Đặt hàng và giao hàng

Đặt hàng các sản phẩm thép từ mạng lưới kho hàng toàn cầu của SSAB hoặc trực tiếp từ nhà máy.

Giao hàng đúng giờ trong vòng 24-48 giờ sau khi đặt hàng từ kho. Sau khi đặt hàng, bạn sẽ nhận được hỗ trợ hậu cần toàn diện và thông tin về trạng thái đặt hàng cho đến khi bạn nhận được lô hàng.

Bất kể bạn ở đâu, bạn luôn có thể nhận được thông tin về tình trạng đặt hàng và vận chuyển, khiếu nại, điều kiện giao hàng, nhãn mác và bao bì từ bộ phận dịch vụ tại địa phương.

Mua và Đơn hàng của tôi

Các sản phẩm của SSAB được sản xuất từ nguyên liệu thô có chất lượng cao nhất, thông qua các quy trình sạch nhất và được thử nghiệm kỹ lưỡng. Khi đặt hàng thép của chúng tôi, bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên bán hàng tại địa phương.

Điều kiện chung và các chứng chỉ

Điều kiện bán hàng chung của SSAB có các phiên bản dành riêng cho từng khu vực. Điều kiện chung có ký hiệu vùng trong tiêu đề sẽ áp dụng cho tất cả các hợp đồng mua bán được ký kết trong hoặc liên quan đến việc giao hàng tới khu vực cụ thể đó. Trong mọi trường hợp khác, ALBIF 2000 sẽ được áp dụng.