SSAB Laser® är en unik produkt, speciellt framtagen för laserskärning. Produkten förbättrar den generella produktiviteten, avkastningen och slutproduktens kvalitet. SSAB Laser® har också en garanterad planhet både före och efter laserskärning.

  • Våra partners har via certifieringen en utökad service från SSAB i form av utbildningar om produkten och dess användningsområden. På så sätt kan Stenas kunder tillgodogöra sig nyttan av en snabb och problemfri skärning med kortare produktionstid, mindre behov av omarbetning och högre precision i de skurna komponenterna, säger Per Johansson, säljansvarig för Stena på SSAB i Borlänge.

Distributionsnätverket för SSAB Laser® består av ett 15-tal dedikerade partners i Europa. Nätverket utvärderar varje ansökande företag noga och nu har Stena Stål accepterats som medlem.

  • Vi har i många år arbetat med material från SSAB och i och med att vi nu blivit antagna som Certifierad Partner så växer samarbetet allt mer och stärker våra relationer. Vi har idag ett sortiment av SSAB Laser® och kommer nu utöka det med fler dimensioner. Stena Stål lagerhåller SSAB Domex® och SSAB Laser® på åtta olika orter från Helsingborg i söder till Kiruna i norr. Med hög tillgänglighet och bra logistik är vi väl rustade att möta marknadens efterfrågan av formatplåt från SSAB säger Marcus Vungi, Produktchef Tunn- och bandplåt, på Stena Stål.

Med varje leverans av SSAB Laser® följer också möjligheten till teknisk support. SSAB Tech Support finns lokalt över hela världen och kan besöka kunder med kort varsel för att lösa akuta problem eller för att inleda mer långsiktiga samarbetsprojekt. Detta gäller även Stena Ståls kunder.

För ytterligare information kontakta:

Per Johansson, Säljansvarig SSAB                     Marcus Vungi, Produktchef Tunn-

SSAB EMEA, Borlänge                                            och bandplåt, Stena Stål

[email protected]                                   [email protected]

Tel. 070 525 9408                                                    Tel. 010 445 3023

 

Bild: Stena Stål utses till SSAB Laser® Certifierad Partner

Bildtext:Stena Stål utses till certifierad SSAB Laser® partner.

Från vänster: Henrik Forsmark, VD, Stena Stål, Marcus Vungi, Produktchef Tunn- och bandplåt, Stena Stål Per Johansson, säljansvarig Stena på SSAB, Thomas Larsson, VO Chef Tunn- och bandplåt, Stena Stål