Rekommenderade AHSS-stål för biltillämpningar

Docol® stål är avsett specifika konstruktionsändamål och väljs av konstruktörer för en mängd olika tillämpningar. De används av fordonstillverkare och deras underleverantörer i miljontals bilar runt om i världen.

bärande karossdelar

Bärande karossdelar

Delar som tröskelförstärkningar och tvärbalkar måste ha både hög energiupptagningsförmåga och låg vikt. Styvheten kan upprätthållas genom att optimera formen.

Lämpliga stålsorter
Överväg Docol® tvåfasstål (DP), martensitiskt stål (M) eller presshärdningsstål (PHS).

 

chassi

Chassi

Höghållfasta stål ger chassit utmärkt formbarhet och utmattningshållfasthet.

Lämpliga stålsorter
Överväg Docol® komplexfasstål (CP).

stötfångare

Stötfångare

AHSS-stål gör stötfångarförstärkningar mer kraftabsorberande och samtidigt betydligt lättare.

Lämpliga stålsorter
Överväg Docol® martensitiskt (M) stål.

dörrbalkar

Dörrbalkar

Höghållfasta AHSS-stål ger stor viktminskning vid uppgradering av sidokrockbalkar.

Lämpliga stålsorter
Överväg Docol® martensitiskt (M) stål.

säten

Bilsäten

Bilstolarna är en viktig säkerhetskonstruktion för de åkande. Avancerat höghållfast stål kan användas i hela sätesstommen, vilket gör dem väsentligt lättare samtidigt som de uppfyller eller överträffar aktuella säkerhetskrav.

Lämpliga stålsorter
Överväg Docol® martensitiskt stål (M), komplexfasstål (CP) eller tvåfasstål (DP).

Batteriskydd för elbilar

Batteriskydd för elbilar

Elbilsbatterier är dyra och även farliga om de skadas vid en krock. De kräver också skydd på undersidan mot vägskräp och ett hölje som innesluter batterivätskorna i händelse av en kollision. Docol AHSS kan ge dig det starkaste batteriskyddet kombinerat med lägsta möjliga vikt.

Lämpliga stålsorter
Överväg Docol® martensitiskt (M) stål.

AHSS- och UHSS-tillämpningar för tunga lastbilar

Tillverkare av stora lastbilar kan dra nytta av bilkonstruktörernas långa erfarenhet av AHSS/UHSS när de optimerar sina egna konstruktioner. Avancerat höghållfast stål kan ge lättare, starkare och säkrare komponenter i hela lastbilens konstruktion.

bil i genomskärning

Produktprogram för alla våra fordonsstålsorter

Nya versioner och sorter av Docol höghållfast stål gör att du kan tillverka starkare, lättare och mer energieffektiva fordon.

Läs mer om våra stålsorter