Weldox đã được nâng cấp lên thép hiệu suất Strenx®

Năm 2015, các thương hiệu kết cấu thép cường độ cao của SSAB là Weldox và Optim, cùng với các sản phẩm tốt nhất mang các thương hiệu Domex® và Docol® đã được kết hợp làm một. Di sản của chúng vẫn tiếp tục được duy trì trong thép hiệu suất Strenx®.

Báo giá và bảng dữ liệu sản phẩm Strenx®

Sức mạnh của Weldox, Optim, Domex và Docol. Trong một thương hiệu.

Strenx® cung cấp nhiều loại thép kết cấu cường độ cao nhất thế giới, cả về độ bền và kích thước. Giới hạn chảy dao động từ 600 MPa đến 1.300 MPa - loại thép chắc khỏe nhất hiện có trên thị trường. Thép Strenx® được cung cấp dưới dạng thép tấm, thép thanh và các sản phẩm dạng ống có độ dày từ 0,7 mm đến 160 mm.

Tên mới của thép Weldox cũ là gì?

 Sản phẩm cũ  Hiện nay
 Weldox 100  Strenx® 100
 Weldox 130  Strenx® 900 E/F
 Weldox 690, 700, 700e  Strenx® 700 E/F
 Weldox 900  Strenx® 900 E/F
 Weldox 960  Strenx® 960 E/F
 Weldox 1100  Strenx® 1100 E/F
 Weldox 1300  Strenx® 1300 E/F