Samråd inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken inför etableringen i Borlänge

Som ett led i tillståndsprocessen sker samråd mellan SSAB och myndigheter samt våra grannar. Syftet med samrådet är att myndigheter och grannar som kan beröras ska få information samt möjlighet att påverka vad som ska beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen.

Ruukki planerar att etablera en ny verksamhet för produktion av PIR-sandwichpaneler på SSABs industriområde i Borlänge. PIR-sandwichpanelerna är avsedda för fasadbeklädnad och består av metallplåt på utsidan med en kärna av fast isoleringsmaterial av polyuretanskum. Syftet är att producera hållbara och energieffektiva byggnadsdelar.

Som en del av tillståndsprocessen samråder nu Ruukki med myndigheter, organisationer, särskilt berörda och allmänheten. Samrådet avser verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.

Factory building

Ytterligare upplysningar och ett samrådsunderlag som beskriver den planerade verksamheten kan fås av Eva Djupenström, se kontaktuppgifter nedan.

Välkommen att lämna synpunkter senast den 24 mars 2023 per mejl till: [email protected] eller till postadress: Eva Djupenström, AFRY, Nybrogatan 23, 791 70 Falun.

Vänligen märk e-post, brev och kuvert med Samråd Ruukki Borlänge

Ruukki Sverige AB