Weldox ได้รับการอัปเกรดเป็นเหล็กประสิทธิภาพสูง Strenx®

ในปี 2015 Weldox และ Optim แบรนด์เหล็กโครงสร้างความแข็งแรงสูงของ SSAB พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดจากแบรนด์ Domex® และ Docol® ผนวกรวมเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว แต่มรดกตกทอดของแบรนด์เหล่านั้นยังคงอยู่ในเหล็กประสิทธิภาพสูง Strenx®

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และ data sheet ของ Strenx®

พลังของ Weldox, Optim, Domex และ Docol ในแบรนด์เดียว

Strenx ® นําเสนอเหล็กโครงสร้างที่มีความหลากหลายที่สุดในโลก ทั้งในแง่ของความแข็งแรงและขนาด Yield strength ของผลิตภัณฑ์มีตั้งแต่ 600 MPa ไปจนถึง 1,300 MPa - เป็นเหล็กที่แข็งแกร่งที่สุดที่มีอยู่ในตลาด Strenx ® มีให้เลือกทั้งแบบแผ่น แบบ Strip และแบบกล่อง โดยมีความหนาตั้งแต่ 0.7 มม. ถึง 160 มม.

ชื่อใหม่ของเหล็ก Weldox คืออะไร?

 ผลิตภัณฑ์เดิม  ตอนนี้
 Weldox 100  Strenx® 100
 Weldox 130  Strenx® 900 E/F
 Weldox 690, 700, 700e  Strenx® 700 E/F
 Weldox 900  Strenx® 900 E/F
 Weldox 960  Strenx® 960 E/F
 Weldox 1100  Strenx® 1100 E/F
 Weldox 1300  Strenx® 1300 E/F