Duroxite® 300 Wire

Stáhnout datový list

Zvolte jazyk

Get datasheet by email
Zavřít

Get datasheet by email

Na této stránce

Obecný popis produktu

Drát Duroxite® 300 je svařovací trubičkový drát k vytváření návarových vrstev na součástech vystavených mimořádně intenzivnímu třecímu opotřebení – navařováním elektrickým obloukem či navařováním ochranné atmosféře. Návarové vrstvy zhotovené drátem Duroxite® 300 tvoří antiabrazivní materiály speciálního složení využívající jednotné chemické složení sklotvorné taveniny umožňující vysoké podchlazení. Návarová vrstva z materiálu Duroxite® 300 obsahuje jedinečný vysoký objem jemnozrnné fáze komplexních borokarbidů s vysokým podílem wolframu a sníženou velikostí zrn až 500 nm. Borokarbidy jsou zcela zality v tvárné matrici, což brání předčasné delaminaci, nukleaci prasklin a můstkování. Výsledkem je výrobek s výrazně vylepšenou životností, který si zachovává vysokou houževnatost v aplikacích vystavených intenzivnímu třecímu opotřebení.

Drát Duroxite® 300 je vhodný pro jednovrstvé či dvouvrstvé návary šňůrkovou a širokou housenkou. Po navaření vznikají přirozenou cestou trhliny uvolňující pnutí. Předehřev, teplota mezipřechodu a tepelné zpracování pozičního svaru se stanoví podle potřeby v souladu s doporučeními pro základní kov. Pokud je problémem vzniku zplodin svařování, doporučujeme svařovat v ochranné atmosféře. Při navařování se k dosažení lepšího výkonu upřednostňuje velmi malý úhel. Při svařování ve vertikální poloze se upřednostňuje snížená rychlost posuvu drátu a nižší svařovací napětí. Drát Duroxite® 300 je určen k navařování na podklady z uhlíkové nebo nízkolegované oceli, kde dochází k intenzivnímu opotřebení v suchém či mokrém abrazivním prostředí (s výskytem kalů) v obvyklých či vyšších teplotách až do 600 °C (1 100 °F). Drát Duroxite® 300 není kompatibilní s austenitickými slitinami. Drát Duroxite® 300 je vynikající alternativou k návarovým drátům z karbidu wolframu.

Hlavní výhody

 • Mimořádná odolnost proti opotřebení a vysoká houževnatost v suchém i mokrém abrazivním prostředí.
 • Cenově výhodná alternativa k drátům z karbidu wolframu s rovnocennou životností a lepší odolností vůči nárazům.
 • Zachovává konzistentní odolnost vůči opotřebení od povrchu až do 75 % hloubky návarové vrstvy.
 • Vykazuje rovnoměrnou tvrdost 67 až 70 HRC v celé tloušťce u jednovrstvých i dvouvrstvých návarů.
 • Oproti tradiční návarové vrstvě z karbidu chromu či návarové vrstvě z komplexního karbidu se aplikuje návar menší tloušťky, což vede k nižší hmotnosti výrobku se současným prodloužením životnosti.

Obvyklé oblasti využití

Drát Duroxite® 300 WIRE je určen zejména k navařování jakýchkoli ocelových podkladů (není kompatibilní s austenitickými slitinami) vystavených mimořádně intenzivnímu opotřebení v těžebním průmyslu, energetice, cementárenství, ve zpracování ropných písků, ocelářství, při zpracování odpadů a v papírenství. Obvyklé příklady využití zahrnují:

Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
Vybrat sloupce k zobrazení
  Těžba Drticí válce, obložení skipů, kalová potrubí, kalová čerpadla, dopravníkové řetězy, obložení rypadlových lžic
  Cementárenství Lopatky ventilátorů, vychylovací lopatky, drtičky
  Ropné písky Kotelní zásobníky, podávací skluzy, kalová potrubí, kalová čerpadla
  Ocel Skluzy na rudy
  Energetika Šnekové vrtáky, otěruvzdorné obkládací plechy, obložení zařízení k manipulaci s popelem
  Zemědělství Drticí kladiva na obilí, cukrovarské nože, sklízeče řádkových plodin
  Ropa a plyn Čerpadla frakovacích směsí
  Stavebnictví Patky sněhových pluhů, demoliční stroje
  Porovnat parametry

  Zvolte jeden parametr k porovnání

  Porovnání

   Těžba
   Drticí válce, obložení skipů, kalová potrubí, kalová čerpadla, dopravníkové řetězy, obložení rypadlových lžic
   Cementárenství
   Lopatky ventilátorů, vychylovací lopatky, drtičky
   Ropné písky
   Kotelní zásobníky, podávací skluzy, kalová potrubí, kalová čerpadla
   Ocel
   Skluzy na rudy
   Energetika
   Šnekové vrtáky, otěruvzdorné obkládací plechy, obložení zařízení k manipulaci s popelem
   Zemědělství
   Drticí kladiva na obilí, cukrovarské nože, sklízeče řádkových plodin
   Ropa a plyn
   Čerpadla frakovacích směsí
   Stavebnictví
   Patky sněhových pluhů, demoliční stroje

   Standardní rozměry

   Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
   Vybrat sloupce k zobrazení
    Standardní průměr
    Metrická
    1.6 mm
    Porovnat parametry

    Zvolte jeden parametr k porovnání

    Porovnání

     Standardní průměr
     Metrická
     1.6 mm

     Mechanické vlastnosti

     Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
     Vybrat sloupce k zobrazení
      ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti 2)
      Typická tvrdost povrchu čistého svarového kovu
      Úbytek hmotnosti při proudové kalové erozi 4)
      Počet vrstev návaru Povrch
      (g max)
      75 % hloubky návaru 3)
      (g max)
      Návarová vrstva na nízkouhlíkové oceli 1)
      (HRC)
      20o dopadový úhel
      (typicky g)
      45o dopadový úhel
      (typicky g)
      Jednovrstvý 0.10 0.10 67 - 70 0.0329 0.0591
      Dvojvrstvý 0.10 0.10 67 - 70 0.0329 0.0591
      Porovnat parametry

      Zvolte jeden parametr k porovnání

      Porovnání

       1) Tvrdost povrchu se měří na obrobené rovné ploše těsně pod povrchem návaru.

       2) ASTM G65 je standardní test měření abrazivzdornosti v zařízení se suchým pískem a pryžovým kotoučem. ASTM G65 – postup A je nejnáročnější zkušební metodou.

       3) Zkouška opotřebení ASTM G65 se provádí v hloubce 75 % návarových materiálů k zajištění konzistentní kvality odolnosti vůči opotřebení od svrchní plochy do 75% hloubky návaru.

       4) Materiál Duroxite® 300 překonává v testu SJE typické návarové vrstvy z chromového karbidu. Typická návarová vrstva z chromového karbidu ztrácí 0.0689 g při 20° a 0.0995 g při 45° dopadových úhlech v témže testu. Další informace o materiálu Duroxite® 300 a jeho vlastnostech při testu proudovou kalovou erozí naleznete v brožuře Duroxite® – Nejnovější produkty povlakové technologie – na stránkách ssab.com.

       Výsledky zkoušek mechanických vlastností

       Výsledky zkoušek mechanických vlastností, chemického složení návarové vrstvy, tvrdosti povrchu a úbytku hmotnosti dle normy ASTM G65-A byly získány ze svaru vyrobeného a testovaného podle předepsaných norem a neměly by být pokládány za očekávané výsledky pro konkrétní aplikaci nebo svařenec. Skutečné výsledky se budou lišit v závislosti na mnoha faktorech, mimo jiné na postupu svařování, chemickém složení podkladu a pracovní teplotě, konstrukci svařence a výrobních postupech. Upozorňujeme uživatele, aby před použitím v zamýšlených aplikacích ověřili vhodnost svařovacího materiálu a postupů kvalifikačními zkouškami nebo jinými vhodnými prostředky.

       Chemické složení

       Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
       Vybrat sloupce k zobrazení
        Typické chemické složení návaru (hmotnostní %)
        C Mn Si Cr W B Mo Nb Al Fe
        < 5.0 < 5.0 < 2.0 < 20.0 < 10.0 < 5.0 < 10.0 < 10.0 < 5.0 Zůstatek
        Porovnat parametry

        Zvolte jeden parametr k porovnání

        Porovnání

         Doporučení pro svařování

         Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
         Vybrat sloupce k zobrazení
          Podmínky svařování
          Aktuální typ Ochranný plyn Polohy svařování
          DCEP (pozitivní stejnosměrná elektroda) Otevřený oblouk Vodorovná, svislá nahoru, svislá dolů
          DCEP (pozitivní stejnosměrná elektroda) 75% Ar / 25% CO2
          98% Ar / 2% O2
          Vodorovná, svislá nahoru, svislá dolů
          Porovnat parametry

          Zvolte jeden parametr k porovnání

          Porovnání

           Doporučené parametry svařování

           Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
           Vybrat sloupce k zobrazení
            Ochranný plyn Průměr Proud (A) Napětí (V) Rychlost posuvu drátu Délka volného konce drátu
            Otevřený oblouk 1.6 mm0.06250 mm 220 24 - 25 7.0 m/min 25 mm
            Plynově chráněné 1.6 mm0.06250 mm 220 24 - 25 7.0 m/min 20 mm
            Porovnat parametry

            Zvolte jeden parametr k porovnání

            Porovnání

             Obnovení: 90 %

             Dodací podmínky

             Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
             Vybrat sloupce k zobrazení
              Standardní balení
              Průměr
              Hmotnost
              Typ Metrické jednotky Metrické jednotky
              Cívka 1.6 mm0.06250 mm 15 kg
              Porovnat parametry

              Zvolte jeden parametr k porovnání

              Porovnání

               Zpracování a ostatní doporučení

               Díly s návarovými vrstvami lze zpracovávat svařováním, řezáním, tvářením a obráběním. Konkrétní doporučení naleznete v brožuře k výrobku Duroxite® nebo se obraťte na místního zástupce technické podpory.

               Bezpečnostní opatření

               Při svařování či řezání produktů Duroxite® vznikají zplodiny obsahující škodlivé výpary a plyny s velmi komplexním chemickým složením a obtížnou klasifikovatelností. Hlavní toxickou složkou vznikajících zplodin a plynů je šestimocný chrom. Obsluze proto doporučujeme používat vhodné odsávací a ventilační zařízení, hořáky s odsáváním zplodin, vhodný ochranný oděv a ochranu dýchacích cest.