Samråd

Som ett led i tillståndsprocessen sker samråd mellan SSAB och myndigheter samt våra grannar. Syftet med samrådet är att myndigheter och grannar som kan beröras ska få information samt möjlighet att påverka vad som ska beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen.

Samråd

pdf 11,08 Mb
Samrådsunderlag SSAB Borlänge
Informationen på denna webbsida gäller endast SSABs verksamhetsort i Borlänge