Traineeprogram inom digitalisering

SSAB skapar kundupplevelser i världsklass via Digital Commerce och optimerar processer och produktion med hjälp av ny teknik. Nu söker vi nya kompetenser till vårt traineeprogram inom digitalisering.

Programansökan för 2023 startar snart

SSAB genomgår en dubbel omvandling – digitalisering och fossilfrihet. SSAB är världens första företag som har börjat leverera fossilfritt stål och kommer att bli helt fossilfritt genom HYBRIT-initiativet. Vi påskyndar digitaliseringen av vår kundupplevelse, produktion och våra processer med modern teknik. Att bemästra den dubbla omvandlingen kräver nya färdigheter och därför lanserar SSAB nu sitt andra traineeprogram inom digitalisering.

Programmet kommer att pågå i 12 månader med start i antingen januari eller september 2023. Varje trainee kommer att tilldelas en fast tjänst under traineeperioden. Mentorskapet kommer att fortsätta i två år efter avslutat program. Temat för traineeprogrammet 2023 är digitalt stöd för fossilfri omställning. Det innebär att traineerna kommer att få uppgifter relaterade till utformningen av det nya digitala landskapet för en fossilfri värdekedja för stål.

Träffa Niko Korte, direktör med ansvar för digital affärsutveckling, och hör vad han har att säga om programmet.

Mer specifikt söker vi personer med följande kompetenser:

Generell kompetens inom utveckling och ledning (t.ex. projektledning, affärsanalys, förändringsarbete, testning, skrivning av affärskrav, värmekartläggning, tjänstedesign, tjänstehantering)
Kompetens inom arkitektur (t.ex. teknikarkitektur, kartläggning av affärsprocesser/affärskapacitet, modellering av affärsprocesser, informationsarkitektur)
Kompetens inom domän- och applikationshantering:: Kompetens inom domän- och applikationshantering: (t.ex. uppgradering och hantering av SSABs affärssystem, applikationshantering av de nya digitala applikationerna)
Specifika tekniska färdigheter relaterade till utveckling: (t.ex. datavetenskap, statistik/ekonomi, utvecklare och andra experter för specifika tekniker)

Det exakta antalet roller och ett detaljerat ansökningsschema kommer snart att publiceras på denna webbplats. Håll utkik!

Det tekniska programmet i korthet

Vilken profil söker vi?

 • Nyutexaminerad eller på väg att ta examen från universitet med masterexamen (inom till exempel datavetenskap, företagsekonomi, nationalekonomi, statistik/ekonometri osv.). Nyutexaminerad: Max 6–12 månader sedan examen. På väg att ta examen: slutförd kandidatexamen och förväntas ta masterexamen inom 6–12 månader.
 • Förmåga att strukturera komplexa situationer och problem med ett lösningsorienterat tillvägagångssätt.
 • Intresserad av digital innovation. Intresse för och förmåga att förstå potentialen i ny teknik.
 • Nyfiken och med kunskapstörstande.
 • Förmåga att kommunicera, interagera och bygga ett nätverk inom SSAB.
 • Intresse för stål och tillverkningsindustrin.

Vad får jag som trainee ut av detta?

 • Fast anställning på SSAB.
 • En introduktion till SSABs verksamhet och stålindustrin.
 • Uppgiftsspecifik introduktion och support med rotationsmöjligheter mellan olika projekt.
 • Personligt mentorskap av en senior SSAB chef.
 • Utvecklande och utmanande uppgifter.
 • Utbildning inom agilt arbete, ledarskap och uppgiftsspecifika tekniker.
 • Möjlighet att fullfölja studier under programtiden.
 • Konkurrenskraftig lön.
 • Roligt tillsammans med andra drivna kollegor.