Trung tâm Hardox® Wearparts mới được chỉ định tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chúng tôi xin vui mừng thông báo trung tâm Hardox® Wearparts mới được chỉ định – Thiết bị Xanh (GRES).

Trên thực tế, GRES là trung tâm thiết bị mài mòn đầu tiên của chúng tôi được chỉ định vào cuối năm 2020 trong thời kỳ đại dịch, nên đến gần đây khi Việt Nam mở cửa trở lại, việc bàn giao chứng chỉ mới được thực hiện.

GRES tập trung vào mảng nhà máy thép và nhà máy điện than. Trung tâm chuyên cung cấp vật tư, thiết bị cho ngành môi trường cũng như ngành xử lý nguyên liệu thô. Trung tâm có công suất nhà xưởng lớn và là trung tâm chiến lược hiệu quả trong việc cung cấp tất cả các dịch vụ cắt và uốn ở khu vực miền Nam Việt Nam.


Thiết bị Xanh (GRES)
Giám đốc khu vực Đông Nam Á của SSAB và Chủ sở hữu (GRES) trao nhận chứng chỉ.