Câu chuyện khách hàng

Tháng Giêng 20, 2019 6 min read

Chi tiết câu chuyện

Ngành Rơ-moóc và chế tạo thùng xe

Chi tiết câu chuyện

Ngành Rơ-moóc và chế tạo thùng xe

SSAB EcoUpgraded

Together with our customers, SSAB continually upgrades steel and equipment designs. SSAB EcoUpgraded saves CO2 both in steel production and during the full lifetime of the machine.

From the CO2 payback time and onwards, every extra hour brings additional savings.

EcoUpgraded logo

Xe ben chở dăm gỗ SSAB EcoUpgraded
  Tính toán dữ liệu
Mức tiêu thụ nhiên liệu khi tải đầy 40 lít/km
Mức tiêu thụ nhiên liệu khi không tải 24 lít/km
Sử dụng máy mỗi năm 180.000 km/năm
Quãng đường với tải trọng tối đa 50 %
Tuổi thọ 10 năm
Tải trọng tối đa (trước khi nâng cấp) 20 000 kg
Tổng trọng lượng (tải đầy) 40 000 kg
Trọng lượng các bộ phận nguyên bản 9 000 kg
Trọng lượng các bộ phận khi được nâng cấp 6 550 kg