Duroxite başlık
Duroxite başlık

Birinci sınıf krom karbür kaplama (CCO) aşınmaya karşı çok dayanıklıdır

Kaplama ürünleri ne zaman en iyi tercihtir?

Kaplama plakalarının hem teknik hem de maliyet açısından en uygun malzeme olduğu birçok aşınma durumu vardır. Aşağıda bazı örnekler verilmiştir:

• Çakıl, çamur ve kuvars içerikli kum gibi küçük boyutlu sert mineraller nedeniyle sürtünme ve orta düzeyde darbe aşınması.
• Kumtaşı, kireç taşı ve kömür gibi kayaların kırılgan ve kolay ezilebilir olduğu büyük kayalar veya darbelerden kaynaklanan sürtünme aşınması.
• Çamur ve su altında çalışma gibi ıslak bir ortamda sürtünme aşınması
• Erozyona neden olan ince partiküllerin işlenmesi.

Bir aşındırıcı kayanın %95'i yumuşak minerallerden oluşuyor olsa bile, kalan %5 çok sert olabilir ve aşınmanın %90'ına yol açabilir. Bu nedenle kaplamalar en iyi çözümdür.

Karbürler arasındaki fark nedir?

CCO veya krom karbür kaplama, sadece kromca zengin karbürler içerir. Kaplamalar aynı zamanda kompleks karbür tipinde de olabilir. Bu ürünlerde krom karbüre Nb, Mo, V ve W gibi diğer alaşımlar eklenir.

Kompleks karbürler 600 °C'ye kadar sıcaklıklarda tam aşınma direncini koruyabildiği için, genellikle sıcak aşınma durumlarında tercih edilen bir seçimdir. Kompleks karbürler CCO'ya kıyasla genellikle 3-5 kat daha uzun kullanım ömrü sağladığından, kaplamanın kalınlığının kısıtlanması durumunda da uygundur.

Orta düzeyde darbe kuvvetlerine maruz kalan yüksek performanslı kaplama plakaları, ultra ince borokarbürler içeren bir alaşım kullanabilir. Bu borokarbürler, geleneksel krom veya kompleks karbürlere göre yaklaşık 200 kat daha ince olan 500 nm'ye kadar düşük tane boyutuna sahip olabilir.

Literatürde ve farklı üreticiler tarafından üretilen kaplama ürünlerinde ayrıca karbür plaka, krom kaplama çelik, krom kaplama plaka veya sert kaplama plakası da denilmektedir.

CCO plakaları için krom karbürlerin mikroskopik bir fotoğrafı
Krom veya kompleks karbürler bir çelik matrisin içine dağıtılır.
CCO plakaları için borokarbürlerin mikroskopik bir fotoğrafı
İnce taneli borokarbürler, kaplama malzemesinin ısıya ve darbeye daha dayanıklı olmasını sağlar.

Kaplama ürünlerini kaynaklama yöntemi

Sert kaplama tabakası çelik bir taban plakasına kaynaklanır. Duroxite® kaplamalardaki taban plakası ya standart çeliktir, ya da ilave dayanım ve dayanıklılık için Hardox® aşınma plakasıdır. Duroxite® 101 ve Duroxite® 201'in her ikisinde de taban plakası olarak Hardox® kullanılır.

Kademeli çatlak deseni

Kaynaklar soğuduğunda, kaynak yönüne dikey olarak ince çatlaklardan oluşan bir desen oluşturulur. Bu çatlaklar kasıtlı oluşturulur ve plakanın aşınma direncini etkilemez. Bunlar plakanın genellikle sert kaplama tabakası içeride kalacak biçimde bükülebilmesine olanak tanır, bununla beraber tabaka sert kaplama dış tarafta kalacak şekilde de bükülebilir. Kaplama plakaları, kaynak şeritlerine paralel olarak bükülmemelidir.

Krom veya kompleks karbürler, özel olarak formüle edilmiş kaynak telleri ve çubuk elektrotlarıyla da birleştirilebilir. Bu yöntem genellikle onarım ve bakım amacıyla veya ekskavatör kovaları, geri dönüşüm çekiçleri ve dişleri gibi aşınma parçaları üretmek için kullanılır.

Bir CCO plakasındaki kaynak dikişlerinin enine kesitini gösteren şematik bir çizim

Taban plakası, bir, iki veya bazen üç katmanda biriken sert kaplama malzemesinden oluşan kaynak dikişleriyle kaplanır.

Kaynak dikişlerini gösteren bir karbür kaplama plakasının fotoğrafı

Dikey kademeli çatlak desenini gösteren kaynak dikişleri.

Sert kaplamalı karbürler içeren çelik aşınma parçaları seçenekleri

Kaynak teli veya çubuk elektrotlarla çelik bir taban üzerine manuel olarak bir sert kaplama tabakasının kaynaklanmasıyla oluşan kaplama aşınma parçaları.

SSAB birinci sınıf kaplama ürünleri

Yıllar içinde SSAB, aşınma çözümlerinde pazar liderliğini kanıtlamıştır. Bu, aşınmaya dayanıklı Q&T çelik ürünleri ve CCO ürünlerinden oluşan geniş ürün yelpazemizin yanı sıra, metalürji ve aşınma teknolojisi konusundaki kapsamlı araştırmalarımızın bir sonucudur.

Duroxite®, tüm kaplama ve sert kaplama ürün yelpazemize verdiğimiz addır. Duroxite® CCO plakaları Duroxite® 100 ve Duroxite® 101'i, kompleks karbür kaplama plakaları Duroxite® 200 ve Duroxite® 201'i, ultra ince borokarbürlü Duroxite® 300 ve Duroxite® 500'ü içermektedir.

Ayrıca Duroxite® boru ve pimler ile Duroxite® kaynak teli ve çubuk elektrotları, atölyede veya sahada aşınma parçalarının üretimi ve bakımı için de mevcuttur.