Hardox® 500 Tuf

Download data sheet

Select Language

Get datasheet by email
Close

Get datasheet by email

  Descrierea generală a produsului

  Vă prezentăm noua generație de plăci de uzură Hardox®.

  Placa de uzură Hardox® 500 Tuf reprezintă ultima evoluție din gama de produse Hardox®. Furnizează rezistență, o duritate extremă și durabilitate garantată într-o singură placă. Hardox® 500 Tuf combină cele mai bune proprietăți ale oțelurilor Hardox® 450 și Hardox® 500. Rezultatul este o placă de uzură fară egal in piață.

  Dimensiuni

  Hardox® 500 Tuf este disponibil în grosimi de 4.0 - 25.4 mm și ca tablă cu grosimea de 3.0 - 6.5 mm. Mai multe informații despre dimensiuni sunt furnizate în programul de dimensiuni.

  Proprietăți mecanice

  Hide/Show specific columns Edit
  Select columns to display
   Produs Grosime
   (mmin)
   Duritate 1)
   (HBW)
   Limită caracteristică de curgere
   (MPaksi), negarantată
   Hardox® 500 Tuf foaie 3.0 - 6.50.118 - 0.256 475 - 505 1250 - 1400181 - 203
   Hardox® 500 Tuf placă 4.0 - 25.40.157 - 1.000 475 - 505 1250 - 1400181 - 203
   Compare parameters

   Select one parameter to compare

   Comparison

    1) Duritate Brinell, HBW, conform EN ISO 6506-1, pe o suprafață frezată la 0,5 - 3 mm sub suprafață. Cel puțin o probă per tratament termic și 40 de tone. Grosimea nominală a plăcilor furnizate nu va varia cu mai mult de +/- 15 mm față de grosimea probei utilizată pentru testarea durității. Pentru tablă, testul de duritate Brinell este în conformitate cu EN ISO 6506-1 pentru fiecare tratament termic individual/rulou. Duritatea este măsurată pe o suprafață frezată la 0,3 - 2 mm sub suprafață.

    Placa de uzură Hardox® este călită complet în secțiunea sa. Duritatea minimă in centrul plăcii este de 90 % din duritatea minimă garantată a suprafeței.

    Proprietăți de impact

    Hide/Show specific columns Edit
    Select columns to display
     Produs Test transversal, energie de impact garantată,
     probă Charpy V 10x10 mm 1)
     Hardox® 500 Tuf foaie 27 J / -40 °C20 ft-lbs / -40 °F
     Hardox® 500 Tuf placă 27 J / -20 °C20 ft-lbs / -4 °F
     Compare parameters

     Select one parameter to compare

     Comparison

      Produs
      Hardox® 500 Tuf foaie
      Test transversal, energie de impact garantată,
      probă Charpy V 10x10 mm 1)
      27 J / -40 °C20 ft-lbs / -40 °F
      Produs
      Hardox® 500 Tuf placă
      Test transversal, energie de impact garantată,
      probă Charpy V 10x10 mm 1)
      27 J / -20 °C20 ft-lbs / -4 °F

      1) Testarea la impact se efectuează pe grosimi ≥ 6 mm pentru placă și ≥ 3 mm pentru tablă. Pentru grosimi cuprinse între 3 și 11.9 mm se utilizează probe V Charpy subdimensionate. Valoarea minimă specificată este proporțională cu secțiunea transversală a probei, comparativ cu o probă cu dimensiune completă (10 x 10 mm). Testare la impact în conformitate cu ISO EN 148 pentru fiecare tratament termic și grosime. Media a trei teste

      Compoziția chimică (analiza sarjei)

      Hide/Show specific columns Edit
      Select columns to display
       C *)
       (max %)
       Si *)
       (max %)
       Mn*)
       (max %)
       P
       (max %)
       S
       (max %)
       Cr*)
       (max %)
       Ni*)
       (max %)
       Mo*)
       (max %)
       B*)
       (max %)
       0.30 0.70 1.60 0.020 0.010 1.50 1.50 0.60 0.005
       Compare parameters

       Select one parameter to compare

       Comparison

        Oțelul este cu granulație fină. *) Elemente de aliere intenționate.

        Echivalentul de carbon CET(CEV)

        Hide/Show specific columns Edit
        Select columns to display
         Tip produs Foaie Placă Placă
         Grosime (mmin) 3.0 - 6.50.118 - 0.256 4.0 - 16.00.157 - 0.630 16.1 - 25.40.634 - 1.000
         Max CET(CEV) 0.38 (0.54) 0.38 (0.54) 0.39 (0.55)
         Tip CET(CEV) 0.30 (0.40) 0.36 (0.52) 0.37 (0.53)
         Compare parameters

         Select one parameter to compare

         Comparison

          CET and CEV formula

          Toleranțe

          Mai multe detalii sunt prezentate în broșura SSAB Garanțiile Hardox®.

          Grosimea

          Toleranțe conform Garanției de grosime Hardox®. Hardox® Garanțiile îndeplinesc cerințele standardului EN 10029 clasa A pentru placă, însă oferă toleranțe mai înguste. Pentru table, garanția corespunde cerințelor 1/2 EN 10051.

          Lungime și lățime

          Conform programului de dimensiuni SSAB. Pentru placă, toleranțele sunt în conformitate cu standardul firmei SSAB pentru marginile din laminare sau conform EN 10029. Toleranțe pentru tablă conform EN 10051, toleranțe mai stricte sunt disponibile la cerere.

          Forma

          Toleranțe conform EN 10029 pentru placă și în conformitate cu EN 10051 pentru tablă.

          Planeitate

          Pentru placă toleranțele sunt conforme cu Garanția de planeitate Hardox® clasa D, care este mai restrictivă decât EN 10029. Pentru tablă toleranțele sunt în conformitate cu Garanția de planeitate Hardox® clasa A, care oferă toleranțe mai mici în comparație cu EN 10051.

          Proprietatile suprafeței

          Conform EN 10163-2 clasa A, subclasa 1.

          Condiții de livrare

          Condiția de livrare este Q sau QT (călit sau călit și revenit). Foile de tablă sunt livrate standard cu o suprafață laminată la rece și margini din laminare, iar plăcile sunt livrate cu margini tăiate.

          Cerințele de livrare pot fi găsite în broșura Garanțiile Hardox® de la SSAB sau la www.SSAB.com.

          Fabricare și alte recomandări

          Sudare, îndoire și prelucrare

          Recomandările pot fi găsite în broșurile SSAB de la www.hardox.com sau consultați Tech Support.

          Capacitatea de îndoire a plăcii este în conformitate cu Garanția de îndoire Hardox® Clasa F. Pentru tablă, capacitatea de îndoire este în conformitate cu Garanția de îndoire Hardox Clasa B.

          Placa de uzură Hardox® nu este destinată tratării termice. Acesta și-a obținut proprietățile mecanice prin călire și, atunci când este necesar, prin revenire. Proprietățile de la livrare nu pot fi păstrate după expunerea la temperaturi mai mari de 250ºC.

          Trebuie luate măsuri de precauție adecvate privind sănătatea și siguranța în timpul sudării, tăierii, polizării sau al lucrărilor în alt mod la acest produs. Polizarea, în special a plăcilor acoperite cu grund, poate produce praf cu o concentrație ridicată de particule.