Duroxite® 101

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  Duroxite® 101 tillverkas genom att lägga en kromrik hårdpåsvetsning av kromkarbid på en Hardox® 450 basplåt, Hårdpåsvetsningen lämpar sig för svårt nötande tillämpningar och måttligt till lågt stötslitage. Med sin optimala karbidhalt, konsekvent goda slittålighet ända ner till 75 % av hårdpåsvetsningen och med ett underlag av Hardox®-plåt ger Duroxite® 101 en bättre kombination av slitage- och slagmotstånd än traditionell påsvetsning på basplåt av standardstål.

  Viktiga fördelar

  • Förbättrat motstånd mot plastisk deformation tack vare den höga sträckgränsen som gör att det fjädrar tillbaka efter slag
  • Starkare stöd på grund av Hardox®-stålets höga hårdhet och bättre bindning mellan påsvetsningen och basstålet.
  • När påsvetsningen nöts av slits basplåten av Hardox® 450 långsammare än standardstål och ger en större säkerhetsmarginal.
  • Ger högre stöttålighet än Duroxite® 100 både vid förhöjda temperaturer upp till 350 °C (660 °F), men stötprestandan är bäst vid rumstemperatur

  Typiska Användningsområden

  Duroxite® 101 har ett brett användningsområde inom gruv-, cement- och kraftindustrin. Exempel på specifika tillämpningar:

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Gruvdrift Foder till lastarskopor, skydd för skopskär och -sidor, hälskydd
   Cement Hälskydd och avvattningstransportörer
   Kraft Koltömningsstup
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    Gruvdrift
    Foder till lastarskopor, skydd för skopskär och -sidor, hälskydd
    Cement
    Hälskydd och avvattningstransportörer
    Kraft
    Koltömningsstup

    Mer information om tillämpningar finns i Duroxite® produktbroschyr.

    Tillgängliga dimensioner

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Standardtjocklekar för påsvetsning
     Metriska mått
     6 mm on 6 mm
     10 mm on 10 mm
     12 mm on 12 mm
     6 mm on 20 mm
     6 mm on 25 mm
     6 mm on 32 mm
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      Standardtjocklekar för påsvetsning

      Metriska mått
      6 mm on 6 mm
      Standardtjocklekar för påsvetsning

      Metriska mått
      10 mm on 10 mm
      Standardtjocklekar för påsvetsning

      Metriska mått
      12 mm on 12 mm
      Standardtjocklekar för påsvetsning

      Metriska mått
      6 mm on 20 mm
      Standardtjocklekar för påsvetsning

      Metriska mått
      6 mm on 25 mm
      Standardtjocklekar för påsvetsning

      Metriska mått
      6 mm on 32 mm

      Andra plåtstorlekar och kundanpassade tjocklekar kan produceras på begäran.

      Standard plåtstorlekar

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       Metriska mått Imperialistiska mått
       1.85 m x 2.85 m 6.1' x 9.3'
       1.2 m x 2.4 m 4' x 8'
       1.4 m x 3.0 m 4.6' x 10'
       1.5 m x 3.0 m 5' x 10'
       1,8 m x 3,0 m 6' x 10'
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        Metriska mått
        1.85 m x 2.85 m
        Imperialistiska mått
        6.1' x 9.3'
        Metriska mått
        1.2 m x 2.4 m
        Imperialistiska mått
        4' x 8'
        Metriska mått
        1.4 m x 3.0 m
        Imperialistiska mått
        4.6' x 10'
        Metriska mått
        1.5 m x 3.0 m
        Imperialistiska mått
        5' x 10'
        Metriska mått
        1,8 m x 3,0 m
        Imperialistiska mått
        6' x 10'

        Andra plåtstorlekar och kundanpassade tjocklekar kan produceras på begäran.

        Mekaniska egenskaper

        Dölj/visa specifika kolumner Redigera
        Välj kolumner att visa
         Slitegenskaper
         ASTM G65 – procedur A viktförlust 2)
         Antal påsvetsade lager Typisk ythårdhet1)

         (HRC)
         Typisk ythårdhet1)

         (HV)
         Yta
         (g max)
         75 % av hårdpåsvetsningens djup 3)
         (g max)
         Flera lager 59 - 62 675 - 750 0.18 0.18
         Jämför parametrar

         Välj en parameter att jämföra

         Jämförelse

          1) Ythårdheten mäts på maskinbearbetad plan yta strax under ytan på hårdpåsvetsningen.

          2) ASTM G65 - procedur A viktförlust är ett standardtest som mäter motstånd mot glidslitage med torr sand/gummihjul. ASTM G65-Procedure A är den strängaste testmetoden,

          3) ASTM G65 -procedur A viktförlust, slitageprov utförs på 75 % djup i påsvetsningsmaterialet för att säkerställa jämn hög slitstyrka från ytan ända ned till 75 % av påsvetsningen.

          Mikrostruktur

          Den typiska mikrostrukturen i Duroxite® 101 består av en hög andel extrem7C3 karbider med en typisk hårdhet på1700 HK4) jämnt fördelade i en duktil eutektisk austenitisk matris.t hårda, primärakromrika M Volymfraktionen av primära karbider hålls mellan 30 och 50 % för att ge en god kombination av slitstyrka och homogen bindning.

          4) HK är den s k Knoop mikrohårdheten vid provning av mycket sköra material.

          Toleranser

          Tjocklek

          Tjocklekstoleranser totalt och för påsvetsningen kan garanteras inom +10 % av specificerad tjocklek.

          Planhet

          Plåtens planhetstolerans kan garanteras inom ± 3 mm (±1/8 ”) över 1.5 m (5’) plåtlängd för plåtdimensioner som är lika med eller mindre än 1.5 m (5’) x 3.0 m (10’). För plåtar som är mer än 1.5 m (5’) breda och 3.0 m (10’) långa gäller följande planhetsgarantier.

          Dölj/visa specifika kolumner Redigera
          Välj kolumner att visa
           Standardtjocklekar för påsvetsning
           Planhetstolerans över 1.5 m plåtlängd,
           metriska mått
           Metriska mått 1.8 m x 3.0 m 2.4 m x 3.0 m
           5 mm on 8 mm 32 41
           6 mm on 6 mm 32 41
           10 mm on 10 mm 19 25
           12 mm on 12 mm 12 12
           Jämför parametrar

           Välj en parameter att jämföra

           Jämförelse

            Leveranstillstånd

            Duroxite® 101 levereras normalt i svetsat tillstånd men kan också levereras i slipat tillstånd på begäran.

            Tillverkning och andra rekommendationer

            Svetsning, skärning, formning och bearbetning

            Rekommendationer finns i Duroxite® produktbroschyr eller rådfråga din lokala tekniska support.

            Säkerhetsåtgärder

            Vid svetsning och skärning av Duroxite®-produkter bildas rök som innehåller skadliga ångor och gaser som är kemiskt mycket komplexa och svåra att klassificera. Den viktigaste giftiga komponenten i ångor och gaser som produceras i processen är sexvärt krom. Vi rekommenderar att lämplig ventilationsutrustning och svetspistoler med rökutsug används, samt lämpliga skyddskläder och andningsskydd för operatörer.