Chào mừng đến với bộ phận hỗ trợ Kỹ thuật

Các sản phẩm thép tiên tiến nhất trên thế giới đòi hỏi kiến thức kỹ thuật tiên tiến. Đó là lý do tại sao SSAB cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tuyệt vời.

Chúng tôi là các:
Chuyên gia hàn. Chuyên gia thiết kế và kỹ thuật kết cấu. Chuyên gia tạo hình. Chuyên gia uốn. Chuyên gia cắt. Chuyên gia về công nghệ mài mòn. Chuyên gia về tính bền vững. Hỗ trợ phát triển sản phẩm. Hỗ trợ hiệu quả sản xuất. Và nhiều hơn nữa!

Chúng tôi cung cấp:
Hỗ trợ kỹ thuật tại hiện trường trên toàn thế giới. Sổ tay hướng dẫn. Hướng dẫn thiết kế. Ứng dụng cho thiết bị di động. Thư viện dữ liệu vật liệu. Dữ liệu LCA. Công cụ web. Máy tính tính toán độ mòn. Thiết lập cắt. Xử lý sự cố phần mềm. Các câu hỏi thường gặp. Giải quyết sự cố. Các dự án phát triển liên doanh. Và nhiều hơn nữa!