Strenx lighter trailer banner

Lastbilen är det vanligaste transportmedlet vid inrikesfrakt av gods och befäster sin ställning på den globala transportmarknaden. Samtidigt är tillvaron för fordons- och trailertillverkare, åkerier och andra marknadsaktörer fylld av utmaningar och osäkerhet, i form av strängare avgaskrav, förarbrist, digitalisering, ineffektiva processer och höga driftkostnader för fordonsparkerna. En sak är säker: företagen måste vidta åtgärder snabbt, annars kan de tvingas bort från marknaden. 

Hur kan höghållfast stål få företagen på rätt spår?

Enligt en marknadsstudie av Roland Berger från 2018, ”Trends in the truck & trailer market”, är teknisk kompetens och innovationskraft grundläggande konkurrensfaktorer som ökar i betydelse inom industrin och avgörande för om ett företag ska lyckas eller ej. Innovationsförmågan är inte begränsad till lastbils- och trailermarknaden – stora insatser görs även för att utveckla högpresterande, höghållfasta stålsorter som kan göra fordon och trailers ännu starkare. Strenx® konstruktionsstål från SSAB är en sådan innovation. Strenx® konstruktionsstål används i trailrar eftersom det skapar förutsättningar att tillverka konkurrenskraftigare transportfordon med reducerade avgasutsläpp.

Konstruktions- och produktionsförbättringar som ökar produktiviteten och sänker driftkostnaderna

Konstruktörer kan uppnå imponerande resultat genom att uppgradera från vanligt stål till Strenx® konstruktionsstål, och få möjlighet att utveckla utrustning på ett sätt som inte var möjligt tidigare. Med Strenx® stål i trailers kan vikten reduceras avsevärt, vilket medför ökad lastkapacitet, sänkta bränslekostnader, minskat koldioxidavtryck under hela produktens livscykel och förbättrar företagets ekonomiska resultat.

De stålsorter som används mest i trailers är Strenx® 100, Strenx® 700, Strenx® 900 och Strenx® 960. SSABs kunder använder framgångsrikt dessa stålsorter i trailergolv och -sidor, bakre underkörningsskydd, kopplingsenheter (kingpin), dragstångskopplingar, stöttor och bankar i timmertrailers samt i lastbärande konstruktioner (tvärbalkar och längsgående balkar).

Högre nyttolast innebär färre turer

Trailer- och tippflakskomponenter av Strenx® i tunnare dimensioner blir ofta både starkare och lättare än motsvarande komponenter av vanligt stål i tjockare dimensioner. Starkare och lättare innebär att nyttolasten ökar och att det krävs färre turer för att transportera en viss mängd material. Samtidigt minskar totalvikten när fordonet är olastat, vilket leder till minskad bränsleförbrukning och miljöfördelar som minskat koldioxidavtryck under produktens livscykel.

Verkstadsvänliga, garanterade egenskaper

Strenx® konstruktionsstål stål har extremt enhetliga egenskaper vilket garanterar precision och produktivitet i verkstaden. Stålet levereras med en uppsättning garantier, som snäva tjocklekstoleranser, snäva planhetstoleranser och bockningsgarantier. Dessa garantier säkerställer problemfri tillverkning med varje materialsats. Dessutom kan stålet vanligen bearbetas med samma slags maskiner och tekniker som vanligt stål. En annan fördel vid användning av tunnare ståldimensioner i verkstaden är minskade kostnader för kapning, bockning och i synnerhet svetsning, eftersom det behövs mindre tillsatsmaterial samtidigt som svetshastigheten kan höjas.

Det bästa kundstödet på marknaden

Kundsupport och kundtjänster främjar innovationer inom stålteknik på SSAB. Att hjälpa var och en av våra kunder att uppnå affärsframgång är en av våra viktigaste drivkrafter. Det är därför vi inte bara erbjuder högkvalitativt stål utan även en högkvalitativ affärsrelation byggd på förtroende. SSAB genomför lokala kundbesök och erbjuder seminarier och utvecklingsprojekt. Genom samarbete hjälper vi företag att utveckla produkter som är starkare, lättare och skapar mervärde.

Konstruktions- och utvecklingsstöd

Vi stöder kunden under hela processen, från materialval för specifika produkter, konstruktionssamarbeten och utvecklingsrekommendationer till effektivisering av produktionen, specialistrådgivning och vägledning inom bästa praxis.

Support för verkstadstillverkning

SSABs specialister tillhandahåller även stöd och kunnande för att säkerställa smidiga produktionsprocesser och hjälper kunderna att öka fordonens mervärde. Stödet innefattar rekommendationer rörande svetsning och formning, råd om verktygsanvändning och tillgång till provmaterial för testning och prototypframtagning.

Marknadsföringsstöd

Via SSABs varumärkesprogram My Inner Strenx® kan certifierade medlemmar marknadsföra sin utrustning med dekalen My Inner Strenx® som tecken på hög produktkvalitet. Det är en garanti för slutkunden att produkten uppfyller de strängaste kraven på kvalitetskontroll och har de mest omfattande garantierna för höghållfast konstruktionsstål. När slutanvändarna ser kvalitetsdekalen vet de att produkten är tillverkad av förstklassigt stål med kvalitetskontrollerad produktionsteknik för deras krävande tillämpningar. Produkter som ingår i My Inner Strenx®-programmet har även högre andrahandsvärde.

Mantellas nya konstruktion med Strenx® ger ökad produktivitet och prestanda

Den italienska trailertillverkaren Mantella revolutionerade konstruktionen av sin tipptrailer Stratosphere med hjälp av höghållfast stål. Det innovativa trailerchassit i Strenx® 960 väger lika mycket som ett aluminiumchassi och har alla stålets fördelar vad gäller hållbarhet, utmattningshållfasthet och produktivitet. Genom att uppgradera till Strenx® 960 kan Mantella inte bara erbjuda sina kunder ett chassi som är 145 kg lättare utan även har överlägsna mekaniska egenskaper och förbättrade vägegenskaper. Tack vare konstruktionen utsågs Mantella till vinnare av Swedish Steel Prize 2018.

”Genom att minska bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen per tonkilometer bidrar vi till en mer hållbar värld”, sade Gregorio Mantella, fabrikschef på Mantella S.r.l. Hela företaget har varit inblandat i den framgångsrika utvecklingen av lättviktstrailern – konstruktörer, produktion, företagsledning och inköpare. Stratosphere-trailern utnyttjar alla fördelarna hos SSABs höghållfasta stålsort Strenx® 960. Självklart implementerar vi även starkare och lättare konstruktionslösningar för våra övriga trailerserier”, sade Gregorio Mantella, fabrikschef på Mantella S.r.l.

Läs mer!

Kontakta oss idag för att ta reda på vad starkare och lättare trailers kan innebära för ditt företag, eller läs mer om hur Strenx® konstruktionsstål fungerar i trailrar.

Välj din trailertyp och få gratis teknisk rådgivning

trailers visuals
tipper trailer

Genom innovativt tänkande kunde Mantella bygga ett trailerchassi med bockade plåtar av Strenx® 960, vilket halverade produktionstiden samtidigt som trailern blev 145 kg lättare.

light trailer chassis

Upptäck styrkan hos Strenx® för dina trailers

Ange dina uppgifter

En teknisk supportspecialist kommer att kontakta dig för att diskutera dina specifika behov och hitta rätt sorts Strenx® prestandastål för din trailer. Det är gratis, snabbt och enkelt att få våra bästa råd!