Efter civilingenjörsexamen från Teknisk fysik vid Luleå tekniska universitet valde Michelle von Rosen att söka traineeplats på SSAB, inom Technical Development Program. Hon har startat med placeringen i Luleå och kommer sedan att arbeta även i Borlänge och Oxelösund. Den möjligheten till både bredd och djup i sin professionella utveckling är viktigt för henne.

  • - Att arbeta i olika verksamheter kommer att ge mig en djupare förståelse för hela produktionskedjan och jag kan sedan göra ett välgrundat val för mitt framtida arbete.


  • - Den andra orsaken till att jag valde SSAB är att jag vill arbeta teoretiskt men ändå nära tillämpningen där jag kan se resultat, säger Michelle.


Hennes handledare på SSAB Luleå är Patrik Wikström, seniorspecialist på Metallurgisk utveckling. Han hoppas förstås att Michelle ska välja att komma tillbaka till SSAB Luleå efter avslutad traineetid. Det är hans första handledaruppdrag för en trainee och han säger att Michelle ser saker med nya ögon och inspirerar honom i hans arbete.

  • - Trainee är ett sätt för företaget att arbeta med kompetensförsörjning, men det är också en utvecklande arbetsuppgift för mig som handledare. Michelle har färsk utbildning, bra kompetens och kreativa sätt att lösa problem. Det är framförallt bra input för företaget, men ger också bra utbyte för mig personligen i mitt eget arbete, säger Patrik.


Skarpa projekt

Ett av projekten som Michelle arbetar med är att utveckla temperatursimuleringar för processtegen efter stränggjutning och under valsning. Hon samarbetar med SSAB Borlänge och resultaten kommer att bli viktiga delar i den större modellen med många parametrar att skruva på för att minska sannolikheten för sprickbildning.

  • - Med temperatursimuleringar ökar förståelsen för olika steg i processen. Varför uppstår sprickbildning? Hur effektiva är huvarna? Vilken skillnad blir det om vi lägger stålämnen i stack eller ej? Mina resultat bidrar till att bygga upp modellen, det är en intressant arbetsuppgift där jag kan göra konkret nytta, säger Michelle von Rosen.


Michelles andra projekt handlar om att tillsammans med Hybrit och Swerim modellera effekter i ljusbågsugn. Hon undersöker hur eldata från till exempel spänningar, fasförlopp och strömmar påverkar förloppet.

  • - EAF har funnits länge men för SSAB i Sverige och Finland är det nytt. Vi behöver bygga upp kunskap och simuleringsmodeller anpassade till våra produkter, säger hon.


Modellen ska bidra till att förklara detaljer kring till exempel skumkvalitet och bergbildning. Med ökad kunskap kan parametrar ändras för att få optimal skumbildning och jämn smältning.

  • - Det är många parametrar som påverkar men eldatan är viktig för att förutse och förhindra oönskade effekter i processen, säger Michelle.


Bra samarbetskultur

Att vara en aktiv medarbetare i skarpa projekt tilltalar Michelle von Rosen och hon säger att hon har blivit välkomnad och inkluderad på ett bra sätt.

  • - Jag känner att jag verkligen kan bidra och det är viktigt för mig. FEM-modellen har jag till exempel erfarenhet av och den har inte använts så mycket här. Vi kommer också att använda maskininlärning. Det är spännande att tillsammans med kollegerna utveckla och bidra till ny kunskap i den omställning som pågår i stålbranschen, säger Michelle von Rosen.