Material Library สําหรับ SolidWorks® โดย Dassault Systèmes

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลวัสดุเหล็กอย่างเป็นทางการของ SSAB สําหรับ SolidWorks

Download Save as PDF Contact technical support

คลังข้อมูลนี้ประกอบด้วยเหล็ก SSAB และเหล็กกับโลหะมาตรฐานเพิ่มเติมสําหรับซอฟต์แวร์ SolidWorks SolidWorks เป็นเครื่องมือระดับมืออาชีพสําหรับ 3D CAD mechanical design, FEA simulation, visualization และการจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์

โปรดดาวน์โหลดไฟล์ sldmat และติดตั้งตามคําแนะนํา

ค่า yield strength เป็น Rp0.2 และค่า tensile strength เป็น Rm นั้นเป็นระดับความแข็งแรงทั่วไปหรือค่าต่ำสุดที่รับประกันตามดาต้าชีท ตามที่ระบุในไฟล์ข้อมูลวัสดุ
ในกรณีที่มีความแตกต่างของข้อมูล ให้ใช้ข้อมูลที่อยู่ในเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เวอร์ชั่นล่าสุดจากหน้าผลิตภัณฑ์

Material Library for SolidWorks® by Dassault Systèmes

To access Material Library for SolidWorks® by Dassault Systèmes, you need to sign up by providing your contact information in the form below.

ฉันต้องการได้รับการติดต่อจากฝ่ายขาย