Duroxite® 101

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

På denna sida

Allmän produktbeskrivning

Duroxite® 101 tillverkas genom att lägga en kromrik hårdpåsvetsning av kromkarbid på en Hardox® 450 basplåt, Hårdpåsvetsningen lämpar sig för svårt nötande tillämpningar och måttligt till lågt stötslitage. Med sin optimala karbidhalt, konsekvent goda slittålighet ända ner till 75 % av hårdpåsvetsningen och med ett underlag av Hardox®-plåt ger Duroxite® 101 en bättre kombination av slitage- och slagmotstånd än traditionell påsvetsning på basplåt av standardstål.

Viktiga fördelar

 • Förbättrat motstånd mot plastisk deformation tack vare den höga sträckgränsen som gör att det fjädrar tillbaka efter slag
 • Starkare stöd på grund av Hardox®-stålets höga hårdhet och bättre bindning mellan påsvetsningen och basstålet.
 • När påsvetsningen nöts av slits basplåten av Hardox® 450 långsammare än standardstål och ger en större säkerhetsmarginal.
 • Ger högre stöttålighet än Duroxite® 100 både vid förhöjda temperaturer upp till 350 °C (660 °F), men stötprestandan är bäst vid rumstemperatur

Typiska Användningsområden

Duroxite® 101 har ett brett användningsområde inom gruv-, cement- och kraftindustrin. Exempel på specifika tillämpningar:

Dölj/visa specifika kolumner Redigera
Välj kolumner att visa
  Gruvdrift Foder till lastarskopor, skydd för skopskär och -sidor, hälskydd
  Cement Hälskydd och avvattningstransportörer
  Kraft Koltömningsstup
  Jämför parametrar

  Välj en parameter att jämföra

  Jämförelse

   Gruvdrift
   Foder till lastarskopor, skydd för skopskär och -sidor, hälskydd
   Cement
   Hälskydd och avvattningstransportörer
   Kraft
   Koltömningsstup

   Mer information om tillämpningar finns i Duroxite® produktbroschyr.

   Standard dimensioner

   Dölj/visa specifika kolumner Redigera
   Välj kolumner att visa
    Standardtjocklekar för påsvetsning
    Metriska mått
    6 mm på 6 mm
    10 mm på 10 mm
    12 mm på 12 mm
    6 mm på 20 mm
    6 mm på 25 mm
    6 mm på 32 mm
    Jämför parametrar

    Välj en parameter att jämföra

    Jämförelse

     Standardtjocklekar för påsvetsning

     Metriska mått
     6 mm på 6 mm
     Standardtjocklekar för påsvetsning

     Metriska mått
     10 mm på 10 mm
     Standardtjocklekar för påsvetsning

     Metriska mått
     12 mm på 12 mm
     Standardtjocklekar för påsvetsning

     Metriska mått
     6 mm på 20 mm
     Standardtjocklekar för påsvetsning

     Metriska mått
     6 mm på 25 mm
     Standardtjocklekar för påsvetsning

     Metriska mått
     6 mm på 32 mm

     Andra plåtstorlekar och kundanpassade tjocklekar kan produceras på begäran.

     Standard plåtstorlekar

     Dölj/visa specifika kolumner Redigera
     Välj kolumner att visa
      Metriska mått Imperialistiska mått
      1.85 m x 2.85 m 6.1' x 9.3'
      1.2 m x 2.4 m 4' x 8'
      1.5 m x 3.0 m 5' x 10'
      1.8 m x 3.0 m 6' x 10'
      Jämför parametrar

      Välj en parameter att jämföra

      Jämförelse

       Metriska mått
       1.85 m x 2.85 m
       Imperialistiska mått
       6.1' x 9.3'
       Metriska mått
       1.2 m x 2.4 m
       Imperialistiska mått
       4' x 8'
       Metriska mått
       1.5 m x 3.0 m
       Imperialistiska mått
       5' x 10'
       Metriska mått
       1.8 m x 3.0 m
       Imperialistiska mått
       6' x 10'

       Andra plåtstorlekar och kundanpassade tjocklekar kan produceras på begäran.

       Mekaniska egenskaper

       Dölj/visa specifika kolumner Redigera
       Välj kolumner att visa
        Slitegenskaper
        ASTM G65 – procedur A viktförlust 2)
        Antal påsvetsade lager Typisk ythårdhet1)

        (HRC)
        Typisk ythårdhet1)

        (HV)
        Yta
        (g max)
        75 % av hårdpåsvetsningens djup 3)
        (g max)
        Flera lager 59 - 62 675 - 750 0.18 0.18
        Jämför parametrar

        Välj en parameter att jämföra

        Jämförelse

         1) Ythårdheten mäts på maskinbearbetad plan yta strax under ytan på hårdpåsvetsningen.

         2) ASTM G65 - procedur A viktförlust är ett standardtest som mäter motstånd mot glidslitage med torr sand/gummihjul. ASTM G65-Procedure A är den strängaste testmetoden,

         3) ASTM G65 -procedur A viktförlust, slitageprov utförs på 75 % djup i påsvetsningsmaterialet för att säkerställa jämn hög slitstyrka från ytan ända ned till 75 % av påsvetsningen.

         Mikrostruktur

         Den typiska mikrostrukturen i Duroxite® 101 består av en hög andel extrem7C3 karbider med en typisk hårdhet på1700 HK4) jämnt fördelade i en duktil eutektisk austenitisk matris.t hårda, primärakromrika M Volymfraktionen av primära karbider hålls mellan 30 och 50 % för att ge en god kombination av slitstyrka och homogen bindning.

         4) HK är den s k Knoop mikrohårdheten vid provning av mycket sköra material.

         Toleranser

         Tjocklek

         Tjocklekstoleranser totalt och för påsvetsningen kan garanteras inom ±10 % av specificerad tjocklek.

         Planhet

         Plåtens planhetstolerans kan garanteras inom ± 3 mm (±1/8 ”) över 1.5 m (5’) plåtlängd för plåtdimensioner som är lika med eller mindre än 1.5 m (5’) x 3.0 m (10’). För plåtar som är mer än 1.5 m (5’) breda och 3.0 m (10’) långa gäller följande planhetsgarantier.

         Dölj/visa specifika kolumner Redigera
         Välj kolumner att visa
          Standardtjocklekar för påsvetsning
          Planhetstolerans över 1.5 m plåtlängd,
          metriska mått
          Metriska mått 1.5 m x 3.0 m 1.8 m x 3.0 m 2.4 m x 3.0 m
          5 mm på 8 mm 12 mm 32 mm 38 mm
          6 mm på 6 mm 12 mm 32 mm 38 mm
          10 mm på 10 mm 6 mm 19 mm 25 mm
          12 mm på 12 mm 3 mm 12 mm 12 mm
          Jämför parametrar

          Välj en parameter att jämföra

          Jämförelse

           För kundanpassade storlekar fråga din lokala försäljare eller Hardox Wearparts center om planhetsgarantier.

           Leveranstillstånd

           Duroxite® 101 levereras normalt i svetsat tillstånd men kan också levereras i slipat tillstånd på begäran.

           Tillverkning och andra rekommendationer

           Svetsning, skärning, formning och bearbetning

           Rekommendationer finns i Duroxite® produktbroschyr eller rådfråga din lokala tekniska support.

           Säkerhetsåtgärder

           Vid svetsning och skärning av Duroxite®-produkter bildas rök som innehåller skadliga ångor och gaser som är kemiskt mycket komplexa och svåra att klassificera. Den viktigaste giftiga komponenten i ångor och gaser som produceras i processen är sexvärt krom. Vi rekommenderar att lämplig ventilationsutrustning och svetspistoler med rökutsug används, samt lämpliga skyddskläder och andningsskydd för operatörer.