Sinkkipinnoite

Korroosiosuojaus sinkkipinnoitteella

Kuumasinkityksellä valmistettu, molemmilla puolilla oleva sinkkipinnoite (Z) pidentää lopputuotteiden käyttöikää, sillä se suojaa terästä korroosiolta.

Jatkuvatoiminen kuumasinkitys mahdollistaa laajan valikoiman pinnoitteen eri massoja, välillä Z100–Z600, ja pinnoite on tiiviisti kiinni teräksessä. Näiden ominaisuuksien ansiosta sinkkipinnoitteet soveltuvat hyvin muovaukseen ja vaativiin korroosio-olosuhteisiin.

Sinkkipinnoite on koostumukseltaan lähes yksinomaan sinkkiä (> 99 %) ja täysin lyijytöntä, joten sen kiteet ovat erittäin hienojakoisia. Siksi se soveltuukin erinomaisesti kohteisiin, joissa esteettisyys on tärkeää. Sinkkipinnoitteen tarjoama korroosionkestävyys on suorassa suhteessa pinnoitteen paksuuteen. Z600-pinnoitteen (42 µm molemmilla puolilla) käyttöikä voi olla jopa 80 vuotta. Joissakin käyttökohteissa tuotantoketjua voidaan yksinkertaistaa käyttämällä joko Z450- tai Z600-pinnoitteella sinkittyä terästä sen sijaan, että valmiit osat kastosinkittäisiin.

Sinkin ominaisuuksien ansiosta sinkkipinnoite suojaa korroosiolle altistuvia kohtia, esimerkiksi leikkausreunoja ja alueita, joilla pinnoite on vaurioitunut (naarmut, iskut jne.). Myös voimakkaasti muovatut kohteet voidaan suojata korroosiolta täysin, sillä pienikitkainen, tiiviisti kiinnitetty pinnoite ei lohkeile helposti.

SSAB tarjoaa eri käyttökohteisiin sinkkipinnoitteita erilaisilla pinnoitteen paksuuksilla, pinnanlaaduilla ja suojauksilla.

Pinnoitteen paksuus

Pinnoitteen merkintä Pinnoitteen vähimmäismassa, molempien puolien pinnoitteet yhteensä (g/m2) * Ohjeellinen arvo pinnoitteen paksuudelle yhdellä puolella, tyypillinen (μm)
Z100 100 7
Z140 140 10
Z180 180 13
Z200 200 14
Z225 225 16
Z275 275 20
Z350 350 25
Z450 450 32
Z600 600 42

* kolmen näytteen koe

EN10346:2015-standardin mukaisten sinkkipinnoitteen massojen lisäksi tarjoamme erilaisia epäsymmetrisiä pinnoitteita sekä pinnoitteita, joiden vähimmäismassa pintaa kohden on molemmilla puolilla sama. Myös muita, OEM-vaatimukset täyttäviä pinnoitteita on saatavilla erikseen kysyttäessä.

Sinkkipinnoitetun teräksen käsittely

Muovaus

Sinkkipinnoitteet (Z) kestävät tavallisesti suuriakin muodonmuutoksia, sillä ne ovat helposti muovattavissa ja kestävät hyvin kitkaa. Tästä syystä sinkkipinnoitettuja teräksiä voidaan tavallisesti muovata lähes samalla tavoin kuin pinnoittamattomia teräksiä, ilman suurempia muutoksia. Pienet erot pinnoitteen käyttäytymisessä saattavat vaatia joitakin muutoksia – esimerkiksi voitelussa, työkaluissa tai pitovoimassa. Metallipinnoitteen etuna on, että se toimii myös voiteluaineena muovauksessa alhaisia tai keskitasoisia pintapaineita käytettäessä. Sinkkipinnoitettujen teräslevyjen taivutettavuus on käytännöllisesti katsoen sama kuin vastaavien pinnoittamattomien levyjen, kun pinnoitteen massa on enintään 275 g/m2.

Metallipinnoitettujen terästen muovauksen onnistuminen riippuu komponenttien geometriaan, teräslajiin, metallipinnoitteen tyyppiin sekä paksuuteen, pinnanlaatuun ja suojaukseen liittyvistä valinnoista ja muovaukseen käytettävistä työkaluista. 

Hitsaus

Metallipinnoitettuja teräksiä voidaan hitsata useilla eri menetelmillä, esimerkiksi vastus-, laser- tai kaarihitsaamalla. Kunhan hitsaussuosituksia noudatetaan, hitsiliitosten mekaaniset ominaisuudet pysyvät samoina kuin pinnoittamattomien terästen. 

Tavallisimmin käytetään vastushitsausmenetelmiä, esimerkiksi pistehitsausta, jolla päästään erinomaisiin tuloksiin metallipinnoitettua terästä hitsattaessa. Sinkkipinnoitteen hyödylliset korroosionesto-ominaisuudet säilyvät niillä alueilla, joilla pistehitsaus on tehty oikein. Metallipinnoitetun teräksen pistehitsauksessa on käytettävä hieman suurempaa hitsausvirtaa ja puristusvoimaa kuin pinnoittamattomia teräksiä hitsattaessa, sillä pinnoitteen pintavastus on alhaisempi. Hitsausvirtaa on lisättävä pinnoitteen paksuuden kasvaessa. Jotta hitsaaminen olisi helpompaa ja hitsauselektrodien käyttöikä pitempi, suosittelemmekin välttämään tarpeettoman paksuja pinnoitteita, jos tuotteita täytyy hitsata. Galvannealed-pinnoitetta (ZF) suositellaan vastushitsattaviin käyttökohteisiin.

Metallipinnoitetut teräkset soveltuvat ihanteellisesti myös laserhitsaukseen kapeiden hitsaussaumojen (vain muutama millimetri) ja alhaisen lämmöntuonnin ansiosta. Sulahitsausmenetelmiä käytettäessä lämmöntuonnin on oltava niin alhainen kuin mahdollista, jotta lämmön vaikutusalue pysyisi mahdollisimman pienenä metallipinnoitetuissa levyissä. Sinkki antaa ohuille hitsaussaumoille katodisen korroosiosuojan samalla tavoin kuin pinnoitteen naarmuuntuneille alueille. Hitsausalue on kuitenkin syytä maalata tai suojata jollakin muulla tarkoitukseen soveltuvalla pinnoitteella sulahitsauksen jälkeen.

Työskentelyalueen asianmukaisesta ilmanvaihdosta on huolehdittava, sillä sinkki- tai sinkkiseospinnoitettujen terästen hitsauksen aikana muodostuu sinkkioksidia sisältäviä höyryjä. 

Liittäminen

Kaikki sinkkipohjaiset pinnoitteet soveltuvat hyvin liimaukseen, kunhan käytettävä liima (epoksi, akryyli- tai polyuretaaniliima) on pinnoitteen kanssa yhteensopiva. Liimaamisen etuna on esimerkiksi se, että sen avulla pinnoitteen korroosionesto-ominaisuudet säilyvät, sillä pinnoite pysyy lähes muuttumattomana liitosalueella. Liimattavilta pinnoilta on poistettava huolellisesti kaikki öljy ja lika, jotta liima tarttuisi kunnolla. Pinnan ja liima-aineen yhteensopivuus on aina varmistettava tapauskohtaisesti. 

Maalaus 

Sen lisäksi että tuote saadaan maalaamalla halutun väriseksi, maalipinta myös parantaa lopputuotteen korroosiosuojaa. Jälkivalssattua B-pinnanlaatua suositellaan, jos maalatun pinnan laadun on oltava erinomainen. 

Sinkkipinnoite on hyvä alusta maalille, kun pinta esikäsitellään oikein ja käytetään oikein valittuja maaleja. Maalattavilta pinnoilta on poistettava huolellisesti kaikki öljy ja lika, jotta maali tarttuisi kunnolla. Pinta voidaan esikäsitellä sinkkifosfatoimalla tai jollakin muulla sinkkipinnoitetulle teräkselle soveltuvalla esikäsittelyllä, jotta maalin tartunta varmistetaan.