Označení produktu kódem DataMatrix

Přístup ke všem informacím o produktu prostřednictvím označení kódem DataMatrix od společnosti SSAB

Co znamená kód DataMatrix SSAB?

Jedná se o 2D označení podle normy ISO/IEC (ECC200). Lze jej přečíst pomocí skenovací aplikace mobilního telefonu nebo samostatných čteček.

Kde se označení nachází?

Začali jsme v roce 2019. Postupně aktualizujeme naše linky k označování produktů tak, abychom tímto kódem mohli označovat všechny produkty. Ocelové desky jsou označeny kódem ve spodní části, jak je znázorněno na obrázku. U některých dalších produktů budeme používat 2D čárové kódy nebo QR kódy, jejich funkce však bude zachována.

Jakou má funkci?

Tyto kódy obsahují jedinečné ID produktu SSAB. ID umožňuje přístup ke všem relevantním informacím o výrobku, jako je jakost oceli, rozměry, datum výroby, vlastnosti, doporučení a certifikáty.

Jak kód přečíst?

K naskenování značky můžete použít aplikaci pro čtení čárových kódů v mobilním zařízení. Tvorba stránek s informacemi o produktech, kterých se označení týká, je momentálně v procesu vývoje. Mezitím se můžete přihlásit na zákaznický portálu společnosti SSAB a zjistit více informací o svých produktech.

Jak kód začlenit do místních systémů?

Kód můžete použít v místních systémech jako identifikátor ID produktu Poslední část kódu tvoří ID produktu. Pokud chcete zjistit více informací nebo přidat vlastnosti produktu a pokročilejší funkce, obraťte se na nás!

Struktura kódu:
{hostname}{servicename}{productionsiteid}-{localproductid}
Příklad:
p.ssab.com/g/100-1157734203391
kde:
{hostname}{servicename} = ““p.ssab.com/g/”.
{productionsiteid} = “100”.
{localproductid} = “1157734203391”

 

Chcete získat více informací?