Det fossilfria stålet från SSAB är tillverkat av hållbar järnsvamp
Det fossilfria stålet från SSAB är tillverkat av hållbar järnsvamp

Allt grönt stål är inte fossilfritt – lär dig varför

Ökad kundefterfrågan, skärpta myndighetskrav och ökande investeringar i hållbarhet är bara några av faktorerna bakom det växande intresset för ”grönt stål”. Men eftersom det inte finns någon officiell definition av ”grönt stål”, hur kan vi veta när det handlar om greenwashing?

Konventionell ståltillverkning är den största industriella källan till koldioxidutsläpp och stålindustrin står för 7 procent av världens totala koldioxidutsläpp. Lyckligtvis finns det sätt att dramatiskt minska eller till och med eliminera koldioxidutsläpp från ståltillverkning och uppfylla Parisavtalets mål. Tekniken bidrar samtidigt till att möta världens växande behov av stål.

En framgångsrik metod är stålåtervinning, som har nått en imponerande nivå på 90 procent i många delar av världen. Tillgängligt stålskrot räcker dock för närvarande bara för att tillgodose en fjärdedel av den globala efterfrågan. Den andra metoden som får allt större genomslag är övergången till mer hållbar ståltillverkning.

Vad är grönt stål?

Den goda nyheten är att både stålföretagen själva och stålkunderna har en generellt positiv inställning till förändring i stålbranschen. Det finns många bra initiativ, men ett problem är att det inte finns någon tydlig definition av begreppet ”hållbart producerat stål”.

Idag används termen ”grönt stål” ofta för att beskriva stål som är mer hållbart producerat än normalt. Men vad är grönt stål egentligen?

Grönt stål syftar på en strategi som har målet att göra ståltillverkningsprocessen grönare och mer hållbar. Men trenden mot ökad hållbarhet inom ståltillverkningsprocessen är inte fri från svårigheter. Många företag har börjat marknadsföra sitt stål som ”grönt”, fast det i praktiken ligger lika många problem som möjligheter i arbetet att ge produktionsprocessen grön ackreditering. Termen ”grönt stål” används ofta för att beskriva en produkt som inte uppfyller några fördefinierade kriterier.


Varför är det viktigt att ta reda på vad grönt stål innebär?

Idag kan företag hävda att deras stål är grönt även om bidraget till minskade koldioxidutsläpp är försumbart eller om produktionen inte ger några miljöfördelar alls. Löftet om grönt stål kan kvarstå om till exempel bara 10 procent av den totala produktionen är grön medan de återstående 90 procenten är lika förorenande som tidigare. Obekväma fakta kan komma att döljas, och det i en tid då vi har ett akut behov av att bekämpa klimatförändringarna.

– Alla som köper och använder produkter som innehåller stål har rätt att granska fakta bakom leverantörens miljölöften. Det räcker inte att prata grönt, säger Johan Anderson, marknadsutvecklare på SSAB. Stålindustrins ansvar är inte bara att eliminera koldioxidavtrycket, utan också att visa exakt hur det går till.

Positivt är att kunder och slutanvändare har börjat begära siffror och fakta i mycket större utsträckning än förr, något som sätter större press på ståltillverkarna.

– Kundernas efterfrågan på utsläppsfria produkter är reell. Det uppmuntrar och driver oss som ståltillverkare att gå hela vägen, vilket praktiskt taget skulle eliminera produktens koldioxidavtryck, säger Johan Anderson.

Stålindustrins ansvar är inte bara att eliminera koldioxidavtrycket, utan också att visa exakt hur det går till.

Johan Anderson, Market development, SSAB

 

När du söker en stålleverantör är det viktigt att inte acceptera en miljöetikett utan vidare. Man måste undersöka vad som ligger bakom etiketten och begära verifiering som bekräftar den.

Hur kan man veta om en produkt verkligen är ”grön”?

  1. Ta reda på vad som ligger bakom benämningen ”grönt stål”. Exempel är val av rapportmetoder och av nyckeltal.
  2. Begär att leverantörerna redovisar vilka vetenskapliga metoder de tillämpar för att rapportera CO2-intensitet, och att de ger en tydlig beskrivning av den värdekedja som omfattas, dvs. en miljövarudeklaration.
  3. Innan du bestämmer dig för att köpa en produkt, granska och jämför den med alternativ som får höga poäng.

 

Varför är fossilfritt stål den verkligt ”gröna” lösningen?

Eftersom det inte finns någon officiell definition av grönt stål är det bara med stöd av tekniken och processutvecklingen som en leverantör kan påvisa att ett visst stål är hållbart.

SSAB:s fossilfria ståltillverkningsteknik HYBRIT® har praktiskt taget inget koldioxidavtryck, vilket gör tekniken till en verklig miljöförändrare.

Den revolutionerande tekniken handlar i grund och botten om vatten. Vatten spjälkas till väte och syre. Vätgasen används för att reducera syret från järnmalmen, vilket genererar vatten. Vattnet återförs till processen som utgångsämne för att producera väte. Detta skapar ett naturligt, slutet kretslopp. Inget förorenat vatten släpps ut, ingen koldioxid bildas och kolet stannar kvar i marken där det hör hemma.

3 skäl till varför fossilfritt stål är det verkligt ”gröna” alternativet

  • Processen innefattar inga fossila bränslen och ger inga CO2-utsläpp. I järnmalmsbaserad ståltillverkning är den huvudsakliga källan till CO2-utsläpp kol och koks som tillsätts för att reducera syret ur järnmalmen. Genom att ersätta detta med en direkt reduktionsprocess baserad på väte försvinner kol helt ur ekvationen.
  • Den enda biprodukten är vatten – om ens det. När väte ersätter kol som reduktionsmedel genererar processen vatten i stället för koldioxid. Och vattnet behöver inte ens ses som en biprodukt, eftersom det i sin tur används för att producera mer väte, vilket skapar ett slutet kretslopp.
  • Banar väg för fullständig eliminering av CO2. Om det väte som används i reduktionsprocessen har producerats med fossilfri el, med andra ord grön vätgas, har praktiskt taget alla CO2-utsläpp från produktionen eliminerats, vilket gör produkten till ett verkligt fossilfritt stål.
Stenstruktur

Ladda ner din guide till det gröna stålets värld

pdf 250 Kb
Emissions reductions in the steel industry - A guideline on green steel

Läs mer

En forskare som håller i en bit stål

HYBRIT®. En ny revolutionerande ståltillverkningsteknik.

Med HYBRIT®-tekniken siktar SSAB på att vara det första stålföretaget i världen som erbjuder marknaden fossilfritt stål redan 2026 och på att i stor utsträckning ha eliminerat koldioxidutsläppen från vår egen verksamhet runt 2030. Tillsammans med våra partners och kunder strävar SSAB efter att skapa en fossilfri värdekedja, från gruva till slutprodukt.

En kvinna som ler och svarar på frågor

Vanliga frågor. Svaren på de stora frågorna

Få svar på dina frågor och läs de vanligaste frågorna här.

Se våra webbinarier när du vill

Kontakta oss nu och bli en del av en fossilfri framtid

Upptäck hur SSABs fossilfria stål kan göra din verksamhet mer hållbar. Fyll i kontaktformuläret nedan så hör vi av oss med mer information.