Výroba profilů

Proces výroby profilů transformuje plochý plechový díl na speciální profil postupným ohýbáním plochého profilu prostřednictvím řady tvarovaných a profilovaných válců do konečné geometrie složitého profilu. Plech je na vstupu obvykle svinutý, může však mít také podobu prefabrikátu. Strojní linky pro výrobu profilů ze svitků vytvářejí mnohem složitější profily než linky pro zpracování prefabrikátů, což jsou linky pro výrobu běžných prototypů a profilů nejrůznějších tvarů pro jednoduché díly. Lze trvale vyrábět velmi přesné a složité profily, které umožňují velmi úzké tolerance, vynikající povrchovou úpravu a konečné díly o vysoké délce.

 

Obraťte se na nás

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace či cenovou nabídku, obraťte se na nás.
Náš specializovaný tým je zde pro vás.

Metoda

Při volném ohýbání plech spočívá po celou dobu cyklu na horních okrajích zápustky. Požadovaný poloměr ohybu závisí na druhu materiálu, šířce zápustky a poloměru razníku. Šířku mezery zápustky lze nastavit. U dna je délka zdvihu dostatečná na to, aby razník tlačil plech zcela proti zápustce. V plechu se vytvoří profil odpovídající razníku a zápustce. Nejčastěji používanou metodou je ohýbání do vzduchu (volné ohýbání) v zápustkách ve tvaru písmene V.

Při ohýbání se vnější strana plochého materiálu napíná a vnitřní část se stlačuje. Snižováním poloměru ohybu se napětí zvyšuje. Ohýbatelnost je proto obvykle udávána jako minimální poloměr ohybu bez poškození materiálu.

Zpětné odpružení je způsobeno elastickým napětím. Odpružení se zvyšuje s mezí kluzu, deformací a šířkou formy. Největší vliv má mez kluzu. Zmenšením poloměru ohybu se odpružení snižuje. Kompenzace efektu zpětného odpružení se provádí přetažením ohybu.

Může se objevit i přirozený průhyb, který vzniká v horní části a dolních prvcích ohraňovacích lisů v důsledku odporových sil. Se zvyšováním ohýbací síly může v daném rozsahu vznikat a narůstat průhyb a potenciálně i mezera podél ohybové délky mezi horním a dolním nosníkem, která je největší uprostřed a klesá směrem k nosným rámům. Pokud je při ohýbání plechů či quarto plechů válcováním podélná mezera ponechána bez korekce, nebude mít po celé délce stroje stejný úhel. Systém kompenzující průhyb koriguje elastické výchylky ohýbacího stroje, což umožňuje tuto mezeru minimalizovat a poskytuje lepší výsledky po celé délce stroje. U moderních lisů je obvykle zabudován automatický systém kompenzace průhybu, který tyto efekty snižuje na minimum. To je obzvláště důležité při ohýbání vysokopevnostní oceli, kde je důležitá kvalita konečných dílů a kde je zapotřebí vzhledem k nákladům na materiál zcela eliminovat jejich reklamace.

method

Vlastnosti při výrobě profilů

Výhody

 • Pro velké série je výroba profilů nákladově mnohem efektivnější než ohýbání na ohraňovacích lisech
 • Lze dosáhnout dlouhých délek s velmi přesnými tolerancemi
 • Ve srovnání s ohýbáním na lisech lze vyrobit složitější profily
 • U vysokopevnostní oceli lze výrobou profilů dosáhnout ostřejších poloměrů než při ohýbání na lisech

Nevýhody

 • Nevhodné pro drobné zakázky Je zapotřebí minimálně přístřih
 • Vysoké investiční náklady
 • Vysoké náklady na nástroje
 • Omezená velikost dílů (šířka a hloubka) jednotlivých provozních linek

Doporučení

Výroba profilů je vhodná pro opakovatelnou výrobu ve velkých sériích s minimálními objemy obvykle převyšujícími ekvivalent 20 000 kg dílů vstupních nezpracovaných pásů do šířky 800 mm.


Roll forming

Naše nabídka 

SSAB Shape může nabídnout služby v oblasti výroby profilů ve vlastních centrech po celém světě. Kromě toho máme k dispozici síť servisních partnerů, kterou lze využít. Naše nabídka zahrnuje:

 • Vysoce výkonné linky na výrobu profilů
 • Délky do 21 000 mm
 • Tloušťka nad 12,5 mm
 • Šířka pásu do 800 mm

V mnoha našich servisních centrech máme možnost kombinovat výrobu profilů s jinými metodami zpracování kovů, např. s pálením trubek laserem, čímž zajistíme veškeré vaše požadavky.

our offer