Declarație de confidențialitate SSAB

Ultima actualizare: noiembrie 2023

Această declarație de confidențialitate informează cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către companiile grupului SSAB, inclusiv SSAB AB și afiliații săi, Tibnor și Ruukki, printre alții („SSAB”). Aceasta răspunde la întrebările referitoare la ce date cu caracter personal colectează, utilizează sau partajează SSAB, în ce scop sunt colectate datele și care sunt drepturile utilizatorilor. Utilizatorii pot fi clienții SSAB, reprezentanții clienților corporativi sau potențialii clienți, reprezentanții furnizorilor, alți intermediari și parteneri de afaceri, vizitatorii site-urilor sau utilizatorii digitali care vizitează site-ul web sau alte platforme de servicii digitale ori persoane care au legătură cu SSAB („Utilizatori”).

SSAB prelucrează și datele cu caracter personal ale clienților săi de consum și ale contactelor în cursul activităților comerciale de la Ruukki și Plannja. În acest scop avem o declarație de confidențialitate B2C separată, care poate fi găsită la www.ruukki.com/b2cprivacy.  

Site-ul web SSAB poate conține linkuri către site-uri web și servicii ale terților. Aceste site-uri web sau servicii fac obiectul propriilor declarații ale terților privind protecția datelor. SSAB nu își asumă răspunderea pentru declarațiile de confidențialitate ale terților sau pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul operațiunilor terțelor părți. Vă rugăm să acordați atenție afirmațiilor lor privind confidențialitatea și modificărilor ulterioare ale acestora.

SSAB a desemnat un responsabil cu protecția datelor (DPO) al grupului, care poate fi contactat pentru informații suplimentare sau orice întrebări ori solicitări cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către SSAB. Responsabilul nostru SSAB cu protecția datelor poate fi contactat la: data.privacy(at)ssab.com

 

1. CONTROLORUL DATELOR

Operatorul de date responsabil pentru activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale grupului SSAB este SSAB AB (număr de înregistrare: 556016-3429, adresă: P.O. Box 70, SE-101 21 Stockholm, Suedia). Aceasta include răspunderea pentru toate procesele de prelucrare a datelor la nivel de companie, de exemplu pentru instrumente de marketing și servicii digitale furnizate de companiile grupului SSAB. Firma SSAB este responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu această declarație și cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. 

În plus, afiliatul SSAB poate fi considerat controlor de date într-o relație contractuală separată sau în alt mod, sau în legătură cu anumite proceduri statutare de prelucrare a datelor cu caracter personal și cu cerințele legale locale ale unei părți a entității juridice individuale din grupul SSAB. De asemenea, companiile grupului SSAB partajează date cu caracter personal în scopuri administrative și pentru a facilita operațiunile comerciale ale grupului și ale entităților juridice individuale. Informațiile companiilor și afiliatelor grupului SSAB pot fi găsite în cel mai recent Raport anual, la https://www.ssab.com/en/company/investors/reports-and-presentations și la https://www.ssab.com/en/company/about-ssab/our-business. Indiferent de controlorul datelor într-o anumită situație, contactul principal pentru aspecte legate de confidențialitate de la SSAB este: e-mail: data.privacy(at)ssab.com

 

2. TEMEIUL LEGAL ȘI SCOPUL DE PROCESARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SSAB prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor în diverse scopuri, care sunt explicate mai jos.

2.1 Interacțiunea contractuală și de altă natură cu clienții, furnizorii și alți parteneri de afaceri

Scopul principal al prelucrării datelor cu caracter personal este de a furniza produsele și serviciile firmei SSAB, de a achiziționa servicii și materiale pentru necesitățile comerciale ale firmei SSAB și a furniza site-uri web și alte servicii digitale. Prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează în principal pe interesul legitim al firmei SSAB de a prelucra datele pentru îndeplinirea obligațiilor sale contractuale și de a putea comunica cu clienții, furnizorii și alte contacte de afaceri ale firmei SSAB, inclusiv prelucrarea necesară înainte de a intra într-o relație contractuală cu compania sau organizația pe care utilizatorul o reprezintă sau, în unele cazuri și direct cu utilizatorul.

2.2 Marketing și comunicații

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor sunt utilizate pentru a gestiona comunicarea cu utilizatorii și în scopuri de marketing. În acest sens, prelucrarea se bazează pe interesul legitim al firmei SSAB de a furniza utilizatorilor informații relevante și actualizate, ca parte a site-ului web, precum și prin intermediul altor platforme și servicii digitale. Prelucrarea se bazează, de asemenea, pe interesul legitim al firmei SSAB de a promova cele mai recente produse și servicii ale sale, precum și pe personalizarea experienței utilizatorilor și evaluarea satisfacției clienților.

În anumite regiuni, marketingul prin mijloace electronice se bazează pe consimțământul prealabil al utilizatorilor, de exemplu pentru transmiterea mesajelor de marketing. Utilizatorii trebuie să se refere la secțiunea 6 de mai jos pentru mai multe informații despre comunicările de marketing și drepturile lor în acest sens.

2.3 Obiectivele de dezvoltare a produselor și serviciilor

SSAB își propune să furnizeze produse și servicii de înaltă calitate și să ofere utilizatorilor informații relevante despre aceste produse și servicii. Prin urmare, SSAB poate utiliza date cu caracter personal pentru a analiza piața, grupurile de utilizatori și utilizarea site-urilor web în scopul dezvoltării și îmbunătățirii calității site-ului web și a produselor și serviciilor oferite de SSAB. Această prelucrare se bazează pe interesul legitim al firmei SSAB de a crește și a se dezvolta.

SSAB utilizează cookie-uri și alte tehnici similare în scopuri statistice, de exemplu pentru a compila statistici anonime agregate, care permit firmei SSAB să înțeleagă modul în care utilizatorii folosesc site-ul web și să sporească ușurința în utilizare. Consultați Declarația privind modulele cookie a firmei SSAB pentru informații suplimentare cu privire la scopurile statistice și de altă natură în care sunt utilizate modulele cookie și temeiul legal pentru aceasta.

2.4 Securitatea informațiilor și a facilităților

SSAB poate procesa date tehnice, inclusiv anumite date cu caracter personal, pentru securitatea informațiilor și pentru supravegherea accesului și prevenirea fraudei. SSAB întreține, de asemenea, măsuri de securitate a informațiilor și unității pentru a proteja sănătatea și siguranța, precum și informațiile comerciale și activele pentru a evita vătămările în unitățile sale, pentru a preveni daunele materiale și activitățile infracționale și pentru a asigura disponibilitatea site-urilor web și a serviciilor. Această prelucrare se bazează pe interesul legitim al firmei SSAB de a asigura un nivel adecvat de securitate al rețelei, unității și informațiilor, precum și de siguranță a altor persoane. De asemenea, SSAB prelucrează informații despre vizitatorii unităților sale. Această prelucrare a informațiilor vizitatorilor se bazează pe interesul legitim al firmei SSAB de a permite vizite externe în facilitățile și spațiile sale comerciale.

2.5 Respectarea obligațiilor legale

Uneori, datele cu caracter personal pot fi utilizate pentru a respecta o obligație legală. În operațiunile comerciale ale firmei SSAB, aceasta înseamnă, de exemplu, că poate fi necesară prelucrarea datelor cu caracter personal pentru a fi în conformitate cu, printre altele, următoarele cerințe legale: (i) raportare și audit, (ii) Reglementarea abuzului de piață, (iii) sancțiuni și alte verificări ale conformității, (iv) proceduri de raportare, (v) cerințe de guvernanță corporativă și (vi) registrele acționarilor (incl. participarea la întâlnirile acționarilor). În plus, anumite date cu caracter personal pot fi stocate în scopul soluționării litigiilor, pentru a putea stabili și apăra revendicări legale. 

2.6 Procesarea datelor cu caracter personal în cadrul grupului SSAB

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor pot fi prelucrate în alte companii din grupul SSAB. În acest caz, prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe obligații contractuale sau interesul legitim al firmei SSAB, în scopuri administrative interne, de a organiza și gestiona de ex. relațiile cu clienții și furnizorii, marketing, măsuri de securitate a informațiilor și alte funcții de afaceri din cadrul grupului, într-un mod adecvat și practic.

 

3. COLECTAREA DATELOR

SSAB poate colecta date cu caracter personal prin diferite mijloace, care sunt explicate mai jos.

3.1 Relația de afaceri

SSAB prelucrează date cu caracter personal în scopul menținerii unor relații de afaceri bune, de exemplu, în cazul furnizării de produse sau servicii, al menținerii comunicării cu clienții, al materialelor de aprovizionare, al produselor și al serviciilor pentru nevoile sale comerciale sau în alt mod în care interacționează cu partenerii de afaceri sau cu alte părți interesate. Aceste date cu caracter personal sunt colectate direct de la utilizatori. În funcție de interacțiunea utilizatorului, SSAB poate colecta următoarele date cu caracter personal:

 • Informațiile de bază despre utilizator sau compania ori organizația pe care o reprezintă utilizatorul, cum ar fi numele, adresa de e-mail și numărul de telefon;

   

 • Informații de bază despre angajatorul utilizatorului, precum numele companiei, adresa companiei, adresa de e-mail a companiei și numărul de telefon al companiei;

   

 • Informații legate de relațiile de afaceri, cum ar fi produsele și serviciile obținute sau livrate, momentul de începere și de încheiere a relației de afaceri;

   

 • Informații pentru facturare și credit, cum ar fi numerele de cont, plățile efectuate și plățile restante, precum și facturile livrate; și

   

 • Comunicarea cu clienții, inclusiv feedbackul, marketingul și informațiile din istoricul campaniilor.

   

3.2 Interacțiunea utilizatorului cu SSAB pe site-ul web sau în alt mod

SSAB poate colecta date cu caracter personal când utilizatorii contactează serviciul pentru clienți al firmei SSAB, utilizează chat-ul site-ului web, utilizează platformele digitale de service ale firmei SSAB, ia legătura cu SSAB, pune la dispoziție buletine informative ale firmei SSAB sau participă la sondaje sau concursuri pe site-uri web sau în altă parte. Aceste date cu caracter personal sunt colectate direct de la utilizatori.
SSAB poate colecta date cu caracter personal pe care utilizatorul le-a partajat cu SSAB, cum ar fi

 • Informații de bază despre utilizator, precum numele, adresa de e-mail și numărul de telefon;

   

 • Informații de bază despre angajatorul utilizatorului, numele companiei, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon;

   

 • Motivele pentru contactarea firmei SSAB și datele de contact; și

   

 • Sondajele și concursurile la care s-a participat.

   

3.3 Colectarea automată a datelor cu privire la utilizarea site-ului și a serviciilor

SSAB colectează și prelucrează următoarele date tehnice referitoare la utilizator și la utilizarea site-ului web, a produselor și a serviciilor furnizate de SSAB:

 • Adresa IP, ID-ul dispozitivului, tipul dispozitivului, sistemul de operare utilizat și setările aplicațiilor;

   

 • Activitatea utilizatorului precum paginile vizualizate și elementele pe care le-a accesat prin „clic”;

   

 • Marcajele temporale și datele de jurnal referitoare la utilizarea serviciului; și

   

 • Locația/țara de origine.

   

Aceste date tehnice sunt colectate prin utilizarea site-ului web și a serviciilor. SSAB solicită consimțământul utilizatorilor pentru folosirea altor cookie-uri decât cele strict necesare. Mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor și a tehnologiilor similare pe site-urile SSAB pot fi găsite în Declarația privind cookie-urile a firmei SSAB.

 

3.4 Date colectate din alte surse

Din când în când SSAB poate colecta informații din surse disponibile public și de la terți, cum ar fi rețelele sociale și companiile de marketing. De exemplu, SSAB poate primi informații de bază despre profilul utilizatorului din rețeaua socială, dacă utilizatorul se conectează la pagina web sau serviciile SSAB folosind un cont de rețea socială.

 

4. ÎMPĂRTĂȘIREA DATELOR

SSAB poate divulga următoarelor terțe părți date cu caracter personal ale utilizatorului:

 • alte companii din grupul SSAB în scopurile menționate mai sus;

   

 • prestatori de servicii de încredere sau parteneri SSAB, cum ar fi furnizorii, agenții, distribuitorii și furnizorii de servicii de marketing, în scopurile enumerate mai sus. În măsura în care acești prestatori de servicii de încredere acționează în numele firmei SSAB, firma SSAB rămâne responsabilă pentru utilizarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor;

   

 • dacă acest lucru este permis sau impus de lege pentru a da urmare solicitărilor autorităților publice competente, cum ar fi citații sau alte acte obligatorii similare;

   

 • dacă firma SSAB este implicată într-o fuziune, achiziție sau vânzare a tuturor sau a unei părți din activele sale; și

   

 • atunci când SSAB consideră cu bună-credință că divulgarea este necesară pentru a proteja drepturile firmei SSAB și siguranța utilizatorilor sau a altor persoane, pentru a investiga frauda sau pentru a răspunde la o cerere guvernamentală.

   

 

5. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN AFARA UE/SEE

5.1 Transferuri intragrup

Deoarece unele companii din cadrul grupului SSAB se află în afara UE/SEE, datele cu caracter personal ale utilizatorilor pot fi transferate în afara UE/SEE, cum ar fi în Statele Unite. În aceste circumstanțe SSAB va utiliza mecanismele stabilite necesare pentru transferul în afara UE/SEE, inclusiv Clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană. Contactați data.privacy(at)ssab.com pentru mai multe informații despre măsurile de siguranță aplicabile pentru transferul internațional de date în cauză. 

5.2 Prestatori de servicii cu sediul în afara UE/SEE

SSAB poate utiliza subcontractanți pentru a prelucra datele cu caracter personal conform celor de mai sus. Când este necesar și în măsura necesară, datele cu caracter personal pot fi transferate într-o țară din afara UE/SEE. În acest caz SSAB va utiliza mecanismele stabilite care permit transferul către subcontractanți din aceste terțe țări, cum sunt Clauzele Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeană și măsuri adiționale pentru protecția datelor cu caracter personal.  Contactați data.privacy(at)ssab.com pentru mai multe informații despre măsurile de siguranță aplicabile pentru transferul internațional de date în cauză.

 

6. COMUNICĂRI DE MARKETING

Atunci când un utilizator pune la dispoziția firmei SSAB datele de contact, de exemplu în legătură cu vânzarea unui produs sau serviciu, contactează serviciul pentru clienți al firmei SSAB, comandă un manual sau alte materiale de pe site-ul web sau participă la concursuri sau sondaje, SSAB poate utiliza datele cu caracter personal ale utilizatorului în scopuri de marketing și poate promova cele mai recente produse și servicii SSAB, precum și pentru a personaliza experiența utilizatorului. Conform legilor aplicabile, utilizatorii au posibilitatea de a acorda consimțământul lor prealabil sau li se permite să renunțe la comunicările de marketing de la SSAB sau de la alte companii din cadrul grupului.

6.1 eMarketing

SSAB poate pune la dispoziția utilizatorului actualizări de produse și servicii, buletine informative și alte comunicări cu privire la produsele și serviciile existente sau noi prin e-mail și SMS dacă utilizatorul a acordat consimțământul prealabil sau dacă SSAB are dreptul să facă acest lucru în conformitate cu legislația aplicabilă.

Un utilizator se poate dezabona în orice moment de la comunicările de marketing făcând clic pe linkul „Dezabonare” din partea de jos a e-mailurilor.

6.2 Statistici și segregare

SSAB poate crea profiluri ale grupurilor de utilizatori sau segmenta datele în scopul creării de statistici agregate cu privire la utilizarea site-urilor web, a produselor și a serviciilor sale, cum ar fi, de exemplu, pentru a estima numărul de utilizatori, paginile vizualizate, citirea mesajelor prin e-mail și pentru a detecta ce părți ale site-ului web sunt găsite a fi cele mai utile de către utilizatori, pentru a identifica caracteristicile care ar putea fi îmbunătățite și pentru a oferi reclame contextuale pentru grupurile de utilizatori. Datele colectate în aceste scopuri nu sunt utilizate pentru a identifica un anumit utilizator, ci pentru a analiza modul în care utilizatorii sau grupurile de utilizatori utilizează site-ul web sau serviciile în general.

6.3 Publicitate țintită

De exemplu, SSAB sau partenerii de publicitate ai SSAB pot afișa conținuturi sau materiale publicitare pentru un utilizator; utilizatorul poate vedea o reclamă pentru un produs recent vizualizat pe site-ul web al firmei SSAB. SSAB utilizează cookie-uri și alte tehnologii similare pentru a afișa reclame personalizate bazate, de exemplu, pe navigarea, istoricul de achiziții sau informațiile de conectare ale utilizatorului.

Când SSAB colectează sau utilizează informații despre navigarea pe web a unui utilizator în scopuri de marketing electronic, acest lucru se va baza fie pe consimțământul utilizatorului, fie pe interesul legitim al firmei SSAB. Dacă prelucrarea informațiilor despre utilizator se bazează pe un interes legitim, utilizatorul are dreptul de a obiecta în orice moment, contactând SSAB. Cu privire la dreptul la opoziție, vă rugăm să consultați secțiunea 8 de mai jos pentru mai multe informații.

 

7. PĂSTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal vor fi păstrate doar atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile definite în această Declarație de confidențialitate. După aceea, datele cu caracter personal vor fi eliminate, cu excepția cazului în care păstrarea datelor cu caracter personal este impusă de lege, drepturi sau obligații din partea oricărei părți.
Principalele reguli pentru perioadele de păstrare:

 • Datele cu caracter personal privind, de exemplu, clienții și furnizorii vor fi păstrate în timpul relației de afaceri și ulterior, atât timp cât este necesar sau impus de lege, drepturi sau obligații ale oricărei părți, de exemplu, în scopuri de facturare;

   

 • Datele colectate în legătură cu serviciile pentru clienți, alte interacțiuni cu SSAB, sondaje și concursuri vor fi păstrate atât cât este necesar pentru a gestiona și a procesa situația respectivă. 

   

 • SSAB va șterge sau anonimiza datele utilizate în scopuri de marketing după o perioadă de timp rezonabilă de la ultimul contact dintre utilizator și SSAB, cu excepția cazului în care păstrarea datelor este impusă de lege ori alte drepturi sau obligații din partea oricărei părți.

   

 • În cazul în care un utilizator este îngrijorat cu privire la păstrarea datelor în scopuri de marketing, acesta trebuie să consulte secțiunea 8 de mai jos pentru mai multe informații despre drepturile utilizatorilor în acest sens.

   

 

8. DREPTURI DE CONFIDENȚIALITATE

Utilizatorul are dreptul de a accesa datele cu caracter personal pe care SSAB le deține despre persoana sa.

Utilizatorul are dreptul de a solicita corectarea, actualizarea sau ștergerea datelor sale cu caracter personal în orice moment. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că anumite informații sunt strict necesare pentru îndeplinirea scopurilor definite în această Declarație și pot fi, de asemenea, impuse prin lege. Prin urmare, este posibil ca ștergerea acestor date să nu fie permisă de legea aplicabilă, care prescrie perioade obligatorii de păstrare, sau dacă există un interes mai mare de a continua prelucrarea datelor în scopul prevăzut.  

Utilizatorul are dreptul de a se opune prelucrării datelor care se bazează pe un interes legitim al firmei SSAB, în orice moment, cu privire la situația sa particulară. În măsura în care acest lucru este impus de legislația aplicabilă privind protecția datelor, utilizatorii au dreptul de a restricționa prelucrarea datelor.

Un utilizator are dreptul la portabilitatea datelor, adică dreptul de a primi datele cu caracter personal într-un format structurat, cu posibilitate de putea fi citit de mașină, utilizat în mod obișnuit și de a transmite datele cu caracter personal către un alt controlor de date, în măsura în care acest lucru este impus de legislația în vigoare. Această prevedere este valabilă numai pentru datele cu caracter personal puse la dispoziție de către utilizator în baza unui contract de client sau a consimțământului utilizatorului.

Vă rugăm să trimiteți orice solicitări referitoare la drepturile menționate mai sus către SSAB la data.privacy(at)SSAB.com. Orice solicitări legate de exercitarea drepturilor privind confidențialitatea vor primi răspuns în termen de o lună sau în limita de timp aplicabilă, conform reglementărilor.  

În cazul în care doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile privind confidențialitatea datelor, Organizația pentru confidențialitatea datelor SSAB poate fi contactată la data.privacy(at)ssab.com. Vom depune orice eforturi rezonabile pentru a soluționa și a clarifica orice solicitări sau reclamații pe care ni le aduceți la cunoștință. În plus, aveți întotdeauna dreptul de a vă adresa, de a face o solicitare sau de a depune o plângere la autoritatea competentă pentru protecția datelor.

 

9. SECURITATE

SSAB menține măsuri de securitate rezonabile, inclusiv măsuri fizice, electronice și procedurale, pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva pierderii, distrugerii, utilizării necorespunzătoare și a accesării sau divulgării neautorizate. De exemplu, SSAB limitează accesul la aceste informații la angajații și contractanții autorizați care trebuie să cunoască aceste informații în cursul activității sau al prestării lor de servicii și furnizorilor terți de servicii, care pot prelucra datele numai în conformitate cu instrucțiunile furnizate de SSAB.

Rețineți că, deși SSAB depune toate eforturile pentru a oferi măsuri de securitate rezonabile pentru datele cu caracter personal, niciun sistem de securitate nu poate preveni toate încălcările potențiale ale securității.

 

10. MODIFICĂRI ALE ACESTEI DECLARAȚII DE CONFIDENȚIALITATE

Din când în când, SSAB poate modifica această Declarație de confidențialitate, iar SSAB recomandă accesarea regulată a Declarației de confidențialitate pentru a găsi cea mai recentă versiune. SSAB va menționa întotdeauna data Declarației de confidențialitate în antetul acesteia. Vă rugăm să rețineți că această declarație de confidențialitate are scop exclusiv informativ.

Când este necesar, SSAB va informa utilizatorii despre orice modificări substanțiale prin utilizarea unor canale rezonabile și disponibile.

 

11. DETALIILE DE CONTACT ALE RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR (DPO)

Organizația globală pentru confidențialitatea datelor SSAB oferă asistență în orice solicitări legate de protecția datelor și confidențialitatea datelor sau orice alte întrebări, preocupări, comentarii sau reclamații.

SSAB a desemnat, de asemenea, un responsabil cu protecția datelor (DPO), care îndeplinește următoarele sarcini:

 • informează și sfătuiește organizația SSAB și angajații săi cu privire la obligațiile ce decurg din Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) al UE și cu alte prevederi ale Uniunii sau ale statelor membre privind protecția datelor în legătură cu prelucrarea datelor efectuată de SSAB,

   

 • Monitorizează conformitatea cu GDPR și cu alte prevederi ale Uniunii sau ale statelor membre privind protecția datelor și cu politicile SSAB referitoare la protecția datelor cu caracter personal,

   

 • Se ocupă de alocarea responsabilităților, de sensibilizarea cu privire la protecția datelor și de instruirea angajaților implicați în operațiunile de prelucrare și auditurile aferente, precum și

   

 • Oferă consultanță cu privire la evaluarea impactului asupra protecției datelor și monitorizarea performanțelor acestora

   

Responsabilul cu protecția datelor cooperează, de asemenea, cu autoritatea de supraveghere și acționează ca punct de contact pentru autoritatea de supraveghere cu privire la probleme legate de prelucrare și pentru a consulta, dacă este cazul, cu privire la orice alte chestiuni.

Organizația pentru confidențialitatea datelor SSAB și responsabilul cu protecția datelor (DPO) al Grupului pot fi contactate la data.privacy(at)ssab.com.