Download data sheet

Select Language

Get datasheet by email
Close

Get datasheet by email

On this page

Descrierea generală a produsului

Oțel rezistent la uzură care poate fi îndoit și sudat. Hardox® 500 este un oțel rezistent la abraziune care poate fi îndoit și sudat, cu o duritate nominală de 500 HBW. Adecvat pentru aplicații care necesită o rezistență mai mare la uzură. Hardox® 500 crește sarcina utilă și durata de viață, menținând în același timp o buna capacitate de procesare și tenacitate.

Dimensiuni

Placile Hardox® 500 sunt disponibile în grosimile 4,0 - 103,0 mm, iar foile Hardox® 500 in gosimile 2,0 - 7,0 mm. Placa Hardox® 500 este disponibilă cu lățimi de până la 3350 mm și lungimi de până la 14630 mm. Foia Hardox® 500 este disponibilă cu lățimi de până la 1650 mm și lungimi de până la 16000 mm. Mai multe informații despre dimensiuni sunt furnizate în programul de dimensiuni.

Proprietăți mecanice

Hide/Show specific columns Edit
Select columns to display
  Produs Grosime
  (mmin)
  Duritate 1)
  (HBW)
  Limită caracteristică de curgere
  (MPaksi), negarantată
  Hardox® 500 foaie 2.0 - 7.00.079 - 0.275 470 - 530 2) 1400203
  Hardox® 500 placă 4.0 - 32.00.157 - 1.260 470 - 530 1400203
  Hardox® 500 placă 32.1 - 103.01.264 - 4.055 450 - 540 1400203
  Compare parameters

  Select one parameter to compare

  Comparison

   1) Duritate Brinell, HBW, conform EN ISO 6506-1, pe o suprafață frezată la 0,5 - 3 mm sub suprafață. Cel puțin o probă per tratament termic și 40 de tone. Grosimea nominală a plăcilor furnizate nu va varia cu mai mult de +/- 15 mm față de grosimea probei utilizată pentru testarea durității. Pentru tablă, testul de duritate Brinell este în conformitate cu EN ISO 6506-1 pentru fiecare tratament termic individual/rulou. Duritatea este măsurată pe o suprafață frezată la 0,3 - 2 mm sub suprafață.

   2) Testarea durității nu este efectuată sau garantată pentru produsele Hardox® cu grosimi < 2,5 mm. Valorile durității din tabel pentru grosimi < 2,5 mm sunt o conversie a rezistenței la tracțiune. Pentru mai multe informații consultați fișa tehnică 2067 - Conversia durității plăcii de uzură Hardox® subțiri.

   Grosimea nominală a plăcilor furnizate nu va varia cu mai mult de +/- 15 mm față de grosimea probei utilizate pentru testarea durității.

   Placa de uzură Hardox® este călită complet în secțiunea sa. Duritatea minimă in centrul plăcii este de 90 % din duritatea minimă garantată a suprafeței.

   Proprietăți de impact

   Hide/Show specific columns Edit
   Select columns to display
    Produs Test longitudinal, energie de impact tipică, probă Charpy V 10x10 mm 1)
    Hardox® 500 foaie și placă 37 J / -40 °C27 ft-lbs / -40 °F
    Compare parameters

    Select one parameter to compare

    Comparison

     Produs
     Hardox® 500 foaie și placă
     Test longitudinal, energie de impact tipică, probă Charpy V 10x10 mm 1)
     37 J / -40 °C27 ft-lbs / -40 °F

     1) Rezistență la impact măsurată la comandă. Pentru grosimi cuprinse între 3 mm și 11.9 mm se utilizează probe V Charpy subdimensionate. Rezistența la impact specificată este apoi proporțională cu secțiunea transversală a probei, comparativ cu o probă cu dimensiune completă (10 x 10 mm). Testare la impact în conformitate cu ISO EN 148. Media a trei teste.

     Compoziția chimică (analiza sarjei)

     Hide/Show specific columns Edit
     Select columns to display
      Tip produs C *)
      (max %)
      Si *)
      (max %)
      Mn*)
      (max %)
      P
      (max %)
      S
      (max %)
      Cr*)
      (max %)
      Ni*)
      (max %)
      Mo*)
      (max %)
      B*)
      (max %)
      Foaie 0.27 0.50 1.60 0.025 0.010 1.20 0.25 0.25 0.005
      Placă 0.30 0.40 1.30 0.020 0.010 2.20 2.0 0.40 0.005
      Compare parameters

      Select one parameter to compare

      Comparison

       Oțelul este cu granulație fină. *) Elemente de aliere intenționate.

       Echivalentul de carbon CET(CEV)

       Hide/Show specific columns Edit
       Select columns to display
        Tip produs Foaie Placă Placă Placă Placă
        Grosime (mmin) 2.0 - 7.00.079 - 0.275 4.0 - 13.00.157 - 0.512 13.1 - 19.90.515 - 0.783 20.0 - 39.90.787 - 1.571 40.0 - 103.01.575 - 4.055
        Max CET(CEV) 0.40 (0.52) 0.38 (0.53) 0.43 (0.64) 0.45 (0.66) 0.50 (0.91)
        Tip CET(CEV) 0.38 (0.50) 0.37 (0.51) 0.41 (0.63) 0.41 (0.63) 0.48 (0.86)
        Compare parameters

        Select one parameter to compare

        Comparison

         Toleranțe

         Mai multe detalii sunt prezentate în broșura SSAB Garanțiile Hardox®.

         Grosimea

         Toleranțe conform Garanției de grosime Hardox®. Hardox® Garanțiile îndeplinesc cerințele standardului EN 10029 clasa A pentru placă, însă oferă toleranțe mai înguste. Pentru table, garanția corespunde cerințelor 1/2 EN 10051.

         Lungime și lățime

         Conform programului de dimensiuni SSAB. Pentru placă, toleranțele sunt în conformitate cu standardul firmei SSAB pentru marginile din laminare sau conform EN 10029. Toleranțele sunt conforme cu EN 10051 pentru tablă, toleranțe mai stricte sunt disponibile la cerere.

         Forma

         Toleranțe conform EN 10029 pentru placă și în conformitate cu EN 10051 pentru tablă.

         Planeitate

         Toleranțe conforme cu Garanția de planeitate Hardox® clasa D, care este mai restrictivă decât EN 10029. Pentru tablă, toleranțele sunt în conformitate cu Garanția de planeitate Hardox® clasa A, care oferă toleranțe mai mici în comparație cu EN 10051.

         Proprietatile suprafeței

         Conform EN 10163-2 clasa A, subclasa 1.

         Condiții de livrare

         Condiția de livrare este Q sau QT (călit sau călit și revenit). Plăcile sunt livrate cu muchii tăiate termic sau prin forfecare, iar grosimile de peste 80 mm sunt livrate cu muchii laminate ca standard. Foile de tablă sunt livrate standard cu o suprafață laminată și muchii prelucrate.

         Cerințele de livrare pot fi găsite în broșura Garanțiile Hardox® de la SSAB sau la www.SSAB.com.

         Fabricare și alte recomandări

         Sudare, îndoire și prelucrare

         Recomandările pot fi găsite în broșurile SSAB de la www.hardox.com sau consultați Tech Support.

         Capacitatea de îndoire a plăcii este în conformitate cu Garanția de îndoire Hardox® Clasa G. Pentru tablă, capacitatea de îndoire este în conformitate cu Garanția de îndoire Hardox® Clasa D.

         Placa de uzură Hardox® nu este destinată tratării termice. Acesta și-a obținut proprietățile mecanice prin călire și, atunci când este necesar, prin revenire. Proprietățile de la livrare nu pot fi păstrate după expunerea la temperaturi mai mari de 250ºC.

         Trebuie luate măsuri de precauție adecvate privind sănătatea și siguranța în timpul sudării, tăierii, polizării sau al lucrărilor în alt mod la acest produs. Polizarea, în special a plăcilor acoperite cu grund, poate produce praf cu o concentrație ridicată de particule.