WeldCalc - Üçüncü nesil

SSAB WeldCalc 3.0, imalatçıların kaynak performansını optimize edebilmesi ve belgeleyebilmesi için onlarca yıllık kaynaklama tecrübesini web tabanlı ve etkileşimli bir uygulamayla kullanımınıza sunuyor.

WeldCalc'a erişim

Yeni 3'üncü nesilde, bir önceki neslin mevcut avantajları devam ettirilerek üzerine yeni olanaklar ve işlevler eklendi. Yazılımın geliştirilmesi sırasında, çeşitli kaynak performanslarına uyum ve destek sağlaması için çokyönlülüğe kuvvetle odaklandık. Tüm program genelinde ulaşılması amaçlanan temel konular şunlardır: 

  • Kullanıcının mevcut koşullarına ve gerekliliklerine bağlı olan hesaplama ve optimizasyonlar. WeldCalc'ın tüm bölümlerinde bulunan sezgisel kullanıcı arayüzü, sonuçların hesaplanmasını ve uygulanmasını daha da kolaylaştırır.
  • WeldCalc ile tam potansiyele ulaşabilmek için, kaynak performansı süresince SSAB tarafından belirtilen öneriler ve değerlendirmelere kolayca erişim. 
  • Bir kaynaklama işindeki her kaynak parametresi tanımlanabilir. Kaynak performansının tam olarak belgelenmesi ve indirilmesi mümkündür. Böylece kullanıcı üretimdeki tüm mevcut kaynak performanslarıyla kendi kitaplığını oluşturabilir. 

WeldCalc 3.0 özellikle Strenx ve Hardox çelik sınıfları için ön ayarlanmıştır. Aynı zamanda Toolox ve Armox gibi diğer çeliklerin de dahil edilmesi mümkündür. 
Yazılımı sağdaki link üzerinden indirebilirsiniz.

 

WeldCalc nasıl çalışır?

WeldCalc 3.0 beş farklı bölümden oluşur. Bunlardan Calc ve WPR, her türde kaynak performansı için kullanıma uygundur. 

Diğer üç bölüm olan pWPS, WPQR ve WPS, kaynak prosedürü kalifikasyonlarının gerektiği yapılarda uygulanır. Bu süreç, bağlantıda belirlenmiş bir minimum dayanım veya tokluğa ulaşma gibi, kaynaklanan yapılarda bazı mekanik özelliklerle ilgili daha katı gereklilikler için geçerlidir. Normalde, kaynaklanan bir yapıda gereken özellikler standartlarla tanımlanmıştır. Yüksek dayanımlı çeliklerde kaynak prosedürü kalifikasyonlarının çoğu Avrupa Normuna (EN) uygundur. EN standartları doğrultusunda ilgili tüm standart gereklilikleri WeldCalc'ta ele alınmıştır. Kaynak prosedürüne ilişkin kalifikasyonlar Strenx yapılar için daha yaygındır. Ancak bu tür bir kalifikasyonu her tür Hardox çelik sınıfı için yapmak tümüyle mümkündür. 

WeldCalc ile çalışırken, WeldCalc'tan mevcut kaynak durumuyla ilgisi olan bölümleri seçin. Bunların her birinin amacı aşağıda açıklanmıştır:   

  • Calc: Belirli bir kaynaklama işi için kendi kaynak laboratuvarınızı oluşturun. Burada kullanıcı farklı türlerde kaynak performanslarını araştırabilir ve serbestçe deneyler yapabilir.
  • WPR (Kaynak Prosedürü Kaydı):  Kaynak performansını, kullanıcının belirttiği gerekliliklere dayanarak optimize edin. Bu koşullar belgelenir ve kaynakçı tarafından uyulması gereken koşullardır.
  • pWPS (İlk Kaynak Prosedürü Şartnamesi): Bir kaynak prosedürü kalifikasyonunun ilk kısmıdır. Burada, bağlantı konfigürasyonu ve kalifiye edilecek kaynak performansı tanımlanır. Kaynakçı bu belgelere göre bir test parçasını kaynaklar ve sonra bu parça değerlendirmeye alınır.
  • WPQR (Kaynak Prosedürü Kalifikasyon Kaydı): Kaynak prosedürü kalifikasyonunun ikinci bölümüdür. Bu belge, pWPS sırasında önem taşıyan tüm kesin kaynak parametrelerinin kaydını içerir. Ardından bağlantının mekanik testleri ve tahribatsız muayenesi yapılır ve bunların test sonuçları kaydedilir. Tüm gereklilikler karşılanmışsa WPQR onaylanır.
  • WPS (Kaynak Prosedürü Şartnamesi): Kalifikasyon prosedürünün üçüncü ve son bölümünü tanımlar. Eğer bir WPQR onaylanmışsa, WPS düzenlenebilir. Bu belgede, üretim için onaylanmış kaynak koşulları kaynakçıya/kaynakçılara belirtilir. Bu koşullar WPQR tarafından onaylanmış olan parametre ayarlarına dayanır. 

WeldCalc'ın beş bölümünün tümünde, kaynaklanacak yapı için mevcut koşullar ve gereklilikler kullanıcı tarafından belirtir. Ardından belirtilen kaynak durumuna göre WeldCalc tarafından bir dış tolerans kutusu hesaplanır. Bu izin verilen ısı girdisi ve ön ısıtma/pasolar arası geçiş sıcaklığı aralığını gösterir. WPQR dışındaki tüm bölümlerde, kullanıcı temel kaynak parametreleri için kendi talep ettiği aralıkları belirtebilir. Daha sonraki bilgilerden, WeldCalc talep edilen kaynak performansı için bir iç tolerans kutusu hesaplar. En uygun koşullar için, iç tolerans kutusunun tamamı dış tolerans kutusunun içinde yer almalıdır. 

 

WeldCalc 3.0'ın diğer özellikleri ve avantajları

  • Kaynak teknolojisine ilişkin temel konularda, kullanıcının tesisindeki Teknisyenler, Kaynakçılar ve Mühendisler arasında daha yakın bir iletişim sağlar.
  • Web tabanlı ve her zaman güncel

Eğer telefonunuzdan çalışmak isterseniz WeldCalc mobil uygulamasını deneyin!

weldcalc

WeldCalc

To access WeldCalc 3.0, you need to sign up by providing your contact information in the form below.

Satış departmanı ile iletişime geçmek istiyorum