Câu chuyện khách hàng

Trọng lượng nhẹ hơn đồng nghĩa với công việc nhanh hơn

Tháng Mười 30, 2018 6 min read

""

Chi tiết câu chuyện

Ngành Xử lý nguyên liệu thô

Trong tình huống này, gầu xúc đã được nâng cấp từ thép AR400 lên thép Hardox® 450 với thiết kế được cải tiến, giảm trọng lượng gầu xúc 30% và tăng khả năng chịu tải lên 20%. Điều này có nghĩa là ít chu kỳ làm việc hơn cho cùng một lượng tải được vận chuyển.

Chi tiết câu chuyện

Ngành Xử lý nguyên liệu thô

SSAB EcoUpgraded

Cùng với khách hàng của mình, SSAB liên tục nâng cấp thiết kế của thép và thiết bị. SSAB EcoUpgraded giảm CO2 trong sản xuất thép và toàn bộ vòng đời của máy móc.

Kể từ thời điểm hoàn vốn do giảm lượng khí thải CO2 trở đi, mỗi giờ bổ sung sẽ tiết kiệm nhiều hơn nữa.

Logo EcoUpgraded

Giảm lượng khí thải CO₂

Gầu xúc hạng nặng của máy xúc xây dụng làm bằng thép SSAB Hardox EcoUpgraded
  Tính toán dữ liệu
Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 70 lít/giờ
Sử dụng máy móc mỗi năm 4000 giờ/năm
Tuổi thọ 5 năm
Khả năng chịu tải của gầu xúc (trước khi nâng cấp) 4 500 kg
Dung tích của gầu xúc (sau khi nâng cấp) 5 419 kg
Trọng lượng gầu xúc (trước khi nâng cấp) 3 062 kg
Trọng lượng gầu xúc (sau khi nâng cấp) 2 143 kg