Câu chuyện khách hàng

Tháng Giêng 18, 2019 6 min read

Chi tiết câu chuyện

Ngành Xử lý nguyên liệu thô

Chi tiết câu chuyện

Ngành Xử lý nguyên liệu thô

SSAB EcoUpgraded

Cùng với khách hàng của mình, SSAB liên tục nâng cấp thiết kế của thép và thiết bị. SSAB EcoUpgraded giảm CO2 trong sản xuất thép và toàn bộ vòng đời của máy móc.

Kể từ thời điểm hoàn vốn do giảm lượng khí thải CO2 trở đi, mỗi giờ bổ sung sẽ tiết kiệm nhiều hơn nữa.

Logo EcoUpgraded

Giảm lượng khí thải CO₂

Sơ đồ thùng xe tải khai thác mỏ
  Tính toán dữ liệu
Mức tiêu thụ nhiên liệu khi tải đầy 200 lít/giờ
Mức tiêu thụ nhiên liệu khi không tải 100 lít/giờ
Sử dụng máy mỗi năm 7.500 giờ/năm
Quãng đường với tải trọng tối đa 50 %
Tuổi thọ 4 năm
Tải trọng tối đa (trước khi nâng cấp) 234 400 kg
Tổng trọng lượng (tải đầy) 405 300 kg
Trọng lượng các bộ phận nguyên bản 42 400 kg
Trọng lượng các bộ phận khi được nâng cấp 23 900 kg
Số lượng thép chịu mài mòn tiết kiệm được trong suốt vòng đời 60 400 kg