สำรวจโลกของแผ่นเหล็กกันสึก Hardox®

รู้จักกับเหล็กกันสึก Hardox® ให้ดียิ่งขึ้น ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเกี่ยวกับเหล็กแผ่นกันสึก เหล็กเส้นกลม เหล็กท่อกลมและเหล็กกล่อง Hardox® รวมถึงการรับประกัน คําแนะนําสําหรับเวิร์คช็อป การจัดส่งสินค้า และอื่นๆ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปของ Hardox®

pdf 4.72 Mb
ความแข็งและความเหนยีว
pdf 3.15 Mb
Hardox Guarantee
pdf 4.29 Mb
Hardox® In My Body - The Sign of Quality
pdf 31.43 Mb
Hardox Wearparts® your one stop wear shop
pdf 2.4 Mb
Product and delivery information Oxelösund

คำแนะนำสำหรับเวิร์กช็อป Hardox®

pdf 7.26 Mb
Cutting Hardox® wear plate
pdf 6.96 Mb
Welding of Hardox®
pdf 2.66 Mb
Machining recommendations for Hardox®
pdf 1.25 Mb
Consumables for the welding of Hardox®, Strenx®, Toolox® and Armox®
pdf 4.38 Mb
Bending Hardox® wear plate

Hardox® 500 Tuf – เหล็กกล้าเหนียวพิเศษรุ่นล่าสุดของเราสําหรับตัวถังรถดัมพ์ บุ้งกี๋ กระบะลำเลียงแร่ ถังคอนเทนเนอร์สำหรับขยะรีไซเคิล และอื่นๆ อีกมากมาย

pdf 1.84 Mb
Hardox® 500 Tuf for tipper bodies
pdf 1.82 Mb
Hardox® 500 Tuf for buckets
pdf 1.87 Mb
Hardox® 500 Tuf for recycling containers
pdf 1.89 Mb
Hardox® 500 Tuf in mining

Hardox® HiAce – สําหรับสภาพแวดล้อมที่เป็นกรดและมีฤทธิ์กัดกร่อน

pdf 1.21 Mb
Hardox® HiAce for acid environments
pdf 337 Kb
Hardox® HiAce fights acidic wear in waste collection
pdf 1.12 Mb
Hardox® HiAce fights acidic wear in pulp, paper and saw mills
pdf 1.08 Mb
Hardox® HiAce fights corrosive wear in tipper bodies

Hardox® HiTemp – สําหรับสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง

pdf 2.63 Mb
Hardox® HiTemp can take the heat

การใช้งาน Hardox®

pdf 8.65 Mb
Hardox® Onsite - Road building
pdf 8.83 Mb
Hardox® Onsite -waste and recyling
pdf 8.44 Mb
Hardox® Onsite - Quarry & open pit mining
pdf 9.41 Mb
Hardox® Onsite - Underground mine
pdf 10.34 Mb
Hardox® Onsite - Cement

ข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิคของ Hardox®

pdf 1.07 Mb
TechSupport #65: Upgrading from Hardox® 450 to Hardox® 500 Tuf
pdf 1.09 Mb
TechSupport #55: Upgrading from Hardox® 400 to Hardox® 450
pdf 987 Kb
TechSupport #29: Welding of cutting edge to bucket/ adapters to cutting edge - Hardox®

เหล็กเส้นกลม Hardox®, เหล็กท่อกลมและเหล็กกล่อง Hardox®

pdf 799 Kb
Hardox® 400 Round bar turning recommendations
pdf 255 Kb
Hardox® 400 Round bar band sawing recommendations
pdf 3.72 Mb
Hardox round bars for rod mills
pdf 4.81 Mb
Hardox® 400 round bars - The shape of excellence
pdf 1.05 Mb
Kelly Attachments relies on Hardox® round bars for quick couplers
pdf 245 Kb
SSAB AR 500 Round bar
pdf 2.47 Mb
Hardox® pipes and tubes - the inside story

รายการผลิตภัณฑ์ Hardox®/ Strenx®/ Toolox® imperial

pdf 243 Kb
Product program Hardox®/Strenx®/Toolox® metric