Duroxite Roller Wire

Stáhnout datový list

Zvolte jazyk

Get datasheet by email
Zavřít

Get datasheet by email

Na této stránce

Obecný popis produktu

Duroxite® Roller Wire je svařovací trubicový drát pro opravy válců v cementářském a energetickém průmyslu procesem svařování elektrickým obloukem. Návarová vrstva obsahuje abrazivzdorný materiál složený z vysokého podílu velmi tvrdých primárních karbidů M7C3 bohatých na chrom s typickou tvrdostí 1 700 HK1). Karbidy jsou rovnoměrně rozptýleny v houževnaté eutektické austenitové matrici. Kromě vysokého obsahu chrómu v drátu se přidává další molybden pro zlepšení houževnatosti svaru, zpevnění matrice a úpravu velikosti karbidů pro zvýšení odolnosti proti otěru a prodloužení životnosti. Duroxite® Roller Wire slouží k renovaci opotřebovaných válců navařováním housenek. Materiál je vhodný ke svařování na zakřivených plochách a umožní nanášet více vrstev až do tloušťky 75 mm. Předehřev, teplota mezipřechodu a tepelné zpracování po svařování se stanoví podle potřeby v souladu s doporučeními pro základní kov. Po navaření vznikají přirozenou cestou trhliny uvolňující pnutí.

1) Tvrdost podle Knoopa (HK) je metodou měření mikrotvrdosti, která se používá především u velmi křehkých materiálů.

Hlavní výhody

 • Záruka konzistentní odolnosti vůči opotřebení od povrchu až do 75% hloubky návaru.
 • Optimální složení slitiny vytváří karbidovou kompozici zajišťující dobrou kombinaci odolnosti vůči opotřebení a homogenní vazby
 • Navařovat lze až do tloušťky 75 mm a obnovit tak extrémně opotřebené válce do původní podoby.

Obvyklé oblasti využití

Materiál Duroxite® Roller Wire® slouží zejména k opravám součástí válců podléhajících opotřebení při práci v teplotách do 350 °C. Typickými příklady jsou válce cementárenských vertikálních mlýnů a válce na rozmělňování uhlí.

Standardní rozměry

Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
Vybrat sloupce k zobrazení
  Standardní průměr
  Metrická
  2.8 mm
  Porovnat parametry

  Zvolte jeden parametr k porovnání

  Porovnání

   Standardní průměr
   Metrická
   2.8 mm

   Na požádání lze vyrobit i jiné velikosti a tloušťky plechů.

   Mechanické vlastnosti

   Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
   Vybrat sloupce k zobrazení
    ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti 2)
    Typická tvrdost povrchu čistého svarového kovu 1)
    Počet vrstev návaru Povrch
    (g max)
    75 % hloubky návaru 3)
    (g max)
    Tvrdost: Třívrstvý návar na nízkouhlíkové oceli
    Vícevrstvý 0.18 0.18 58 – 63 HRC
    Porovnat parametry

    Zvolte jeden parametr k porovnání

    Porovnání

     1) Tvrdost povrchu se měří na obrobené rovné ploše těsně pod povrchem návaru.

     2) ASTM G65 je standardní test měření abrazivzdornosti v zařízení se suchým pískem a pryžovým kotoučem. ASTM G65 – postup A je nejnáročnější zkušební metodou.

     3) Zkouška opotřebení ASTM G65 se provádí v hloubce 75 % návarových materiálů k zajištění konzistentní kvality odolnosti vůči opotřebení od svrchní plochy do 75% hloubky návaru.

     Výsledky zkoušek mechanických vlastností

     Výsledky zkoušek mechanických vlastností, chemického složení návarové vrstvy, tvrdosti povrchu a úbytku hmotnosti dle normy ASTM G65-A byly získány ze svaru vyrobeného a testovaného podle předepsaných norem a neměly by být pokládány za očekávané výsledky pro konkrétní aplikaci nebo svařenec. Skutečné výsledky se budou lišit v závislosti na mnoha faktorech, mimo jiné na postupu svařování, chemickém složení podkladu a pracovní teplotě, konstrukci svařence a výrobních postupech. Upozorňujeme uživatele, aby před použitím v zamýšlených aplikacích ověřili vhodnost svařovacího materiálu a postupů kvalifikačními zkouškami nebo jinými vhodnými prostředky.

     Chemické složení

     Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
     Vybrat sloupce k zobrazení
      Typická analýza čistého svarového kovu (hmotnostní %)
      C
      (%)
      Mn
      (%)
      Si
      (%)
      Cr
      (%)
      Mo
      (%)
      Fe
      4.5 0.5 0.5 27.0 0.8 Zůstatek
      Porovnat parametry

      Zvolte jeden parametr k porovnání

      Porovnání

       Mikrostruktura

       Mikrostrukturu materiálu Duroxite® Roller Wire tvoří vysoký podíl velmi tvrdých primárních karbidů bohatých na chrom M7C3 s typickou tvrdostí 1 700 HK, které jsou rovnoměrně rozptýleny v houževnaté eutektické austenitické matrici. Objemový podíl primárních karbidů zůstává zachován v rozmezí 30 až 50 % k zajištění dobré kombinace odolnosti vůči opotřebení a homogenní vazby.

       Doporučení pro svařování

       Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
       Vybrat sloupce k zobrazení
        Podmínky svařování
        Aktuální typ Ochranný plyn Polohy svařování
        DCEP (pozitivní stejnosměrná elektroda) Žádný (samoochranný typ) Vodorovná, svislá nahoru, svislá dolů
        Porovnat parametry

        Zvolte jeden parametr k porovnání

        Porovnání

         Doporučené parametry svařování

         Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
         Vybrat sloupce k zobrazení
          Průměr
          Proud (A)
          Napětí (V)
          Délka volného konce drátu
          Metrické jednotky Rozsah Optimální Rozsah Optimální Rozsah Optimální
          2.8 mm0.1094 mm 300 - 450 400 28 - 32 30 15 mm - 30 mm 25 mm
          Porovnat parametry

          Zvolte jeden parametr k porovnání

          Porovnání

           Recovery: 90%

           Dodací podmínky

           Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
           Vybrat sloupce k zobrazení
            Standardní balení
            Průměr
            Hmotnost
            Typ Metrické jednotky Metrické jednotky
            Buben 2.8 mm0.1094 mm 200 kg
            Porovnat parametry

            Zvolte jeden parametr k porovnání

            Porovnání

             Zpracování a ostatní doporučení

             Díly s návarovými vrstvami lze zpracovávat svařováním, řezáním, tvářením a obráběním. Konkrétní doporučení naleznete v brožuře k výrobku Duroxite® nebo se obraťte na místního zástupce technické podpory.

             Bezpečnostní opatření

             Při svařování či řezání produktů Duroxite® vznikají zplodiny obsahující škodlivé výpary a plyny s velmi komplexním chemickým složením a obtížnou klasifikovatelností. Hlavní toxickou složkou vznikajících zplodin a plynů je šestimocný chrom. Obsluze proto doporučujeme používat vhodné odsávací a ventilační zařízení, hořáky s odsáváním zplodin, vhodný ochranný oděv a ochranu dýchacích cest.