แอปมือถือ SSAB EcoUpgraded

แนวคิดเรื่อง SSAB EcoUpgraded ช่วยลด CO₂ ทั้งในการผลิตเหล็กและตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย

App store Google play

When upgrading from standard steel to SSAB high-strength steel, you can cut the weight of the end product while maintaining the same strength and increasing durability and productivity. From a life cycle perspective, this is beneficial as most of the environmental impact comes from the end product’s use phase.

In the SSAB EcoUpgraded app, you enter machine type and operational parameters. The app presents a visual report on your estimated savings.

  • Fuel savings over equipment lifetime
  • CO2 savings over equipment lifetime
  • CO2 payback time

You can save the results and share the report as PDF.