Các địa điểm của SSAB

SSAB là một công ty thép toàn cầu chuyên được môn hóa cao với khoảng 14.500 nhân viên hoạt động tại hơn 50 quốc gia. Các cơ sở sản xuất của chúng tôi đặt tại Thụy Điển, Phần Lan và Hoa Kỳ. Chúng tôi có các cơ sở sản xuất nhỏ hơn và các trung tâm dịch vụ thép trên toàn thế giới. Các cơ sở này bao gồm một dây chuyền hoàn thiện ở Thượng Hải cho khách hàng ở châu Á và các trung tâm dịch vụ thép ở các nước Bắc Âu và các quốc gia Baltic.

Trụ sở chính

Hiển thị 0 Liên hệ

Office

SSAB AB

Điện thoại trực tiếp: +46 8 45 45 700 Địa chỉ Klarabergsviadukten 70, D6 Box 70, 101 21 Stockholm Vị trí

Các địa điểm khác của SSAB

Các địa điểm khác của SSAB

Xác nhận địa điểm của bạn