SSAB, bu değişimin ön saflarında yer alıyor. SSAB'nin yük- sek dayanımlı çeliklerden oluşan eksiksiz ürün serisi ve kapsamlı uzmanlığı, tarım üreticilerinin daha hafif, daha
güçlü ve daha dayanıklı ürünler yaratmasına yardımcı oluyor. Günümüzde tarım üreticilerinin karşılaştığı en önemli zorluklar- dan biri olan bu konudaki düşüncelerini paylaşan SSAB Teknik Müdürü Devrim Sağlam; "Bu basit bir gerçek. Dünya genelinde tarım sektörü büyük oranda ağır makineler ve ekipmanlar kul- lanıyor." diyor.

Tarımda SSAB avantajı


Dünya nüfusunun artması ve ekilebilir toprakların gitgide azalmasıyla, tarım makinesi üreticilerini çok hafif ve emniyetli ürünler sunmaya zorlayan baskılar gitgide artıyor. Çoğu zaman sadece sistemini daha güçlü bir çeliğe yükseltmek bile tarım sektöründeki bir üreticiye rakiplerine karşı avantaj sağlarken, çiftçinin de yakıt maliyetini azaltmasına ve rekoltesini artır- masına olanak tanıyor. SSAB'ninki gibi yüksek dayanımlı çelik malzemeler kullanan dünya çapında birçok üretici bu avantajı şimdiden kazandı. Artık Türk üreticisini de bu yeni gelişmeyle tanıştırmak istediklerini ifade eden Devrim Sağlam, "Tarım üre- ticileri 1960'lı yıllardan yakın tarihe kadar aynı dayanım düzey- lerini kullanıyordu. Toprak zeminde sıkışma ve yakıt tüketimi gibi sorunlar nedeniyle mahsul verimleri düşüyor. Çözümün önemli bir kısmı yüksek dayanımlı çelikte yatıyor." diyor.

Daha hafif çelik ve daha düşük maliyet


Bugün kullanımda olan tarım ekipmanlarının çoğu 235-355 MPa civarında akma dayanımına sahip çelikten yapılırken, dayanımı artırmanın verimliliğe büyük bir etkisi olabilir. Bu konuya açıklık getiren Devrim Sağlam, "700 MPa yüksek dayanımlı çelik kul- lanarak ağırlığı % 40 azaltabilirsiniz" diyor ve ekliyor; “Örneğin; John Deere bir başlığın ağırlığını 600 kg azaltmayı başardı. Külti- vatör gibi makinelerde ağırlığı %10-15 düzeyinde azaltabilirsiniz.” Ağırlıktaki bu ciddi düşüşler, çiftçilerin yakıt tüketimini ve maliyet- lerini azaltmasına olanak sağlıyor. Tarım makineleri parçalarının daha hafif olmasının diğer bir avantajı da, toprak sıkışmasını en aza indirmektir. Ağır ekipmanların tekrar tekrar kullanılması top- rak yapısında hasara yol açabilir. Bu durum da toprak zeminin, bitkilerin kök faaliyeti için gerekli olan su, besin ve hava tutma ve iletme yetisine engel oluşturabilir. Daha hafif ekipmanlarla bitki- ler daha kolay büyür; böylece daha fazla verim elde edilir.

Güvenliği artırma


Tarımın dünyanın en tehlikeli mesleklerinden biri olduğunu her- kes bilir. Bazı ülkelerde tarım diğer tüm sektörlerden çok daha fazla oranda ölümden sorumludur ve ABD'de son on yıl boyunca her yıl en ölümcül sektör olmuştur. Ölüm oranlı ölümlerin neden- lerini eski ekipman kullanım sıklığına bağlayan Devrim Sağlam, konuya açıklık getiriyor; "Bunun başlıca nedenleri, hâlâ kullanım- da olan eski ekipmanların sayısı ve tasarım açısından bakıldığın- da geleneksel olarak güvenliğin öncelik taşımamış olması. Ama artık durum değişiyor. Yüksek dayanımlı çeliklerin kullanılması, güvenlik parçalarının da çelik dayanımı baz alınarak geliştirilme- siyle, tarım ekipmanlarında güvenliğin artırılması için birçok fırsat sunuyor."

Atölye dostu


Her ne kadar OEM'ler daha yüksek çekme dayanımlı çeliğin atölyelerinde güçlüklere yol açacağını düşünse de genellikle bunun tersi doğru çıkar. Üretim tesislerinden bu geçişten etkilenmeyeceğini savunan Devrim Sağ- lam; “Normalde çoğu atölye ve üretim tesisi yüksek dayanımlı çeliğe geçişten etkilenmez. Bunların çoğu standart ekipmanlarla şekillendirilebilir, kesilebi- lir ve birleştirilebilir; hatta birçok durum- da standart çeliklere oranla daha da iyi sonuçlar elde edilir." diyor.

Her parça için ayrı çelik


SSAB, her biri eşsiz özellikler sunan çok çeşitli yüksek dayanımlı çelik ürünleri imal etmektedir. Bunların tümü tarım OEM'leri açısından kullanışlıdır ve birçok marka tarım sektöründe zaten tanınmış- tır. Bu konuya Devrim Sağlam şöyle açık- lık getiriyor; "SSAB sadece tek bir marka sunmuyor; olağan üstü sertlik ve tokluk sunan Hardox çeliğimiz de dahil olmak üzere çok geniş bir ürün portföyü sunuyoruz. Docol, güvenlik parçaları için hem dayanım hem kolay şekillene- bilirlik sunuyor. Strenx de bizim yüksek dayanımlı yapı çeliğimiz olarak avantaj sunmakta. Tarım segmentinde hem bunlara, hem de diğer markalı ve markasız ürünlerimize ihtiyaç var."
Boron çeliği, sıra dışı sertlik ve toklukta parça ve bileşenler yap- mak için diğer bir seçeneği oluşturuyor. Boron çeliği, malzemeye son özelliklerini veren ısıl işlemden önce kolayca işlenebiliyor.

Daha hafif profiller


Profiller, tarımsal parçaların yüksek dayanımlı çelik kullanılarak iyileştirilmesinde büyük potansiyel sunan diğer bir alanı oluşturu- yor. SSAB, kültivatörler, taraklar, besleyiciler, pulluklar ve başlıklar gibi alanlar için, yüksek dayanımlı çeliklerinden hem yapısal hem aşınma dirençli profiller üretiyor. Üreticilerin daha hafif profiller kullanarak ağırlığı azaltma konusunda da büyük bir potansiyel olduğunu gördüğünü belirten Devrim Sağlam; "Bugüne kadar ya- şanan engel, yorulma çatlaması nedeniyle standart dayanımdaki bir profil yerine yüksek dayanımlı profil getirmenizin mümkün olmamasıydı. Kaynaklama pozisyonunu değiştirmeniz gerekiyor. SSAB'de komple profil ürün çeşitlerinin yanı sıra kapsamlı bir des- tek ve uzmanlık da sunarak, tasarım sürecini gerçekten etkili kılı- yor ve en üst düzeyde fayda sağlıyoruz." diyor.

Bilgi konusunda büyük destek


SSAB Knowledge Service Center, bu tecrübeyi müşterilere aktar- mak amacıyla kuruldu ve yüksek düzeyde eğitimli ve tecrübeli bir uzman ekipten oluşuyor. SSAB uzmanlarının teknik sorulardan ortak geliştirme projelerine kadar her konuyu ele aldığını söyle- yen Devrim Sağlam, genellikle yapısal, birleştirme, şekillendirme, aşınma ve üretim verimliliği alanlarında uzun vadeli ve çok yakın iş birlikleri kurduklarını hatırlatıyor. Devrim Sağlam; “SSAB, son 50
yıl içinde çeşitli sektör segmentleriyle yakın iş birlikleri sırasında çok ciddi bir deneyim kazandı. Bunu Knowledge Ser- vice Center adını verdiğimiz oluşumda bulmak mümkün. Bir çelik tedarikçisi olarak, müşterinin ihtiyaçlarını tarımsal bakış açısından görebiliyor ve onlarla aynı dili konuşabiliyoruz. Servis ve bilgi açısından bakarak sektörde yüksek da- yanımlı çeliklerin nasıl kullanılabileceği- ni gösteriyoruz ve bu da SSAB ile çalış- manın en önemli avantajlarından biri." diyor.

Gelecek hakkında


Sözlerinin devamında, tarım sektörü- nün çok büyük bir değişim arifesinde olduğunu ve yüksek dayanımlı çeliğin bu süreçte önemli bir rol oynayacağını düşündüklerini belirten Devrim Sağlam, sözlerini şöyle noktaladı; “Tarım sektöründe hem çevresel açıdan hem de güvenlik açısından iyileşmeye yer olduğu açıkça görülü- yor ve değişim geliyor. Yüksek dayanımlı çeliklerin kullanılmasıyla bu hamle kesinlikle çok daha kolay ve kârlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek."