Liên hệ bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật

Các nhóm Hỗ trợ Kỹ thuật tại địa phương của chúng tôi thực hiện các chuyến thăm khách hàng, tổ chức các hội thảo và triển khai các dự án phát triển. Hãy tiếp nhận sự trợ giúp của các chuyên gia của chúng tôi nhằm đảm bảo quy trình sản xuất suôn sẻ và thu được nhiều giá trị hơn từ các sản phẩm của bạn. Cùng nhau, chúng tôi giúp bạn phát triển các sản phẩm mạnh hơn, nhẹ hơn và mang lại nhiều giá trị hơn.

Yêu cầu của bạn

Thông tin liên lạc của bạn

* Các trường bắt buộc

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Vui lòng truy cập Tuyên bố về quyền riêng tư của SSAB để biết thêm thông tin về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân