ความหนา ความเรียบ ความโค้งงอ

รับประกันความหนา

SSAB รับประกันความผันแปรของความหนาสูงสุดภายในแผ่นเพลตและแถบเพลตตามที่ระบุในตารางด้านล่าง

Strenx® รับประกันความหนา

ช่วงความคลาดเคลื่อนของความหนาเป็นไปตามการรับประกันความหนาของ SSAB และช่วงดังกล่าวจะแคบกว่าที่ระบุใน EN 10029 ยกเว้นความหนาที่เกินกว่า 80 มม. ซึ่งช่วงความคลาดเคลื่อนจะเป็นไปตามมาตรฐาน

ความหนาที่กำหนด (มม.) ระยะเผื่อของความหนา (มม.)
  ต่ำสุด สูงสุด ภายในแผ่น
4.0 ≤ t < 5.0       -0.3       +0.3  0.4
 5.0 ≤ t < 8.0       -0.3       +0.4  0.5
 8.0 ≤ t < 15.0       -0.5       +0.4  0.6
 15.0 ≤ t < 25.0      -0.6       +0.4  0.6
 25.0 ≤ t < 40.0       -0.7       +0.8
 0.7
 40.0 ≤ t < 80.0      -0.9       +1.4  1.2
 80.0 ≤ t < 160.0      -1.1       +2.1  1.5

ช่วงระยะเผื่ออื่น ๆ สามารถจัดหาให้ได้ตามข้อตกลงพิเศษ โปรดติดต่อ
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

การรับประกันความหนาของ Strenx® - แผ่นเหล็กรีดร้อน

ช่วงค่าความคาดเคลื่อนของความหนาเป็นไปตามการรับประกันความหนาของ SSAB ซึ่งช่วงดังกล่าวจะแคบกว่าที่ระบุใน EN 10051 สำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นบาง ค่าทั้งหมดในตารางเป็นไปตามมาตรฐาน 1/2 EN Category D

ความหนาที่กำหนด ระยะเผื่อของความหนาสำหรับความกว้างที่ระบุ (มม.)
(มม.) w ≤ 1200 1200 < w ≤ 1500 1500 < w ≤ 1800
            t ≤ 2.00  ± 0.12  ± 0.13
 ± 0.14
2.00 < t ≤ 2.50  ± 0.12
 ± 0.14
 ± 0.16
2.50 < t ≤ 3.00  ± 0.14
 ± 0.15
 ± 0.17
 3.00 < t ≤ 4.00  ± 0.15
 ± 0.17
 ± 0.18
 4.00 < t ≤ 5.00  ± 0.17
 ± 0.18
 ± 0.19
5.00 < t ≤ 6.00
 ± 0.18
 ± 0.19
 ± 0.20
 6.00 < t ≤ 8.00
 ± 0.20
 ± 0.21
 ± 0.21
 8.00 < t ≤ 10.00
 ± 0.22
 ± 0.23
 ± 0.24
 10.00 < t ≤ 12.50
 ± 0.24
 ± 0.25
 ± 0.26
12.50 < t ≤ 15.00
 ± 0.26
 ± 0.26
 ± 0.28

ช่วงระยะเผื่ออื่น ๆ สามารถจัดหาให้ได้ตามข้อตกลงพิเศษ โปรดติดต่อ
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

รับประกันความหนา Strenx® - แถบรีดเย็น

ช่วงความคลาดเคลื่อนของความหนาเป็นไปตามการรับประกันความหนาของ SSAB ซึ่งสอดคล้องกับค่าความคลาดเคลื่อนปกติของ 3/4 EN 10131 สำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดเย็น

ความหนาที่กำหนด (มม.) ระยะเผื่อของความหนาสำหรับความกว้างที่ระบุ (มม.)
  w ≤ 1200 1200 < w ≤ 1500 w > 1500
 0.70 ≤ t ≤
0.80
 ± 0.04
 ± 0.06
 ± 0.07
 0.80 < t ≤ 1.00
 ± 0.06
 ± 0.07
 ± 0.08
1.00 < t ≤ 1.20
 ± 0.07
 ± 0.08
 ± 0.09
1.20 < t ≤ 1.60
 ± 0.09
 ± 0.10
 ± 0.12
1.60 < t ≤ 2.00
 ± 0.12
 ± 0.12
 ± 0.14
2.00 < t ≤ 2.10
 ± 0.14
 ± 0.15
 ± 0.16

ช่วงระยะเผื่ออื่น ๆ สามารถจัดหาให้ได้ตามข้อตกลงพิเศษ โปรดติดต่อ
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ค่าเผื่อความเรียบ

SSAB มีช่วงค่าความคลาดเคลื่อนของความเรียบสี่ระดับสําหรับ Strenx® โดยขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์และความแข็งแรงของวัสดุ ประเภททั้งหมดเป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องหรือดีกว่า ความคลาดเคลื่อนของความเรียบสำหรับประเภท C และD เป็นไปตามข้อกำหนดใน EN 10029 ประเภท A เป็นไปตามข้อกำหนดใน EN 10051 และ EN 10029 และประเภท B เป็นไปตามข้อกำหนดใน EN 10131

ประเภท ผลิตภัณฑ์ ความหนาที่กำหนด (มม.)
 ความเรียบ (มม. / 1 เมตรไม้บรรทัด)
ความเรียบของเหล็ก
 A Strenx® 600MC D/E
Strenx® 650MC D/E
Strenx 100 XF
Strenx 110 XF
Strenx® 700MC D/E
Strenx® 700MC Plus
Strenx® 900MC
Strenx 900 Plus
Strenx® 960MC
Strenx 960 Plus
Strenx® 1100MC
Strenx 1100 Plus
 1.5 ≤ t ≤ 12.7  3
 B Strenx 700 CR
Strenx 960 CR
Strenx® 1100 CR
 0.7 ≤ t ≤ 2.1  6
 C Strenx 100
Strenx® 700 E/F
Strenx 700 OME
Strenx® 900 E/F
Strenx® 960 E/F
 4.0 ≤ t < 5.0  5
 5.0 ≤ t < 8.0  4
 8.0 ≤ t < 40.0  3
 40.0 ≤ t ≤ 160.0  3
 D Strenx® 1100 E/F
Strenx® 1300 E/F
 4.0 ≤ t < 5.0  7
 5.0 ≤ t < 6.0  5
 6.0 ≤ t < 20.0  4
 20.0 ≤ t ≤ 40.0  3
 

ประเภท A ใกล้เคียงกว่า EN 10051 และ EN 10029
ประเภท B ใกล้เคียงกว่าช่วงค่าความคาดเคลื่อนพิเศษของ EN 10131
ประเภท C และ D ใกล้เคียงกว่าเหล็กประเภท L ของ EN 10029
คลื่นสั้น (300 - 1,000 มม.) ตามมาตรฐาน EN 10029 ในกรณีที่มีความขัดแย้งกัน จะใช้ ประเภทตามที่ระบุไว้ในฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

รับประกันการดัดโค้ง

Strenx® รับประกันการดัดโค้ง - แผ่น

SSAB มีประเภทการรับประกันการดัดโค้งสี่ประเภทสําหรับเหล็กแ Strenx® ตามตารางด้านล่าง การรับประกันการดัดโค้งสำหรับเหล็กแผ่นเหล็ก Strenx® ขึ้นอยู่กับร่องพับที่มีการรีดและแรงเสียดทานปกติ (ไม่มีการหล่อลื่น)

การรับประกันการดัดโค้งเหล่านี้อ้างอิงจากการทดสอบการดัดโค้งทีละขั้นไปจนถึง 90° หลังจากการอันโหลด
ประเภททั้งหมดเป็นไปตามหรือใกล้เคียงกับข้อกําหนดใน EN 10025-6 นอกจากนี้ การรับประกันการดัดโค้งเป็นไปตามข้อกำหนดใน EN ISO 7438 และดีกว่า

ประเภท ผลิตภัณฑ์

 ความหนาที่กําหนด
(t) (มม.)

R/t ที่ต่ำสุดของรัศมีการพันช์ (1)
ทิศทางการดัด (2)

            ┴                         ║

  A Strenx 100
Strenx® 700 E/F
Strenx® 700 OME
 t < 8  1.5  2.0
 8 ≤ t < 15  1.5  2.0
 15 ≤ t < 20
 2.0  2.5
 t ≥
20
 2.0  2.5
 B Strenx® 900 E/F
Strenx® 960 E/F
 t < 8  2.5  3.0
 8 ≤ t < 15  2.5  3.0
 15 ≤ t < 20
 2.5  3.0
 t ≥ 20
 3.0  3.5
  C  Strenx® 1100 E/F  t < 8  3.0  3.5
 8 ≤ t < 15  3.0  3.5
 15 ≤ t < 20  3.0  3.5
t ≥ 20
 3.5  4.0
 D Strenx® 1300 E/F  t < 8  3.5  4.0
 8 ≤ t < 15  4.0  4.5

1) Rp/t หมายถึงรัศมีการพันช์ (Rp) หารด้วยความหนาของแผ่น (t)
2) ทิศทางการรีดแผ่น
ค่าการดัดโค้งที่รับประกันใช้ได้ภายใต้เงื่อนไขที่ให้ไว้ในโบรชัวร์เรื่องการดัดโค้งเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง ในกรณีที่มีความขัดแย้งกัน จะใช้ประเภทตามที่ระบุไว้ในฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

Strenx® รับประกันการดัดโค้ง - แถบ

สําหรับผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็ก Strenx® ความสัมพันธ์ระหว่างรัศมีด้านในและความหนาต่ำสุด (Ri/t) แสดงอยู่ในตารางด้านล่าง การรับประกันการดัดโค้งเหล่านี้อ้างอิงจากการทดสอบการดัดโค้งทีละขั้นไปจนถึง 90° หลังจากการอันโหลด มีการระบุความกว้างในการเปิดแม่พิมพ์ไว้เป็นแนวทางและอาจแตกต่างกันเล็กน้อยโดยไม่ส่งผลต่อผลการพับ

ทั้งเหล็กกล้ารีดร้อนและเหล็กแผ่นรีดเย็น Strenx® มีรัศมีการโค้งงอต่ำสุดที่รับประกันได้สําหรับทั้งทิศทางตามแนวยาวและแนวขวาง สําหรับวัสดุรีดร้อน การรับประกันจะใกล้กว่าข้อกําหนดใน EN 10149 ยังสามารถพบค่าที่รับประกันได้ในเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์

 ความหนาที่กําหนด
(t) (มม.)

 Ri/t ต่ำสุดของรัศมีด้านใน
(1)
ทิศทางการรีด

            ┴   ║(2)

ความกว้างเปิดแม่พิมพ์ (W)
นาที W / ts
Strenx® 600MC D/E t ≤ 3.0 0.7 10
3.0 < t ≤ 6.0 1.1 10
 t > 6.0
 1.4 10
Strenx® 650MC D/E t ≤ 3.0 0.8 10
3.0 < t ≤ 6.0 1.2 10
 t > 6.0
1.5 10
Strenx 100 XF
Strenx 110 XF
Strenx® 700MC D/E
 t ≤ 3.0  0.8  10
3.0 < t ≤ 6.0 1.2 10
  t > 6.0  1.6 10
Strenx® 700 MC Plus 3.0 ≤ t ≤ 10.0 1.0  10
t > 10.0  1.5 10
 Strenx® 700 CR  0.7 ≤ t ≤ 2.1  2.0  10
 Strenx® 900MC 3.0 ≤ t ≤
8.0
3.0 12
t > 8.0  3.5  12
 Strenx 900 Plus 2.0 ≤ t ≤ 8.0   3.0  12
Strenx® 960MC  3.0 ≤ t ≤ 10.0   3.5  12
 Strenx 960 Plus  2.0 ≤ t ≤ 8.0 3.5   12 
 Strenx® 960 CR  0.7 ≤ t ≤ 2.1  3.5  12 
Strenx 1100 Plus   4.0 ≤ t ≤ 6.0 3.5  12
t > 6.0
 4.0 14
 Strenx® 1100MC   3.0 ≤ t ≤ 8.0 4.0  14
 Strenx® 1100 CR 0.7 ≤ t ≤ 2.1   3.5 14 

1) Ri/t หมายถึงรัศมีด้านใน (Ri) หารด้วยความหนาของแผ่น (t)
2) ทิศทางการรีดแผ่น
การรับประกันการดัดโค้งสําหรับผลิตภัณฑ์แถบ Strenx® ยึดตามขอบแม่พิมพ์คงที่และแรงเสียดทานปกติ (ไม่มีการหล่อลื่น) ค่าการดัดโค้งที่รับประกันใช้ได้ภายใต้เงื่อนไขที่ให้ไว้ในโบรชัวร์เรื่องการดัดโค้งเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง ในกรณีที่มีความขัดแย้งกัน จะใช้ประเภทตามที่ระบุไว้ในฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก