SSAB Weathering çeliğiyle karbon ayak izinizi azaltma yolunda dev bir adım atın

Toprak ve karbon önemlidir. Henüz tasarım, şartname ve tedarik aşamalarında bile, diğerlerine göre daha düşük karbon ayak izine sahip inşaat malzemeleri seçebilirsiniz. Önceden harekete geçerek ve doğru malzeme seçimleri yaparak, bir yapının iklim değişikliği etkileri üzerinde önemli bir etki yaratabilirsiniz. Çelik seçeneklerinizi yüksek dayanımlı SSAB Weathering çeliğine yükseltmek, ileriye doğru bu dev adımı atmanıza yardımcı olabilir.

Sürdürülebilir inşaat; yapısal tasarım ve ömür boyu bakımda temel bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Gitgide daha fazla ve daha doğru çevresel ürün beyanları talep edilmektedir. Bunlar gelecekte rekabette fark yaratan önemli bir avantaj olacaktır. Ayrıca çevresel zorluklar da, tasarım kodlarının güncellenmesini ve optimize edilmiş çözümlerin uygulanmasını destekleyecektir.

 

Gömülü karbonu azaltmak inşaatta altın bir fırsattır

Sektördeki birçok aktör, sektörün iklim değişikliğiyle başa çıkabilmesi için karbonun kontrol edilmesi ve düzenlenmesinin hayati önem taşıdığının farkındadır. Peki ama 'gömülü karbon' tam olarak nedir? Biraz daha derine inelim.

Gömülü karbon, bir inşaat varlığını işletme aşamasına getirmek için üretilen toplam sera gazı (GHG) emisyon miktarı olarak tanımlanabilir. Bu emisyonlar, hammaddelerin çıkarılması, üretim, montaj ve süreç boyunca tüm nakliyeyi de içine alır. Bu başlangıç emisyonlarına ek olarak, bakım, yıkım, imha ve geri dönüşüm süreçleri de genellikle gömülü karbon kapsamına girer. Sonuç olarak sadece operasyonel karbon emisyonları bu kapsam dahilinde değildir.

Farklı türlerde yükseltilmiş çelik

İçi boş yapısal çelik profillerinizi yeni bir tasarımda daha yüksek dayanımlı profillerle yükseltmek, ağırlıkta ciddi tasarruflar sağlayabilir.

Altyapı projelerindeki gömülü karbon

Sektör ve hükümetler, gömülü karbon emisyonlarının inşaat sektöründeki toplam emisyonların büyük bir kısmını oluşturduğunu fark ettikçe, gömülü karbon giderek daha fazla dikkat çekiyor. Özellikle operasyonel karbonun hiç olmadığı veya çok az olduğu altyapı segmentine bakıldığında, toplam emisyonun çoğu gömülü karbon nedeniyle oluşuyor. Gömülü karbon çok önemli olduğundan, bir projenin erken aşamalarında göz önüne alınması değerli bir azaltma fırsatı sunar.

Yüksek dayanımlı çelikler, daha az gömülü karbon içeren daha hafif ve yenilikçi tasarımlar sağlar

Yüksek dayanımlı çelik, yapısal tasarımlarda daha az çelik kullanmanızı sağlar. Bu da, mevcut yapılarda ihtiyaç duyulan yapısal yeniden tasarım yatırımlarının karşılığını gerçekten alabilmesi için, gömülü karbon emisyonlarında yaklaşık %40-50'ye varan oranlarda bir tasarruf potansiyeli sağlar.

SSAB Weathering yüksek dayanımlı çelik kullanımıyla, gömülü karbonu teoride azaltma potansiyeli
Sürdürülebilir Yükseltilmiş tasarımla gömülü karbonu azaltma potansiyeli

SSAB, 960 MPa'ya kadar akma dayanımı düzeylerinde, tipik korozyon paylarıyla bile yapıların çelik ağırlığının daha düşük olmasını sağlayan, çok çeşitli hava koşullarına dayanıklı çelikler geliştirmiştir. Bu sayede, hava koşullarına dayanıklı çelikte korozyon payları yüzünden ağırlığı artırmak gerekmez, ve yüksek dayanımlı çelik sınıflarıyla birlikte kullanıldığı takdirde çelik ağırlığı ve ilgili gömülü karbon da azaltılabilir. Bu, özellikle 3-8 mm'lik ince aralıkta yeni uygulama olanaklarına kapıyı açar.

Yakın zamanda Avrupa'da da, bazı yüksek dayanımlı hava koşullarına dayanıklı çelik sınıfları, yassı ve boru ürünler için EN 10025-5:2019 ve EN 10219-3:2020 standartlarına uygun olarak standartlaştırılmıştır ve bu çelik sınıflarından yapılan çelik yapılar müşteri tarafından da CE işareti ile işaretlenebilir.

Sonuç olarak, Avrupa pazarında yüksek dayanım ve hava koşullarına dayanma özelliklerinin bu benzersiz birleşimine duyulan ilgi sürekli artmaktadır.

Sisteminizi yüksek dayanımlı hava koşullarına dayanıklı çeliğe yükselterek maliyet ve emisyonlardan tasarruf edin

İçi boş yapısal çelik profillerinizi S355J2H'den SSAB Weathering Boru 500WH gibi yeni bir tasarımda daha yüksek dayanımlı profillerle yükseltmek, %23'e varan ciddi bir ağırlık tasarrufu sağlayabilir. Bununla birlikte, maliyetlerde tasarruf ve küresel ısınma potansiyelinde %50'nin üzerinde azalma sağlanır. Aşağıdaki örnek senaryo size basit bir karşılaştırmayı göstermektedir.

Sürdürülebilir yükseltme, örnek

Yükseltme örneği
MEVCUT

Sınıf S355J2H. Ebat: 250 x 150 x 8. Yüzey işlemi sıcak daldırma galvanizli (EN 1461).

YÜKSELTME A

Sınıf SSAB Weathering Boru 355WH. Ebat: 250 x 150 x 8,5. Yüzey işlemi: Patinasyon.

YÜKSELTME B

Sınıf SSAB Weathering Boru 500WH. Ebat: 250 x 150 x 6,0. Yüzey işlemi: Patinasyon.

YÜKSELTME C

Sınıf SSAB Weathering Boru 500WH. Ebat: 300 x 100 x 6,0. Yüzey işlemi: Patinasyon.

Yükseltme sırasında maliyet grafiği
Yükseltme sırasında ağırlık grafiği
Yükseltme sırasında GWP grafiği
Yükseltme sırasında dayanıklılık aralığı grafiği
Yükseltme sırasında esnemezlik grafiği
Yükseltme sırasında GWP grafiği

Açıklama: HER ZAMAN YÜKSELTİLMİŞ TASARIMI DOĞRULAYIN VE GEÇERLİ TÜM TASARIM KURALLARINA UYUN.
Hesaplamalar, yapısal hesaplarda dikkate alınmayan 0,5 mm'lik korozyon payı ile birlikte, ana yöndeki aynı bükme dayanımı için yapılır.
Toplam maliyet tasarrufu, teknik yükseltme durumuna ve çelik ve galvanizleme fiyatlarına bağlı olarak değişebilir.
GWP, EN ISO 1461 AVRUPA ORTALAMASI, S-P-00915 seri sıcak daldırma galvanizli çelik ürünlere kıyasla SSAB Yapısal kapalı profiller S-P-02241'e dayanmaktadır.

Yapısal kapalı profiller için bu örnek hesaplama, kirişin ana büküm yönündekiyle aynı bükme dayanımı için yapılmıştır. Referans olarak, seri galvanizli S355J2H kapalı profil seçilmiştir. Yükseltilmiş A senaryosunda, SSAB Weathering 355WH Borudan yapılan ilgili kiriş sunulmaktadır. Burada hem maliyetlerin hem de GWP değerlerinin mevcut çözüme kıyasla daha düşük olması dikkati çekiyor.

Ama hava koşullarına dayanıklı çelik için 0,5 mm'lik seçilmiş korozyon payına rağmen, SSAB Weathering 500WH'den yapılan Yükseltilmiş B ve C senaryoları sadece daha düşük profil ağırlığı sağlamakla kalmayıp, hem maliyet hem de GWP değerinde Yükseltilmiş A'ya kıyasla daha da fazla tasarruf sağlayacaktır. Ana büküm yönündeki esnemezliğin mevcut kirişe eşit seviyede kalması gerektiğinde, Yükseltilmiş C senaryosu nihai olarak seçilen çözüm olabilir.


Atmosferik koşullarda yapılan test sonuçları, korozyona karşı üstün bir servis ömrünü ortaya koydu

Finlandiya Teknik Araştırma Merkezi VTT, SSAB Weathering çelikten yapılmış dört farklı köprü için bir korozyon testi gerçekleştirdi. Bu test, 32 yıllık bir zaman diliminde Finlandiya'daki gerçek atmosferik koşullardan elde edilen performans verilerini ortaya koydu. Sonuçlar, hava koşullarına dayanıklı çeliğin C2 ve C3 atmosfer koşulları altındaki genel korozyon oranlarının minimum korozyon payı ile bu çelikleri iyi bir seçim haline getirdiğini doğruluyor. Testler ayrıca, hizmete alındıktan sonraki ilk 5 yıl içinde patina stabilize olduğundan, korozyona bağlı kayıpların büyük ölçüde azaldığını gösterdi.

Bir sonraki bina projenizin SSAB Weathering çeliğinden yararlanabileceğini düşünüyor musunuz? Üstün korozyon direnci, daha uzun kullanım ömrü, daha düşük yaşam döngüsü maliyeti ve daha iyi karbon ayak izi sunan bir yapı istiyorsanız, SSAB Weathering çeliği sizin için doğru seçim olabilir. Yapılar ve köprüler için ürün bilgilerimizi keşfedebilir veya satış ekibimizle iletişim kurabilirsiniz.