Duroxite® 101

Stáhnout datový list

Zvolte jazyk

Get datasheet by email
Zavřít

Get datasheet by email

Na této stránce

Obecný popis produktu

Materiál Duroxite® 101 se vyrábí navařováním karbidové vrstvy bohaté na chrom na podkladový plech z oceli Hardox 450. Návarová vrstva s tvrdým povrchem je vhodná pro aplikace vystavené intenzivnímu abrazivnímu opotřebení a nárazům. Díky optimální koncentraci karbidu zajistí trvale dobrou odolnost vůči opotřebení od povrchu až do 75% hloubky návaru. Podkladový plech z materiálu Hardox pak materiálu Duroxite® 101 v porovnání s podkladovým plechem z tradiční nízkouhlíkové oceli zajistí lepší kombinaci odolnosti proti opotřebení a nárazům.

Hlavní výhody

 • Navrženo pro lepší odolnost vůči plastickým deformacím díky vysoké mezi v kluzu, díky níž materiál po nárazu pruží zpět.
 • Silnější opora díky vysoké tvrdosti materiálu Hardox a lepší vazbě mezi návarem a ocelovým základem
 • Při opotřebení návaru se podkladový plech z oceli Hardox® 450 opotřebí pomaleji než nízkouhlíková ocel, a zajistí tak vyšší bezpečnostní rezervu.
 • Lepší odolnost vůči nárazům při vyšších teplotách do 350 °C než u materiálu Duroxite® 100, avšak nejlepší odolnost proti nárazům zajistí při pokojové teplotě.

Typické aplikace

Duroxite® 101 se hojně využívá v těžebním, cementárenském a energetickém průmyslu. Některé z konkrétních aplikací:

Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
Vybrat sloupce k zobrazení
  Těžba Obložení nakladačových lopat, nože a bočnice rypadlových lopat, opláštění čelistí
  Cementárenství Patní podložky a odvodňovací dopravníky
  Energetika Žlaby pro vykládku uhlí
  Porovnat parametry

  Zvolte jeden parametr k porovnání

  Porovnání

   Těžba
   Obložení nakladačových lopat, nože a bočnice rypadlových lopat, opláštění čelistí
   Cementárenství
   Patní podložky a odvodňovací dopravníky
   Energetika
   Žlaby pro vykládku uhlí

   Další informace o aplikacích naleznete v brožuře k výrobku Duroxite®.

   Standardní rozměry

   Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
   Vybrat sloupce k zobrazení
    Standardní tloušťky návaru
    Metrická jednotka
    6 mm on 6 mm
    10 mm on 10 mm
    12 mm on 12 mm
    6 mm on 20 mm
    6 mm on 25 mm
    6 mm on 32 mm
    Porovnat parametry

    Zvolte jeden parametr k porovnání

    Porovnání

     Standardní tloušťky návaru

     Metrická jednotka
     6 mm on 6 mm
     Standardní tloušťky návaru

     Metrická jednotka
     10 mm on 10 mm
     Standardní tloušťky návaru

     Metrická jednotka
     12 mm on 12 mm
     Standardní tloušťky návaru

     Metrická jednotka
     6 mm on 20 mm
     Standardní tloušťky návaru

     Metrická jednotka
     6 mm on 25 mm
     Standardní tloušťky návaru

     Metrická jednotka
     6 mm on 32 mm

     Na požádání lze vyrobit i jiné velikosti a tloušťky plechů.

     Standardní velikosti desek

     Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
     Vybrat sloupce k zobrazení
      Metrická jednotka Imperiální jednotky
      1.85 m x 2.85 m 6.1' x 9.3'
      1.2 m x 2.4 m 4' x 8'
      1.5 m x 3.0 m 5' x 10'
      1.8 m x 3.0 m 6' x 10'
      Porovnat parametry

      Zvolte jeden parametr k porovnání

      Porovnání

       Metrická jednotka
       1.85 m x 2.85 m
       Imperiální jednotky
       6.1' x 9.3'
       Metrická jednotka
       1.2 m x 2.4 m
       Imperiální jednotky
       4' x 8'
       Metrická jednotka
       1.5 m x 3.0 m
       Imperiální jednotky
       5' x 10'
       Metrická jednotka
       1.8 m x 3.0 m
       Imperiální jednotky
       6' x 10'

       Na požádání lze vyrobit i jiné velikosti a tloušťky plechů.

       Mechanické vlastnosti

       Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
       Vybrat sloupce k zobrazení
        Vlastnosti opotřebení
        ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti 2)
        Počet vrstev návaru Typická tvrdost povrchu1)

        (HRC)
        Typická tvrdost povrchu1)

        (HV)
        Povrch
        (g max)
        75 % hloubky návaru 3)
        (g max)
        Vícevrstvý 59 - 62 675 - 750 0.18 0.18
        Porovnat parametry

        Zvolte jeden parametr k porovnání

        Porovnání

         1) Tvrdost povrchu se měří na obrobené rovné ploše těsně pod povrchem návaru.

         2) ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti otěrem je standardní test měření abrazivzdornosti v zařízení se suchým pískem a pryžovým kotoučem. ASTM G65 – postup A je nejnáročnější zkušební metodou.

         3) ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti,zkouška opotřebení se provádí v hloubce 75 % návarových materiálů k zajištění konzistentní kvality odolnosti vůči opotřebení od svrchní plochy do 75 % hloubky návaru.

         Mikrostruktura

         Typickou mikrostrukturu návaru Duroxite® 101 tvoří vysoký podíl velmi tvrdých\ bohatých na chrom M7C3 s typickou tvrdostí 1700 HK4), které\njsou rovnoměrně rozptýleny v kujné eutektické austenitické matrici. Objemový podíl primárních\nkarbidů zůstává zachován v rozmezí 30 až 50 % k zajištění dobré kombinace odolnosti vůči opotřebení a homogenní vazby.

         4) Tvrdost podle Knoopa (HK) je metodou měření mikrotvrdosti, která se používá zejména u velmi křehkých materiálů.

         Tolerance

         Tloušťka

         Tolerance celkové tloušťky a tloušťky návarové vrstvy lze zaručit do ±10 % stanovené tloušťky.

         Rovinnost

         Tolerance rovinnosti plechu může být zaručena v rozmezí ±3 mm od délky materiálu 1.5 m pro rozměry plechu menší či rovny 1.5 m × 3.0 m. U plechů překračujících šířku 1.5 m při délce 3.0 m platí následující záruky rovinnosti.

         Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
         Vybrat sloupce k zobrazení
          Standardní tloušťky návaru
          Tolerance rovinnosti u plechů délky nad 1.5 m,
          Metrická jednotka
          Metrická jednotka 1.5 m x 3.0 m 1.8 m x 3.0 m 2.4 m x 3.0 m
          5 mm on 8 mm 12 mm 32 mm 38 mm
          6 mm on 6 mm 12 mm 32 mm 38 mm
          10 mm on 10 mm 6 mm 19 mm 25 mm
          12 mm on 12 mm 3 mm 12 mm 12 mm
          Porovnat parametry

          Zvolte jeden parametr k porovnání

          Porovnání

           S žádostí o informace k nestandardním velikostem a zárukám rovinnosti se obraťte na místního obchodního zástupce nebo na centrum Hardox Wearparts.

           Dodací podmínky

           Materiál Duroxite® 101 se obvykle dodává ve stavu po navaření, avšak na požádání jej lze dodat po přebroušení.

           Zpracování a ostatní doporučení

           Svařování, dělení, tváření a obrábění

           Doporučení naleznete v brožuře k výrobku Duroxite® nebo se obraťte na místního zástupce technické podpory.

           Bezpečnostní opatření

           Při svařování či řezání produktů Duroxite® vznikají zplodiny obsahující škodlivé výpary a plyny s velmi komplexním chemickým složením a obtížnou klasifikovatelností. Hlavní toxickou složkou vznikajících zplodin a plynů je šestimocný chrom. Obsluze proto doporučujeme používat vhodné odsávací a ventilační zařízení, hořáky s odsáváním zplodin, vhodný ochranný oděv a ochranu dýchacích cest.