Download data sheet

Select Language

Get datasheet by email
Close

Get datasheet by email

On this page

Biên độ kích thước

Thép Hardox® HiTuf có các độ dày từ 40,0 - 160,0 mm. Thép Hardox® HiTuf có các chiều rộng lên tới 3350 mm và chiều dài lên tới 14630 mm. Đối với độ dày trên 125 mm, chiều rộng ưa thích là 1650 mm. Xem thêm thông tin chi tiết về kích thước trong bảng kích thước.

Đặc tính Cơ học

Hide/Show specific columns Edit
Select columns to display
  Sản phẩm Độ dày
  (mmin)
  Độ cứng 1)
  (HBW)
  Giới hạn chảy điển hình
  (MPaksi), không được đảm bảo
  Hardox® HiTuf 40.0 - 160.01.575 - 6.299 310 - 370 850123
  Compare parameters

  Select one parameter to compare

  Comparison

   1) Độ cứng Brinell, HBW, theo EN ISO 6506-1, được tính trên bề mặt đã được mài âm xuống 0,5 – 3 mm so với bề mặt tấm. Ít nhất một mẫu thử cho mỗi mức nhiệt và 40 tấn.

   Độ dày danh định của vật liệu không sai lệch quá ± 15 mm so với độ dày của mẫu thử nghiệm.

   Thép tấm chịu mòn Hardox® được tôi cứng hoàn toàn. Độ cứng lõi tối thiểu bằng 90% độ cứng bề mặt tối thiểu được đảm bảo.

   Đặc tính Va đập

   Hide/Show specific columns Edit
   Select columns to display
    Sản phẩm Thử nghiệm theo chiều nga, năng lượng va đập được bảo đảm,
    Mẫu thử nghiệm Charpy V 10x10 mm 1)
    Hardox® HiTuf 40 J / -40 °C
    Compare parameters

    Select one parameter to compare

    Comparison

     Sản phẩm
     Hardox® HiTuf
     Thử nghiệm theo chiều nga, năng lượng va đập được bảo đảm,
     Mẫu thử nghiệm Charpy V 10x10 mm 1)
     40 J / -40 °C

     1) Thử nghiệm va đập theo ISO EN 148 cho mỗi nhóm nhiệt độ và độ dày. Giá trị trung bình của ba thử nghiệm. Giá trị đơn tối thiểu bằng 70% của mức trung bình được xác định.

     Thành phần hóa học (phân tích nhiệt)

     Hide/Show specific columns Edit
     Select columns to display
      C *)
      (max %)
      Si *)
      (max %)
      Mn*)
      (max %)
      P
      (max %)
      S
      (max %)
      Cr*)
      (max %)
      Ni*)
      (max %)
      Mo*)
      (max %)
      B*)
      (max %)
      0.20 0.60 1.60 0.050 0.020 0.70 2.0 0.70 0.005
      Compare parameters

      Select one parameter to compare

      Comparison

       Thép được tinh luyện. *)Các thành phần hợp kim được thêm có chủ ý.

       CET (CEV) Tương đương Carbon

       Hide/Show specific columns Edit
       Select columns to display
        Độ dày (mmin) 40.0 - 70.01.575 - 2.7560 70.1 - 160.02.760 - 6.299
        Max CET(CEV) 0.38 (0.56) 0.41 (0.67)
        Giá trị CET(CEV) điển hình 0.36 (0.55) 0.39 (0.64)
        Compare parameters

        Select one parameter to compare

        Comparison

         Dung sai

         Xem thêm chi tiết trong brochure Hardox® Guarantees của SSAB.

         Độ dày

         Dung sai theo Hardox® Thickness Guarantees.

         Hardox® Guarantees đáp ứng các yêu cầu của EN 10029 Cấp độ A, nhưng cho phép dung sai hẹp hơn.

         Chiều dài và Chiều rộng

         Theo bảng kích thước của SSAB. Dung sai tuân theo EN 10029 hoặc tiêu chuẩn của SSAB theo thỏa thuận.

         Hình dạng

         Dung sai theo EN 10029.

         Độ phẳng

         Dung sai theo Hardox® Flatness Guarantees Cấp độ C, các thông số nghiêm ngặt hơn EN 10029 Loại N.

         Đặc tính Bề mặt

         Theo EN 10163-2 Loại A, Tiểu loại 1.

         Điều kiện giao hàng

         Tình trạng giao hàng là Tôi. Tấm thép được giao hàng với cạnh được cắt bằng cơ hoặc bằng nhiệt. Mép cán không tỉa theo thỏa thuận.

         Yêu cầu giao hàng có thể được tìm thấy trong tài liệu của SSAB Bảo hành Hardox® hoặc www.ssab.com.

         Khuyến nghị về chế tạo và các Khuyến nghị khác

         Hàn, uốn và gia công

         Bạn có thể tìm thấy các đề xuất trong tài liệu quảng cáo của SSAB tại www.hardox.com hoặc tham khảo bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật.

         Thép Hardox® HiTuf không được thiết kế để xử lý tiếp bằng nhiệt. Các đặc tính cơ học đạt được thông qua quá trình tôi và khi cần thiết sẽ tiếp tục được ủ nhiệt. Các đặc tính tại trạng thái giao hàng không còn được duy trì khi tiếp xúc với nhiệt độ vượt quá 450ºC.

         Phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa thích hợp để đảm bảo sức khỏe và an toàn khi hàn, cắt, mài hoặc làm việc khác trên sản phẩm này. Việc mài, đặc biệt là các tấm thép được sơn lót, có thể tạo ra bụi có nồng độ hạt cao.