Budapešťský neorenesanční komplex Várkert Bazár
Budapešťský neorenesanční komplex Várkert Bazár

Neorenesanční komplex Várkert Bazár

Budapešťský Várkert Bazár byl v roce 1987 zařazen na seznam světového dědictví UNESCO. Se svou bohatou historií sahající od roku 1875 až do současnosti je tento stavební komplex jedním z nejnavštěvovanějších míst v Maďarsku.

Várkert Bazár byl původně navržen Miklósem Yblem k poctě královny Alžběty Uherské, s cílem vymezit zámeckou zahradu a dokreslit úžasný koncept královského paláce ve městě.

Později byl celý středověký komplex po druhé světové válce zrekonstruován a následně reinterpretován a přepracován Studiem KÖZTI, aby odpovídal moderní době.

Architekt: Studio KÖZTI
Místo: Budapešť, Maďarsko
Dokončeno: 2014Fotografie:
Tamás TÖRÖK

Ocel COR-TEN začleněná do schodiště
Perforovaná ocel COR-TEN
Ocel COR-TEN použitá jako designový prvek ke kameni

Architekt Ferenc Reitter jako první představil myšlenku hranice přiléhající k zámecké zahradě a návrhem komplexu budov byl pověřen Miklós Ybl, nejuznávanější maďarský architekt 19. století. Po vzoru Reittera pak Ybl do stavebních prací zapojil významné umělce a řemeslníky, aby naplnil vize italské renesance. 

Výsledkem je velkolepý monument, lemovaný bývalými obytnými prostory královských gard ze severu a dvěma obytnými domy z jihu, s řadami stanovišť trhovců následovanými dvoupatrovými pavilony s otevřenými komorami a dvoupatrovým klenutým glorietem. Na promenádu zahradní terasy vedly po obou stranách stupňovité rampy a hlavní vstupní schodiště hlídali lvi. 

Za 2. světové války byla zástavba zámecké zahrady poškozena. Studio KÖZTI tak v poválečném období dostalo za úkol připravit rekonstrukci památky toužící po vzkříšení středověkého opevnění a oživení novorenesanční budovy. 

Díky kombinaci materiálů a stylů se studiu KÖZTI podařilo vytvořit zajímavé splynutí minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Kombinace tradiční zakřivené cihlové zdi s výtahovými věžemi obloženými materiálem COR-TEN® a konstrukcí klenby propůjčila multifunkčnímu komplexu budov originální a zároveň moderní auru.

Ocel COR-TEN v lavičkách a střešních konstrukcích
Ocel COR-TEN použitá ve vstupu

Před hlavní vstupní halou dnes stojí výklenkový pavilon a původní zakřivená cihlová zeď tržnice představující umění řemeslníků 19. století. Do zrekonstruované historické zahrady se dostanete výtahem nacházejícím se uprostřed vstupní haly nebo po Alžbětiných schodech. Oddělitelný prostor dokáže pojmout 900 až 1 200 návštěvníků a Studio KÖTZI jej definuje jako „akustický box nezávislý na prostředí, s mobilními stojany a programovatelnými pixelovými panely na bočních stěnách“.

V rámci vyhovění potřebám množství lidí toužících památku navštívit přepracovalo Studio KÖZTI komplex budov a pod prostorami haly vybudovalo vícepodlažní parkoviště. Propojené řady tržnice vytvoří místo k občerstvení a obytné budovy po obou koncích komplexu plní funkci výstavních síní. Chodbou k donášce vody vede za schodišťovým pavilonem skrytá výstupová cesta a k rychlovýtahu na vrchol jižní hradby v úrovni paláce se dostanete z eskalátoru v horní části chodby. Dále je na vrcholu k dispozici kavárenský pavilon a palác královských gard nabídne prostor pro mladé. Studiu KÖZTI se podařilo zachovat historické dědictví a učinit Várkert Bazár velmi příjemným místem s praktickým využitím.

Pohled na Várkert Bazár z vnitřní strany zahrady
Perforovaná ocel COR-TEN použitá v různých konstrukčních prvcích
Perforovaná ocel COR-TEN použitá ve dveřích
Patinový efekt oceli COR-TEN
Ocel COR-TEN splývá s prostředím neorenesančního komplexu Várkert Bazár

Nekonečné možnosti

Objednejte si vzorek

Objednejte si vzorek

K praktickému vyzkoušení oceli COR-TEN® jako fasádního materiálu si můžete objednat vzorek s dosud nevytvořenou patinou. Stačí vyplnit jednoduchý formulář a vzorek „přirozené krásy“ zašleme na vaši adresu.

Průvodce designem

Od oceli COR-TEN® samozřejmě očekáváme optimální estetiku. Při navrhování s ocelí COR-TEN® je třeba zohlednit několik aspektů. Budete-li se řídit těmito jednoduchými pravidly, výsledná architektura zanechá trvalý dojem.

Představte zde své projekty

Společnost SSAB neustále hledá nejzajímavější a nejkreativnější architekturu, kterou by chtěla prezentovat. Jedinou podmínkou je podstatný podíl oceli COR-TEN® v projektu. Náš tým editorů váš příspěvek vyhodnotí a po schválení jej představí.