžba, cementárenství, ropné písky
   Kalová čerpadla, skluzy
   Dobývání
   Bagrovací potrubí
   Recyklace
   Drtičky skla
   Ocel
   Vzduchové potrubí, potrubí k praní uhlí, sací potrubí, žlaby

   Další informace o aplikacích naleznete v brožuře k výrobku Duroxite®.

   Standardní rozměry

   Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
   Vybrat sloupce k zobrazení
    Průměr
    Délka
    Metrická jednotka Metrická jednotka Další zákaznické specifikace
    50 - 150 mm
    200 - 600 mm
    600 - 900 mm
    0.9 - 1.0 m
    0.9 - 3.0 m
    1.8 - 3.0 m
    - Všechny dostupné rozměry > Seznam 40 ocelových trubek
    - Podle potřebylze přiříznout nebo vyrobit požadované délky
    - K dispozici jsou nerezové a dalšíverze trubek
    - Vlastní průměry a jmenovité rozměryjsou k dispozici na požádání
    - Průměryvětší než 0.9 m lze vyrobit z tvářeného plechu Duroxite 100
    Porovnat parametry

    Zvolte jeden parametr k porovnání

    Porovnání

     Mechanické vlastnosti

     Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
     Vybrat sloupce k zobrazení
      Vlastnosti opotřebení
      ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti 2)
      Počet vrstev návaru Typická tvrdost povrchu1)

      (HRC)
      Typická tvrdost povrchu1)

      (HV)
      Povrch
      (g max)
      75 % hloubky návaru 3)
      (g max)
      Dvojvrstvý nebo vícevrstvý 59 - 62 675 - 750 0.18 0.18
      Porovnat parametry

      Zvolte jeden parametr k porovnání

      Porovnání

       1) Tvrdost povrchu se měří na obrobené rovné ploše těsně pod povrchem návaru.

       2) ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti otěrem je standardní test měření abrazivzdornosti v zařízení se suchým pískem a pryžovým kotoučem. ASTM G65 – postup A je nejnáročnější zkušební metodou.

       3) ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti,zkouška opotřebení se provádí v hloubce 75 % návarových materiálů k zajištění konzistentní kvality odolnosti vůči opotřebení od svrchní plochy do 75 % hloubky návaru.

       Mikrostruktura

       Mikrostrukturu trubky Duroxite® 100 tvoří vysoký podíl velmi tvrdých primárních karbidů M7C3 bohatých na chrom s typickou tvrdostí 1 700 HK4), které jsou rovnoměrně rozptýleny v houževnaté eutektické austenitické matrici. Objemový podíl primárních karbidů zůstává zachován v rozmezí 30 až 50 % k zajištění dobré kombinace odolnosti vůči opotřebení a homogenní vazby.

        

       4) Tvrdost podle Knoopa (HK) je metodou měření mikrotvrdosti, která se používá především u velmi křehkých materiálů.

       Zpracování a ostatní doporučení

       Svařování, dělení, tváření a obrábění
       Dílenská doporučení najdete v brožuře k výrobku Duroxite® nebo se obraťte na místního zástupce technické podpory, který vám poskytne více informací.

       Bezpečnostní opatření

       Při svařování či řezání produktů Duroxite® vznikají zplodiny obsahující škodlivé výpary a plyny s velmi komplexním chemickým složením a obtížnou klasifikovatelností. Hlavní toxickou složkou vznikajících zplodin a plynů je šestimocný chrom. Obsluze proto doporučujeme používat vhodné odsávací a ventilační zařízení, hořáky s odsáváním zplodin, vhodný ochranný oděv a ochranu dýchacích cest.