Thép hiệu suất Strenx
Thép hiệu suất Strenx

Strenx® 700MC Plus

Download data sheet

Select Language

Get datasheet by email
Close

Get datasheet by email

On this page

Strenx® 700MC Plus high-strength structural steel

Strenx® 700MC Plus is a Strenx® grade with exceptional properties for bending and mechanical cutting. It allows you to fast-forward the development of new high-performing load-bearing equipment. It has excellent formability and impact toughness for highly demanding applications, which is particularly important when operating in cold climates. Strenx® 700MC Plus meets or exceeds the requirements of EN 10149-2 grade S700MC. The product has a bendability of Ri/t equal to 1 up to 10 mm (0.393”) thickness. At a thickness above 10 mm (0.393”) the Ri/t value is still as low as 1.5.

Download our brochure about Strenx® 700MC Plus

pdf 549 Kb
Strenx® 700MC Plus - A big plus for you and your customers
Show specs in Metric Imperial

Biên độ kích thước

Thép Strenx® 700MC Plus có sẵn ở dạng lá cắt theo quy cách, có độ dày từ 3.0 - 12.0 mm, chiều rộng lên tới 1525 mm và chiều dài lên tới 12300 mm.

Đặc tính Cơ học

Hide/Show specific columns Edit
Select columns to display
  Độ dày
  (mmin)
  Giới hạn chảy ReH 1)
  (min MPaksi)
  Cường độ chịu kéo Rm
  (MPaksi)
  Độ giãn dài A5
  (min %)
  Bán kính uốn trong tối thiểu cho một góc cong 90° 2)
  3.0 - 10.00.118 - 0.393 700101 750 - 950109 - 138 13 1.0 x t
  10.0 - 12.00.394 - 0.472 700101 750 - 950109 - 138 13 1.5 x t
  Compare parameters

  Select one parameter to compare

  Comparison

   Các tính chất cơ học được kiểm tra theo hướng dọc.

   1) Nếu ReH không phù hợp thì Rp0,2 sẽ được sử dụng. Với độ dày >8 mm, giới hạn chảy tối thiểu có thể thấp hơn 20Mpa.

   2) Áp dụng cho cả chiều ngang và chiều dọc.

   Đặc tính Va đập

   Hide/Show specific columns Edit
   Select columns to display
    Sản phẩm Năng lượng va đập tối thiểu cho thử nghiệm theo chiều dọc,
    Mẫu thử nghiệm Charpy V 10x10 mm 1)
    Strenx® 700MC Plus 40 J / -60 °C29 ft-lbs / -76 °F
    Compare parameters

    Select one parameter to compare

    Comparison

     Sản phẩm
     Strenx® 700MC Plus
     Năng lượng va đập tối thiểu cho thử nghiệm theo chiều dọc,
     Mẫu thử nghiệm Charpy V 10x10 mm 1)
     40 J / -60 °C29 ft-lbs / -76 °F

     1) Thử nghiệm va đập theo chiều ngang được thực hiện khi có chỉ định tại thời điểm đặt hàng. Năng lượng va đập tối thiểu đối với thử nghiệm theo chiều nằm ngang là 27 J ở -40° C.

     Thử nghiệm va đập theo EN ISO 148-1 được thực hiện với độ dày ≥ 5mm. Giá trị tối thiểu được chỉ định tương ứng với mẫu thử có kích thước đầy đủ.

     Thành phần hóa học (phân tích mẫu thử)

     Hide/Show specific columns Edit
     Select columns to display
      C
      (max %)
      Si
      (max %)
      Mn
      (max %)
      P
      (max %)
      S
      (max %)
      Nb
      (max %)
      V
      (max %)
      Ti
      (max %)
      0.12 0.25 2.10 0.020 0.010 0.09 1) 0.20 1) 0.15 1)
      Compare parameters

      Select one parameter to compare

      Comparison

       1) Tổng của Nb, V và Ti = tối đa 0,22%.

       Thép được tinh luyện.

       CET (CEV) Tương đương Carbon

       Hide/Show specific columns Edit
       Select columns to display
        Độ dày (mmin) 3.0 - 11.40.118 - 0.452 11.5 - 12.00.453 - 0.472
        Giá trị CET(CEV) điển hình 0.24 (0.38) 0.26 (0.40)
        Compare parameters

        Select one parameter to compare

        Comparison

         CET and CEV formula

         Dung sai

         Xem thêm chi tiết trong brochure Bảo hành Strenx® của SSAB.

         Độ dày

         Độ dung sai theo Bảo hành độ dày Strenx®.

         Bảo hành Strenx® có dung sai độ dày nhỏ hơn đáng kể so với tiêu chuẩn EN 10051. 

         Chiều dài và Chiều rộng

         Dung sai chiều rộng và chiều dài theo tiêu chuẩn SSAB.

         Tiêu chuẩn SSAB có dung sai chiều rộng và chiều dài nhỏ hơn so với EN 10051.

         Dung sai chiều dài chỉ áp dụng cho thép lá cắt theo quy cách.

         Hình dạng

         Dung sai theo EN 10051. Dung sai nhỏ hơn theo tiêu chuẩn SSAB được cung cấp khi có yêu cầu.

         Độ phẳng

         Độ dung sai theo Bảo hành độ phẳng Strenx® Loại A.

         Bảo hành độ phẳng Strenx® có độ dung sai nhỏ hơn so với tiêu chuẩn EN 10051.

         Bảo hành độ phẳng chỉ áp dụng cho thép lá cắt theo quy cách. 

         Đặc tính Bề mặt

         Theo EN 10163-2 Loại A, Tiểu loại 3.

         Điều kiện giao hàng

         Được cán bằng cơ nhiệt. Strenx® 700MC Plus có sẵn ở dạng cán hoặc bề mặt được tráng kẽm. 

         Bạn có thể tìm thấy các tiêu chuẩn giao hàng trong brochure Bảo hành Strenx® của SSAB hoặc trên trang web www.ssab.com.

         Khuyến nghị về chế tạo và các Khuyến nghị khác

         Hàn, uốn và gia công

         Thép Strenx® 700MC Plus có tính năng hàn, cắt và tạo hình nguội tốt.

         Strenx® 700MC Plus là thép tạo hình nguội không thích hợp để xử lý nhiệt ở nhiệt độ trên 580°C vì khi đó vật liệu có thể mất đi các đặc tính được bảo đảm.

         Để biết thông tin liên quan đến chế tạo, hãy xem tài liệu quảng cáo của SSAB trên www.ssab.com hoặc tham khảo Hỗ trợ kỹ thuật.

         Phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn và sức khỏe phù hợp khi uốn, hàn, cắt, mài hoặc thao tác khác trên sản phẩm .

         Đã sẵn sàng nâng cấp?

         Moving up from 700 MPa to 900 MPa means you get almost 30% higher yield strength, which is the case if you upgrade from Strenx® 700MC Plus to Strenx® 900 Plus. Your upgraded equipment has higher load-bearing capacity or can be made with thinner steel for reduced weight. If you are ready to explore the opportunities with a stronger Strenx®, you’re always welcome to get in touch with our steel specialists at SSAB Tech Support or SSAB Knowledge Service Center.

         Biểu tượng nâng cấp Strenx