Thông tin xuất bản

Trang web này được cung cấp bởi:

SSAB AB

Klarabergsviadukten 70/ Box 70
10121 Stockholm
Thụy Điển
ĐT: +46 8 45 45 700
E-mail: [email protected]

Công ty được đăng ký tại Cục quản lý Đăng ký Kinh doanh của Thụy Điển với tư cách một công ty TNHH tư nhân với mã số kinh doanh là 556106-3429 và vốn cổ phần là 9.062.550.868.800 crown Thụy Điển

Mã số thuế VAT: SE556016342901

Hội đồng Quản trịBan Giám đốc Tập đoàn

Bạn có thể xem thông tin liên hệ của tất cả các công ty trực thuộc tập đoàn SSAB tại mục Liên hệ với chúng tôi - SSAB.