กรณีศึกษาของลูกค้า

มกราคม 18, 2019 6 min read

รายละเอียดกรณี

อุตสาหกรรม การจัดการวัตถุดิบ (Raw material handling)

รายละเอียดกรณี

อุตสาหกรรม การจัดการวัตถุดิบ (Raw material handling)

SSAB EcoUpgraded

SSAB ทํางานร่วมกับลูกค้าของเราเพื่อปรับปรุงการออกแบบเหล็กและอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง SSAB EcoUpgraded ช่วยลด CO2 ทั้งในการผลิตเหล็กและตลอดอายุการใช้งานของเครื่องจักร

ตั้งแต่ระยะเวลาคืนทุน CO2 เป็นต้นไป ในทุก ๆ ชั่วโมงที่เพิ่มขึ้นจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น

โลโก้ EcoUpgraded

ลด CO₂ ลง

แผนภาพตัวถังของรถบรรทุกงานเหมือง
  ข้อมูลการคำนวณ
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง บรรทุกเต็มพิกัด 200 ลิตร/ชั่วโมง
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ไม่ได้บรรทุก 100 ลิตร/ชั่วโมง
การใช้งานเครื่องจักรต่อปี 7,500 ชั่วโมง/ปี
ระยะทางที่มีน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 50 %
อายุการใช้งาน 4 ปี
อัตราน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (ก่อนอัปเกรด) 234,400 กก.
น้ำหนักรวม (บรรทุกเต็มพิกัด) 405,300 กก.
น้ำหนักของชิ้นส่วนเดิม 42,400 กก.
น้ำหนักของชิ้นส่วนที่อัปเกรด 23,900 กก.
ประหยัดเหล็กทนการสึกหรอตลอดอายุการใช้งาน 60,400 กก.