Kan du svetsa med AHSS?

Det är fullt möjligt att få starka och jämna svetsar vid fogning av avancerat höghållfast stål för fordonskomponenter. Man måste bara hålla en del saker i minnet.

Skillnaderna mellan de material som används i dagens fordonsindustri och de som användes för 30 år sedan är som natt och dag. Om man tittar närmare på karossen, har standardstål ofta ersatts med avancerade höghållfasta stål (AHSS) och andra material som minskar vikten och ökar säkerheten. Utmaningen idag är hur man kan foga samman dem på bästa möjliga sätt.

Det korta svaret – som det alltid har varit – är svetsning. Men processen har blivit lite mer komplicerad.

Inte som förr

När man fogar samman olika stålsorter och material är det inte bara att börja svetsa dem utan vidare. Särskilt karosser med en mix av material kräver en hel del kunskaper. Vissa material är ädlare än andra och har en tendens att korrodera när de fogas ihop på vissa sätt. Dessutom kan värmeutvidgningen variera kraftigt mellan olika material, vilket snabbt kan försämra svetsade eller limmade fogar när temperaturen ändras. Allt detta kan låta självklart, men poängen är att material och svetsparametrar måste kontrolleras mycket noggrannare än tidigare.

Docol AHSS går bra att svetsa

Svetsning med AHSS

Med hjälp av AHSS går det att skapa lättare och säkrare bilkomponenter. Docol® AHSS har också enastående svetsbarhet. Faktum är att man kan använda konventionella svetsmetoder för att svetsa Docol® AHSS till vilken annan typ av svetsbart stål som helst.

Som en allmän regel vid punktsvetsning behöver dock AHSS-stål lägre svetsström än en mjuk stålsort med samma plåttjocklek p.g.a. högre elektrisk resistans.

När vi utvecklar stål på SSAB är svetsbarhet en av de viktigaste egenskaperna. Forskare arbetar nära tillsammans med svetsingenjörer för att försöka minimera antalet legeringselement och att framställa stål med unik renhet. Jämna egenskaper är också av övergripande betydelse för att se till att de automatiska monteringslinjerna är störningsfria och att varje svetsning uppfyller höga kvalitetskrav.

Renheten och den jämna kvaliteten i Docol® AHSS betyder att man får bättre svetskvalitet överlag, vilket kan ha en positiv effekt i en kollision.

De rätta parametrarna

För att få riktigt bra svetsresultat med AHSS måste man ha de rätta parametrarna. Som ett hjälpmedel har SSAB publicerat Welding Handbook, en heltäckande manual om svetsning med Docol® AHSS, som innehåller parametrar och rekommendationer för alla konventionella svetsmetoder som används inom fordonsindustrin.

Det är ofta svårt att ge allmänna råd för specifika fall när två material ska fogas ihop. För ytterligare frågor och rådgivning hjälper SSABs Knowledge Service Center kunderna med support och tjänster som spänner över hela utvecklingskedjan, och svetsning är ett av våra fokusområden. SSAB har ett stort antal svetsingenjörer och laboratorier som kan ge noggranna råd i alla svetsfrågor som gäller AHSS.

Håll dig informerad

Svetsbarhet behöver aldrig vara en avgörande faktor när man bedömer lämpligheten av AHSS för bildelar, men du måste ha rätt materialinformation. De goda nyheterna är att all den information och hjälp du behöver är nära till hands. 

Relaterat innehåll