Duroxite® 200 Wire

Stáhnout datový list

Zvolte jazyk

Get datasheet by email
Zavřít

Get datasheet by email

Na této stránce

Obecný popis produktu

Duroxite® 200 Wire je svařovací trubičkový drát určený pro vytváření návarových vrstev na součástech vystavených silnému abrazivnímu opotřebení a mírným až středně silným nárazům – navařováním elektrickým obloukem. Návarová vrstva obsahuje tvrdé komplexní karbidy v pevné matrici a skvěle si poradí s jemnou i hrubou abrazí. Po navaření vznikají přirozenou cestou trhliny uvolňující pnutí. Materiál Duroxite® 200 Wire je vhodný pro jednovrstvé či dvouvrstvé návary.

Hlavní výhody

 • Zachovává stejnou zaručenou odolnost vůči opotřebení od povrchu až do 75 % hloubky návaru ve vícevrstvém provedení.
 • Optimální složení slitiny vytváří primární karbidy bohaté na chrom se současným výskytem jemných karbidů z dalších legujících materiálů, nabízejících dobrou kombinaci odolnosti vůči opotřebení a nárazům.

Obvyklé oblasti využití

Materiál Duroxite® 200 Wire je navržen zejména k navařování komponent vystavených intenzivnímu opotřebení zeminou, pískem a dalšími abrazivy při teplotách do 600 °C.

Obvyklé příklady využití zahrnují: Zařízení pro manipulaci s pískem a zemní práce, zuby příslušenství přicházející do kontaktu se zeminou, kalová potrubí, železniční podbíječky, lžíce bagrů, díly k bagrování písku, obložení vlečných korečků, drticí zařízení, součásti pro cihlářský průmysl, koksárenská kladiva, trhací stroje, třídicí síta, kolové mlýny, potrubí katalyzátorů, oběžná kola čerpadel, lopatky ventilátorů, válce ke zpracování kamenné vlny, otěruvzdorné plechy nebo otěruvzdorné díly pracující při vysokých teplotách v ocelářství.

Standardní rozměry

Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
Vybrat sloupce k zobrazení
  Standardní průměr
  Metrická
  1.2 mm
  1.6 mm
  2.8 mm
  Porovnat parametry

  Zvolte jeden parametr k porovnání

  Porovnání

   Standardní průměr
   Metrická
   1.2 mm
   Standardní průměr
   Metrická
   1.6 mm
   Standardní průměr
   Metrická
   2.8 mm

   Mechanické vlastnosti

   Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
   Vybrat sloupce k zobrazení

    ASTM G65 – postup A vyhodnocení úbytku hmotnosti 2)
    Typická tvrdost povrchu celosvarového kovu 1)

    Typická tvrdost povrchu
    Počet vrstev návaru Klasifikace Povrch
    (g max)
    75 % hloubky návaru 3)
    (g max)
    Tvrdost: Třívrstvý návar na nízkouhlíkové oceli Jednovrstvý Dvojvrstvý
    Jednovrstvý DIN 8555: MF 10-GF-65-GRT
    57 - 60 HRC
    Vícevrstvý DIN 8555: MF 10-GF-65-GRT
    0.12 0.12 62 – 67 HRC 60 - 65 HRC
    Porovnat parametry

    Zvolte jeden parametr k porovnání

    Porovnání

     1) Tvrdost povrchu se měří na obrobené rovné ploše těsně pod povrchem návaru.

     2) ASTM G65 je standardní test měření abrazivzdornosti v zařízení se suchým pískem a pryžovým kotoučem. ASTM G65 – postup A je nejnáročnější zkušební metodou.

     3) Zkouška opotřebení ASTM G65 se provádí v hloubce 75 % návarových materiálů k zajištění konzistentní kvality odolnosti vůči opotřebení od svrchní plochy do 75% hloubky návaru.

     Výsledky zkoušek mechanických vlastností

     Výsledky zkoušek mechanických vlastností, chemického složení návarové vrstvy, tvrdosti povrchu a úbytku hmotnosti dle normy ASTM G65-A byly získány ze svaru vyrobeného a testovaného podle předepsaných norem a neměly by být pokládány za očekávané výsledky pro konkrétní aplikaci nebo svařenec. Skutečné výsledky se budou lišit v závislosti na mnoha faktorech, mimo jiné na postupu svařování, chemickém složení podkladu a pracovní teplotě, konstrukci svařence a výrobních postupech. Upozorňujeme uživatele, aby před použitím v zamýšlených aplikacích ověřili vhodnost svařovacího materiálu a postupů kvalifikačními zkouškami nebo jinými vhodnými prostředky.

     Chemické složení

     Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
     Vybrat sloupce k zobrazení
      Průměr
      Typická analýza čistého svarového kovu (hmotnostní %)
      Metric C
      (%)
      Mn
      (%)
      Si
      (%)
      Cr
      (%)
      Nb
      (%)
      Fe
      1.2 mm0.04688 mm 0.045" 4.0 0.5 0.2 20.0 6.0 Zůstatek
      1.6 mm0.06250 mm 5.3 0.5 0.2 22.0 6.5 Zůstatek
      2.8 mm0.1094 mm 5.3 0.5 0.2 22.0 6.5 Zůstatek
      Porovnat parametry

      Zvolte jeden parametr k porovnání

      Porovnání

       Doporučení pro svařování

       Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
       Vybrat sloupce k zobrazení
        Podmínky svařování
        Aktuální typ Ochranný plyn Polohy svařování
        DCEP (pozitivní stejnosměrná elektroda) Žádný (samoochranný typ) Vodorovná, svislá nahoru, svislá dolů
        Porovnat parametry

        Zvolte jeden parametr k porovnání

        Porovnání

         Doporučené parametry svařování

         Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
         Vybrat sloupce k zobrazení
          Průměr
          Proud (A)
          Napětí (V)
          Délka volného konce drátu
          Metrické jednotky Rozsah Optimální Rozsah Optimální Rozsah Optimální
          1.2 mm0.04688 mm 0.045" 150 - 200 180 25 - 30 28 10 mm - 20 mm 15 mm
          1.6 mm0.06250 mm 190 - 210 200 27.5 - 28.5 28 10 mm - 20 mm 15 mm
          2.8 mm0.1094 mm 290 - 310 300 29.5 - 30.5 30 15 mm - 25 mm 20 mm
          Porovnat parametry

          Zvolte jeden parametr k porovnání

          Porovnání

           Obnovení: 90 %

           Dodací podmínky

           Skrýt/zobrazit určité sloupce Upravit
           Vybrat sloupce k zobrazení
            Standardní balení
            Průměr
            Hmotnost
            Typ Metrické jednotky Metrické jednotky
            Cívka 1.2 mm0.04688 mm 0.045" 15 kg
            Cívka 1.6 mm0.06250 mm 15 kg
            Cívka 2.8 mm0.1094 mm 25 kg
            Porovnat parametry

            Zvolte jeden parametr k porovnání

            Porovnání

             Zpracování a ostatní doporučení

             Díly s návarovými vrstvami lze zpracovávat svařováním, řezáním, tvářením a obráběním. Konkrétní doporučení naleznete v brožuře k výrobku Duroxite® nebo se obraťte na místního zástupce technické podpory.

             Bezpečnostní opatření

             Při svařování či řezání produktů Duroxite® vznikají zplodiny obsahující škodlivé výpary a plyny s velmi komplexním chemickým složením a obtížnou klasifikovatelností. Hlavní toxickou složkou vznikajících zplodin a plynů je šestimocný chrom. Obsluze proto doporučujeme používat vhodné odsávací a ventilační zařízení, hořáky s odsáváním zplodin, vhodný ochranný oděv a ochranu dýchacích cest.