Syftet med appen är främst att informera entreprenörer men även anställda om säkerhet, regler och instruktioner på arbetsplatsen. Via appen kan entreprenörer även få kontroll över sina behörigheter på olika företag och anläggningar. Flera stora företag som StoraEnso, SCA och Sandvik använder appen och sedan förra våren även SSAB i Luleå.

- Appen är enkel att navigera i och ett bra komplement till de kommunikationskanaler som redan finns. Och det är inte bara entreprenörer som har nytta av den utan även anställda, säger Roger Karlsson, underhållschef SSAB Borlänge.

Appen innehåller allt från säkerhetsinformation och om hur man larmar om olyckan är framme till vilka tillstånd som krävs och hantering av källsortering och avfall.

- Utöver detta kan man via appen skicka ut nyheter i form av push-notiser, det kan vara allt från trafikinformation och avstängning av el och media till andra mer akuta händelser som vi behöver nå ut med snabbt, säger Leif Herrdin, Säkerhetstjänst.

Appen laddas enkelt ner till sin telefon, den finns både för android och iPhone.

- Nu lanserar vi appen och kommer att utvärdera i månadsskiftet maj-juni om den fungerar, kanske saknar vi viktig information, så vi kan justera den inför sommarens underhållsstopp, säger Lotta Wallbom, avsnittschef Arbetsmiljö och hälsa, som har ingått i arbetsgruppen som tagit fram innehållet till Borlänges app.