Det fossilfria stålet från SSAB är tillverkat av hållbart järn.
Det fossilfria stålet från SSAB är tillverkat av hållbart järn.

Hur kan vi minska utsläppen av växthusgaser? Sex viktiga anledningarna för en övergång till fossilfritt stål

Fossilfritt stål har samma egenskaper som konventionellt stål. Det har samma styrka men ger i stort sett inga koldioxidutsläpp. Som användare av stålet märker du ingen skillnad – men planeten gör det. Här är sex anledningar för att hoppa på resan mot en fossilfri framtid.

1. Genom att välja fossilfritt stål blir du en förebild när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser  

Vi måste eliminera koldioxidutsläppen för att stoppa den globala uppvärmningen. Stålindustrin står idag för sju procent av de totala koldioxidutsläppen i världen. Genom att tillverka en produkt med fossilfritt stål, bidrar du därmed till en branschövergripande förändring,  

 

2. Fossilfritt stål fungerar för samma saker du idag gör av traditionellt tillverkat stål  

Produkter du i framtiden kommer att tillverka av fossilfritt stål, kommer ha exakt samma prestanda som de som idag tillverkas av traditionellt tillverkat stål. Egenskaperna är också lika bra – det är samma högkvalitativa stål som i SSAB:s nuvarande produkter – men utan negativ miljöpåverkan. 

 

3. Du kan uppfylla dina kunders ökade efterfrågan på gröna lösningar

Intresset för att investera i teknik och lösningar som gör produkter, tjänster och processer så miljövänliga som möjligt, ökar längs hela värdekedjan. Konsumenter över hela världen föredrar i allt större utsträckning hållbart framställda produkter. Genom att erbjuda fossilfria produkter till slutkunder kan du framför allt bidra till en bättre framtid. 

 

4. Bli en föregångare för en grön omställning

Lagar och förordningar pressar industrin att utveckla infrastruktur och processer som uppfyller specifika miljökrav. Genom att välja fossilfritt stål kan du och ditt företag ligga i framkant och bidra till en positiv förändring. 

 

5. En fossilfri värdekedja för ditt företag  

Medvetenheten om och efterfrågan på hållbara värdekedjor definierar och driver vår bransch. Fossilfritt stål blir en nyckelkomponent för att uppnå nollutsläppsmålet, både uppströms och nedströms i din verksamhet. SSAB har skapat en plattform för nollutsläpp för att stödja våra kunders målsättning med att minska sina utsläpp av växthusgaser drastiskt. Vi kan hjälpa dig att bygga en helt fossilfri värdekedja – ända till din slutkund. 

 

6. Du är i gott sällskap!

SSAB är först i världen med en fossilfri stållösning. Vi har redan börjat samarbeta med flera stora företag, exempelvis Volvokoncernen, Alfa-Laval, Mercedes-Benz och Cargotec, för att skapa gemensamma projekt för att utveckla fossilfria stållösningar. Du kan följa med oss på resan. Genom unika samarbeten med våra partners kan vi ge dig kunskap och stöd, så att du kan implementera fossilfritt stål i din produktion så tidigt som möjligt. 

Läs mer

Volvo-fordon

Volvokoncernen först med att använda SSAB:s fossilfria stål i ett fordon  

Volvokoncernen presenterade världens första fordon tillverkat med fossilfritt stål från SSAB. Maskinen – en lastbärare för gruvor och bergtäkter – presenterades på Volvos partnerevent i Göteborg.

Se våra webbinarier när du vill

Kontakta oss nu och bli en del av en fossilfri framtid

Upptäck hur SSABs fossilfria stål kan göra din verksamhet mer hållbar. Fyll i kontaktformuläret nedan så hör vi av oss med mer information.